FANDOM


Record for my main acc


E1 (ABDFH)
Shigure Kai2: 10cm+AA[+6]/ 10cm+AA[+4]/ Type 22 Kai4

Sendai Kai2: 20.3(2)/ 20.3(2)/ Type 0 Observation

Jintsuu Kai2: 20.3(2)/ 20.3(2)/ Type 0 Observation

Naka Kai2: 20.3(2)    20.3(2)/ Type 0 Observation

Ooyodo Kai: 20.3(SKC34)/ Type 0 Observation/ Night Scout/ 20.3(SCK34)

Hatsushimo Kai2: 10cm+AA[+6]/ 10cm+AA[+6]/ Type 22 Kai4


E2 (ABDGK)
Main
Tone Kai2: 20.3(SCK34)/ 20.3(SCK34)/  Zuiun 12/ Command

Hiei Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Shiun*/ Type 1 AP

Fusou Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 91 AP[+6]/ Zuiun 12 (634)

Yamashiro Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 91 AP[+6]/ Zuiun 12

Haruna Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Shiun*/ Type 1 AP

Kaga Kai: Reppuu 601/ Reppuu 601/ Reppuu Kai/ Saiun

Escort
Akizuki Kai: 10cm+AA[+6]/ 10cm+AA[+6]/ Type 13  Kai

Ooyodo Kai: 20.3(2)/ Type 0 Observation/ Night Scout/ 20.3(2)

KTKM Kai2: 20.3(3)/ 20.3(2)/ Type A

Ooi Kai2: 20.3(3)/ 20.3(2)/ Type A

Kiso Kai2: 20.3(2)/ 20.3(2)/ Type A

Hatsushimo Kai2: 10cm+AA[+6]/ 10cm+AA[+6]/ Type 13 Kai


E3
Tone Kai2: 20.3(SCK34)/ 20.3(2)/ Type 0 Observation/ SCAMP

Kongou Kai2: 46cm/ 46cm/ Type 0 Observation/ Type 91 AP

Chikuma Kai2: Tone Kai2: 20.3(SCK34)/ 20.3(2)/ Type 0 Observation/ SCAMP

Myoukou Kai2: 20.3(2)[+6]/ 20.3(3)/ Type 0 Observation/ FuMO25

Nachi Kai2: 20.3(3)/ 20.3(2)[+2]/ Type 0 Observation/ Type 32

Junyou Kai2: Reppuu Kai/ Zero Fighter-bomber/ Egusa/ Saiun


E4
Main
Souryuu Kai2: Suisei 601/ Reppuu/ Egusa/ Command

Hiei Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 0 Observation/ Type 1 AP

Haruna Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 0 Observation/ Type 1 AP

Akagi: Ryuusei Kai/ Ryuusei Kai/ Reppuu 601/ Ryuusei Kai

Kaga Kai: Tomonaga/ Ryuusei 601/ Reppuu Kai/ Ryuusei Kai

Hiryuu Kai2: Ryuusei Kai/ Reppuu 601/ Reppuu/ Saiun

Escort
Haguro Kai2: 20.3(2)/ 20.3(3)/ Type 0 Observation/ Sanshiki

Bismarck drei: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 0 Observation/ Sanshiki

Ashigara Kai2: 20.3(SCK42)/ 20.3(SCK42)/ Type 0 Observation/ Sanshiki

Akizuki Kai: 10cm+AA[+6]/ 10cm+AA[+6]/WG42

Hatsushimo Kai2: 10cm+AA[+6]/ 10cm+AA[+4]/WG42

Ooyodo Kai: 20.3(2)/ WG42/ Night Scout/ 20.3(2)


E5
Yamashiro Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Sanshiki/ Zuiun 12 (643)

Fusou Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Sanshiki/ Zuiun 12

Nagato Kai: 51cm Prototype/ 51cm Prototype/ Type 0 Observation/ Sanshiki

ChouKai Kai2: 20.3(SCK34)/ 20.3(SCK34)/ Night Scout/ Sanshiki

RJ Kai2: Tomonaga/ Reppuu Kai/ FuMo25/ Saiun

I-401 Kai: Repair Team/ Amatsukaze's Engine


E6 (surface fleet)
Main
Italia: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 0 Observation/ Command(or Type1*)

Yamashiro Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 91[+6]/ Zuiun 12 (643)

Fusou Kai2: 41cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 91[+6]/ Zuiun 12

Nagato Kai: 51cm Prototype/ 41cm Prototype/ Type 0 Observation/ Type 1

Hiyou Kai: Reppuu 601/ Reppuu/ Egusa/ Reppuu

Junyou Kai2: Reppuu Kai/ Tomonaga/ Reppuu 601/ Saiun
*last dance with boss support

Escout
KTKM Kai2: 53cm Hull-mount/ Quint O2/ Type A

Prizn Kai: Quad O2[+6]/ Quad O2[+6]/ Quad O2/ Lookout

Shigure Kai2: Quad O2[+10]/ Quad O2[+10]/ Lookout

Yukikaze Kai: Quint O2/ Quint O2/ Quad O2

Ooi Kai2: 20.3(SCK34)/ 20.3(SCK34)/ Type A

Ooyodo Kai: 20.3(2)/ Star Shell/ Night Scout/ 20.3(2)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.