FANDOM


A speculative table for maximal HP modernization based on API (api_start2). For each ship form, hp = api_taik[0] is initial HP, which is unmarried unmodded HP, hp_max = api_taik[1] is an upper bound for unmarried or married and unmodded or modded HP. Unmodded married HP hp_married is given by a function in Module:ShipData (min(hp_max, hp + [4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9][floor(hp / 10)])), hp < hp_married <= hp_max. Thus, maximal unmarried HP bonus is min(2, hp_max - hp), which is currently always 2, while maximal married HP mod bonus is min(2, hp_max - hp_married), which can be 0, 1, or 2 (mostly 2):

The following table is generated with Template:Calc using Category:Player ship modules, it can also be generated using the following JS and api_start2 response

const ships = require("./api_start2.json").api_data.api_mst_ship
for (const ship of ships) {
 if (ship.api_taik) {
  const hp = ship.api_taik[0]
  const hp_max = ship.api_taik[1]
  const hp_married = Math.min(hp_max, hp + [4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9][Math.floor(hp / 10)])
  const hp_mod = Math.min(2, hp_max - hp)
  const hp_mod_married = Math.min(2, hp_max - hp_married)
  console.log(`${ship.api_id},${ship.api_name},${hp},${hp_max},${hp_married},${hp_mod},${hp + hp_mod},${hp_mod_married},${hp_married + hp_mod_married}`)
 }
}
ShipAPI IdUnmarried HPHP Upper BoundMarried HPMax. Unmarried HP ModMax. Married HP Mod
Mutsuki 1 13 24 17 2 2
Kisaragi 2 13 24 17 2 2
Nagatsuki 6 13 24 17 2 2
Mikazuki 7 13 24 17 2 2
Fubuki 9 15 29 19 2 2
Shirayuki 10 15 29 19 2 2
Miyuki 11 15 29 19 2 2
Isonami 12 15 29 19 2 2
Ayanami 13 15 29 19 2 2
Shikinami 14 15 29 19 2 2
Akebono 15 15 29 19 2 2
Ushio 16 15 29 19 2 2
Kagerou 17 16 34 20 2 2
Shiranui 18 16 34 20 2 2
Kuroshio 19 16 34 20 2 2
Yukikaze 20 16 39 20 2 2
Nagara 21 26 39 30 2 2
Isuzu 22 26 39 30 2 2
Yura 23 26 39 30 2 2
Ooi 24 25 39 29 2 2
Kitakami 25 25 39 29 2 2
Fusou 26 67 89 74 2 2
Yamashiro 27 67 89 74 2 2
Satsuki 28 13 24 17 2 2
Fumizuki 29 13 24 17 2 2
Kikuzuki 30 13 24 17 2 2
Mochizuki 31 13 24 17 2 2
Hatsuyuki 32 15 29 19 2 2
Murakumo 33 15 29 19 2 2
Akatsuki 34 15 30 19 2 2
Hibiki 35 15 30 19 2 2
Ikazuchi 36 15 30 19 2 2
Inazuma 37 15 30 19 2 2
Hatsuharu 38 16 31 20 2 2
Nenohi 39 16 31 20 2 2
Wakaba 40 16 31 20 2 2
Hatsushimo 41 16 31 20 2 2
Shiratsuyu 42 16 32 20 2 2
Shigure 43 16 32 20 2 2
Murasame 44 16 32 20 2 2
Yuudachi 45 16 32 20 2 2
Samidare 46 16 32 20 2 2
Suzukaze 47 16 32 20 2 2
Arare 48 16 33 20 2 2
Kasumi 49 16 33 20 2 2
Shimakaze 50 19 39 23 2 2
Tenryuu 51 23 35 27 2 2
Tatsuta 52 23 35 27 2 2
Natori 53 26 39 30 2 2
Sendai 54 26 39 30 2 2
Jintsuu 55 26 39 30 2 2
Naka 56 26 39 30 2 2
Ooi Kai 57 32 49 37 2 2
Kitakami Kai 58 32 49 37 2 2
Furutaka 59 36 49 41 2 2
Kako 60 36 49 41 2 2
Aoba 61 37 49 42 2 2
Myoukou 62 44 60 50 2 2
Nachi 63 44 56 50 2 2
Ashigara 64 44 56 50 2 2
Haguro 65 44 56 50 2 2
Takao 66 45 60 51 2 2
Atago 67 45 60 51 2 2
Maya 68 45 57 51 2 2
Choukai 69 45 57 51 2 2
Mogami 70 41 59 47 2 2
Tone 71 44 62 50 2 2
Chikuma 72 44 62 50 2 2
Mogami Kai 73 50 67 57 2 2
Shouhou 74 32 55 37 2 2
Hiyou 75 40 64 46 2 2
Ryuujou 76 31 54 36 2 2
Ise 77 74 89 82 2 2
Kongou 78 63 79 70 2 2
Haruna 79 63 79 70 2 2
Nagato 80 80 94 88 2 2
Mutsu 81 80 94 88 2 2
Ise Kai 82 77 89 85 2 2
Akagi 83 69 79 76 2 2
Kaga 84 71 89 79 2 2
Kirishima 85 63 79 70 2 2
Hiei 86 63 79 70 2 2
Hyuuga 87 74 89 82 2 2
Hyuuga Kai 88 77 89 85 2 2
Houshou 89 30 49 35 2 2
Souryuu 90 50 79 57 2 2
Hiryuu 91 50 79 57 2 2
Junyou 92 40 64 46 2 2
Oboro 93 15 29 19 2 2
Sazanami 94 15 29 19 2 2
Asashio 95 16 33 20 2 2
Ooshio 96 16 33 20 2 2
Michishio 97 16 33 20 2 2
Arashio 98 16 33 20 2 2
Kuma 99 25 39 29 2 2
Tama 100 25 39 29 2 2
Kiso 101 25 39 29 2 2
Chitose 102 40 59 46 2 2
Chiyoda 103 40 59 46 2 2
Chitose Kai 104 41 59 47 2 2
Chiyoda Kai 105 41 59 47 2 2
Chitose A 106 42 59 48 2 2
Chiyoda A 107 42 59 48 2 2
Chitose Carrier 108 47 59 53 2 2
Chiyoda Carrier 109 47 59 53 2 2
Shoukaku 110 62 79 69 2 2
Zuikaku 111 62 79 69 2 2
Zuikaku Kai 112 75 90 83 2 2
Kinu 113 26 39 30 2 2
Abukuma 114 27 39 31 2 2
Yuubari 115 19 33 23 2 2
Zuihou 116 32 55 37 2 2
Zuihou Kai 117 45 69 51 2 2
Ooi Kai Ni 118 43 59 49 2 2
Kitakami Kai Ni 119 43 59 49 2 2
Mikuma 120 40 59 46 2 2
Mikuma Kai 121 50 67 57 2 2
Maikaze 122 16 34 20 2 2
Kinugasa 123 37 49 42 2 2
Suzuya 124 40 59 46 2 2
Kumano 125 40 59 46 2 2
I-168 126 10 17 14 2 2
I-58 127 14 19 18 2 1
I-8 128 15 19 19 2 0
Suzuya Kai 129 50 67 57 2 2
Kumano Kai 130 50 67 57 2 2
Yamato 131 93 98 98 2 0
Akigumo 132 16 34 20 2 2
Yuugumo 133 16 34 20 2 2
Makigumo 134 16 34 20 2 2
Naganami 135 16 34 20 2 2
Yamato Kai 136 96 108 105 2 2
Agano 137 30 45 35 2 2
Noshiro 138 30 45 35 2 2
Yahagi 139 31 45 36 2 2
Sakawa 140 31 45 36 2 2
Isuzu Kai Ni 141 44 59 50 2 2
Kinugasa Kai Ni 142 53 65 60 2 2
Musashi 143 94 98 98 2 0
Yuudachi Kai Ni 144 31 58 36 2 2
Shigure Kai Ni 145 31 49 36 2 2
Kiso Kai Ni 146 44 59 50 2 2
Verniy 147 37 49 42 2 2
Musashi Kai 148 97 108 106 2 2
Kongou Kai Ni 149 82 99 90 2 2
Hiei Kai Ni 150 83 99 91 2 2
Haruna Kai Ni 151 81 99 89 2 2
Kirishima Kai Ni 152 82 99 90 2 2
Taihou 153 67 87 74 2 2
Katori 154 36 48 41 2 2
I-401 155 20 24 24 2 0
Taihou Kai 156 70 90 78 2 2
Ryuujou Kai Ni 157 50 72 57 2 2
Sendai Kai Ni 158 49 64 55 2 2
Jintsuu Kai Ni 159 51 63 58 2 2
Naka Kai Ni 160 48 62 54 2 2
Akitsu Maru 161 38 49 43 2 2
Kamoi 162 36 48 41 2 2
Maruyu 163 6 9 9 2 0
Yayoi 164 13 24 17 2 2
Uzuki 165 13 24 17 2 2
Akitsu Maru Kai 166 40 59 46 2 2
Isokaze 167 16 34 20 2 2
Urakaze 168 16 34 20 2 2
Tanikaze 169 16 34 20 2 2
Hamakaze 170 16 34 20 2 2
Bismarck 171 90 96 96 2 0
Bismarck Kai 172 94 99 99 2 0
Bismarck Zwei 173 96 99 99 2 0
Z1 174 18 29 22 2 2
Z3 175 18 29 22 2 2
Prinz Eugen 176 50 72 57 2 2
Prinz Eugen Kai 177 63 79 70 2 2
Bismarck Drei 178 96 99 99 2 0
Z1 Zwei 179 35 59 40 2 2
Z3 Zwei 180 35 59 40 2 2
Amatsukaze 181 18 37 22 2 2
Akashi 182 39 48 44 2 2
Ooyodo 183 34 47 39 2 2
Taigei 184 39 55 44 2 2
Ryuuhou 185 39 57 44 2 2
Tokitsukaze 186 16 34 20 2 2
Akashi Kai 187 45 58 51 2 2
Tone Kai Ni 188 59 72 66 2 2
Chikuma Kai Ni 189 58 72 65 2 2
Hatsukaze 190 16 34 20 2 2
I-19 191 14 19 18 2 1
Nachi Kai Ni 192 56 71 63 2 2
Ashigara Kai Ni 193 56 71 63 2 2
Haguro Kai Ni 194 57 71 64 2 2
Ayanami Kai Ni 195 32 54 37 2 2
Hiryuu Kai Ni 196 67 89 74 2 2
Souryuu Kai Ni 197 67 89 74 2 2
Arare Kai Ni 198 31 53 36 2 2
Ooshio Kai Ni 199 31 53 36 2 2
Abukuma Kai Ni 200 45 61 51 2 2
Fubuki Kai 201 30 49 35 2 2
Shirayuki Kai 202 30 49 35 2 2
Hatsuyuki Kai 203 30 49 35 2 2
Miyuki Kai 204 30 49 35 2 2
Murakumo Kai 205 30 49 35 2 2
Isonami Kai 206 30 49 35 2 2
Ayanami Kai 207 30 49 35 2 2
Shikinami Kai 208 30 49 35 2 2
Kongou Kai 209 75 89 83 2 2
Hiei Kai 210 75 89 83 2 2
Haruna Kai 211 75 89 83 2 2
Kirishima Kai 212 75 89 83 2 2
Tenryuu Kai 213 40 54 46 2 2
Tatsuta Kai 214 40 54 46 2 2
Kuma Kai 215 42 59 48 2 2
Tama Kai 216 42 59 48 2 2
Kiso Kai 217 42 59 48 2 2
Nagara Kai 218 43 59 49 2 2
Isuzu Kai 219 37 59 42 2 2
Yura Kai 220 43 59 49 2 2
Natori Kai 221 43 59 49 2 2
Sendai Kai 222 44 59 50 2 2
Jintsuu Kai 223 44 59 50 2 2
Naka Kai 224 44 59 50 2 2
Kagerou Kai 225 32 49 37 2 2
Shiranui Kai 226 32 49 37 2 2
Kuroshio Kai 227 32 49 37 2 2
Yukikaze Kai 228 32 49 37 2 2
Shimakaze Kai 229 36 59 41 2 2
Oboro Kai 230 30 49 35 2 2
Akebono Kai 231 30 49 35 2 2
Sazanami Kai 232 30 49 35 2 2
Ushio Kai 233 30 49 35 2 2
Akatsuki Kai 234 30 49 35 2 2
Hibiki Kai 235 30 49 35 2 2
Ikazuchi Kai 236 30 49 35 2 2
Inazuma Kai 237 30 49 35 2 2
Hatsuharu Kai 238 30 48 35 2 2
Nenohi Kai 239 30 48 35 2 2
Wakaba Kai 240 30 48 35 2 2
Hatsushimo Kai 241 30 48 35 2 2
Shiratsuyu Kai 242 30 48 35 2 2
Shigure Kai 243 30 48 35 2 2
Murasame Kai 244 30 48 35 2 2
Yuudachi Kai 245 30 48 35 2 2
Samidare Kai 246 30 48 35 2 2
Suzukaze Kai 247 30 48 35 2 2
Asashio Kai 248 31 49 36 2 2
Ooshio Kai 249 31 49 36 2 2
Michishio Kai 250 31 49 36 2 2
Arashio Kai 251 31 49 36 2 2
Arare Kai 252 31 49 36 2 2
Kasumi Kai 253 31 49 36 2 2
Mutsuki Kai 254 24 39 28 2 2
Kisaragi Kai 255 24 39 28 2 2
Satsuki Kai 256 24 39 28 2 2
Fumizuki Kai 257 24 39 28 2 2
Nagatsuki Kai 258 24 39 28 2 2
Kikuzuki Kai 259 24 39 28 2 2
Mikazuki Kai 260 24 39 28 2 2
Mochizuki Kai 261 24 39 28 2 2
Furutaka Kai 262 48 65 54 2 2
Kako Kai 263 48 65 54 2 2
Aoba Kai 264 49 65 55 2 2
Myoukou Kai 265 55 69 62 2 2
Nachi Kai 266 55 69 62 2 2
Ashigara Kai 267 55 69 62 2 2
Haguro Kai 268 55 69 62 2 2
Takao Kai 269 57 69 64 2 2
Atago Kai 270 57 69 64 2 2
Maya Kai 271 55 69 62 2 2
Choukai Kai 272 57 69 64 2 2
Tone Kai 273 56 69 63 2 2
Chikuma Kai 274 56 69 63 2 2
Nagato Kai 275 90 98 98 2 0
Mutsu Kai 276 90 98 98 2 0
Akagi Kai 277 77 92 85 2 2
Kaga Kai 278 79 92 87 2 2
Souryuu Kai 279 65 89 72 2 2
Hiryuu Kai 280 65 89 72 2 2
Ryuujou Kai 281 45 69 51 2 2
Shouhou Kai 282 45 69 51 2 2
Hiyou Kai 283 50 79 57 2 2
Junyou Kai 284 50 79 57 2 2
Houshou Kai 285 40 59 46 2 2
Fusou Kai 286 75 89 83 2 2
Yamashiro Kai 287 75 89 83 2 2
Shoukaku Kai 288 75 90 83 2 2
Kinu Kai 289 41 59 47 2 2
Abukuma Kai 290 42 59 48 2 2
Chitose Carrier Kai 291 57 79 64 2 2
Chiyoda Carrier Kai 292 57 79 64 2 2
Yuubari Kai 293 36 49 41 2 2
Maikaze Kai 294 32 49 37 2 2
Kinugasa Kai 295 49 65 55 2 2
Chitose Carrier Kai Ni 296 58 79 65 2 2
Chiyoda Carrier Kai Ni 297 58 79 65 2 2
Hatsukaze Kai 300 32 49 37 2 2
Akigumo Kai 301 32 49 37 2 2
Yuugumo Kai 302 32 49 37 2 2
Makigumo Kai 303 32 49 37 2 2
Naganami Kai 304 32 49 37 2 2
Agano Kai 305 45 62 51 2 2
Noshiro Kai 306 45 62 51 2 2
Yahagi Kai 307 47 63 53 2 2
Yayoi Kai 308 24 39 28 2 2
Uzuki Kai 309 24 39 28 2 2
Z1 Kai 310 33 59 38 2 2
Z3 Kai 311 33 59 38 2 2
Hamakaze Kai 312 32 49 37 2 2
Tanikaze Kai 313 32 49 37 2 2
Sakawa Kai 314 46 62 52 2 2
Amatsukaze Kai 316 34 54 39 2 2
Urakaze Kai 317 32 49 37 2 2
Ryuuhou Kai 318 48 70 54 2 2
Myoukou Kai Ni 319 56 71 63 2 2
Isokaze Kai 320 33 49 38 2 2
Ooyodo Kai 321 47 64 53 2 2
Tokitsukaze Kai 322 32 49 37 2 2
Harusame Kai 323 30 49 35 2 2
Hayashimo Kai 324 32 49 37 2 2
Kiyoshimo Kai 325 32 49 37 2 2
Hatsuharu Kai Ni 326 31 52 36 2 2
Asagumo Kai 327 31 49 36 2 2
Yamagumo Kai 328 31 49 36 2 2
Nowaki Kai 329 32 49 37 2 2
Akizuki Kai 330 37 57 42 2 2
Amagi 331 48 79 54 2 2
Katsuragi 332 48 79 54 2 2
U-511 Kai 334 13 18 17 2 1
Katori Kai 343 40 54 46 2 2
Asashimo Kai 344 33 49 38 2 2
Takanami Kai 345 32 49 37 2 2
Teruzuki Kai 346 37 57 42 2 2
Libeccio Kai 347 29 46 33 2 2
Mizuho Kai 348 42 62 48 2 2
Kazagumo Kai 349 32 49 37 2 2
Umikaze Kai 350 30 48 35 2 2
Kawakaze Kai 351 30 48 35 2 2
Hayasui Kai 352 48 50 50 2 0
Graf Zeppelin Kai 353 78 92 86 2 2
Arashi Kai 354 32 49 37 2 2
Hagikaze Kai 355 32 49 37 2 2
Kashima Kai 356 40 54 46 2 2
Hatsuzuki Kai 357 37 57 42 2 2
Zara Kai 358 56 68 63 2 2
Okinami Kai 359 32 49 37 2 2
Iowa Kai 360 92 103 101 2 2
Pola Kai 361 56 68 63 2 2
Oyashio Kai 362 32 49 37 2 2
Harukaze Kai 363 23 38 27 2 2
Warspite Kai 364 82 92 90 2 2
Aquila Kai 365 48 78 54 2 2
Minazuki Kai 366 24 39 28 2 2
I-26 Kai 367 18 24 22 2 2
Uranami Kai 368 30 49 35 2 2
Yamakaze Kai 369 30 48 35 2 2
Asakaze Kai 370 23 38 27 2 2
Matsukaze Kai 371 23 38 27 2 2
Commandant Teste Kai 372 43 64 49 2 2
Fujinami Kai 373 32 49 37 2 2
I-13 Kai 374 21 36 25 2 2
I-14 Kai 375 22 37 26 2 2
Shimushu Kai 376 17 28 21 2 2
Kunashiri Kai 377 17 28 21 2 2
Hachijou Kai 378 17 28 21 2 2
Ishigaki Kai 379 17 28 21 2 2
Taiyou Kai 380 47 72 53 2 2
Shinyou Kai 381 48 73 54 2 2
Etorofu Kai 383 17 28 21 2 2
Matsuwa Kai 384 17 28 21 2 2
Sado Kai 385 17 28 21 2 2
Tsushima Kai 386 17 28 21 2 2
Hatakaze Kai 387 23 38 27 2 2
Amagiri Kai 390 30 50 35 2 2
Sagiri Kai 391 30 49 35 2 2
Richelieu Kai 392 89 99 97 2 2
Ark Royal Kai 393 71 90 79 2 2
Jervis Kai 394 31 47 36 2 2
Tashkent Kai 395 39 59 44 2 2
Gambier Bay Kai 396 38 48 43 2 2
Intrepid Kai 397 69 90 76 2 2
I-168 Kai 398 15 19 19 2 0
I-58 Kai 399 18 24 22 2 2
I-8 Kai 400 19 25 23 2 2
I-19 Kai 401 18 24 22 2 2
Maruyu Kai 402 7 13 11 2 2
I-401 Kai 403 24 39 28 2 2
Unryuu 404 48 79 54 2 2
Harusame 405 16 32 20 2 2
Unryuu Kai 406 60 84 67 2 2
Ushio Kai Ni 407 33 53 38 2 2
Junyou Kai Ni 408 55 82 62 2 2
Hayashimo 409 16 34 20 2 2
Kiyoshimo 410 16 34 20 2 2
Fusou Kai Ni 411 77 94 85 2 2
Yamashiro Kai Ni 412 77 94 85 2 2
Asagumo 413 16 33 20 2 2
Yamagumo 414 16 33 20 2 2
Nowaki 415 16 34 20 2 2
Furutaka Kai Ni 416 53 65 60 2 2
Kako Kai Ni 417 52 64 59 2 2
Satsuki Kai Ni 418 28 44 32 2 2
Hatsushimo Kai Ni 419 32 53 37 2 2
Murakumo Kai Ni 420 31 49 36 2 2
Akizuki 421 20 40 24 2 2
Teruzuki 422 20 40 24 2 2
Hatsuzuki 423 20 40 24 2 2
Takanami 424 16 34 20 2 2
Asashimo 425 16 34 20 2 2
Fubuki Kai Ni 426 31 49 36 2 2
Choukai Kai Ni 427 57 72 64 2 2
Maya Kai Ni 428 57 71 64 2 2
Amagi Kai 429 60 84 67 2 2
Katsuragi Kai 430 60 84 67 2 2
U-511 431 8 16 12 2 2
Graf Zeppelin 432 70 89 78 2 2
Saratoga 433 83 93 91 2 2
Mutsuki Kai Ni 434 27 43 31 2 2
Kisaragi Kai Ni 435 27 43 31 2 2
Ro-500 436 13 19 17 2 2
Akatsuki Kai Ni 437 31 50 36 2 2
Saratoga Kai 438 88 98 96 2 2
Warspite 439 72 87 80 2 2
Iowa 440 84 95 92 2 2
Littorio 441 88 94 94 2 0
Roma 442 88 94 94 2 0
Libeccio 443 15 30 19 2 2
Aquila 444 38 60 43 2 2
Akitsushima 445 32 44 37 2 2
Italia 446 92 98 98 2 0
Roma Kai 447 92 98 98 2 0
Zara 448 42 55 48 2 2
Pola 449 42 55 48 2 2
Akitsushima Kai 450 36 48 41 2 2
Mizuho 451 41 59 47 2 2
Okinami 452 16 34 20 2 2
Kazagumo 453 16 34 20 2 2
Arashi 454 16 34 20 2 2
Hagikaze 455 16 34 20 2 2
Oyashio 456 16 34 20 2 2
Yamakaze 457 16 32 20 2 2
Umikaze 458 16 32 20 2 2
Kawakaze 459 16 32 20 2 2
Hayasui 460 43 50 49 2 1
Shoukaku Kai Ni 461 77 93 85 2 2
Zuikaku Kai Ni 462 78 93 86 2 2
Asashio Kai Ni 463 31 53 36 2 2
Kasumi Kai Ni 464 31 53 36 2 2
Kashima 465 36 48 41 2 2
Shoukaku Kai Ni A 466 78 94 86 2 2
Zuikaku Kai Ni A 467 79 94 87 2 2
Asashio Kai Ni D 468 34 59 39 2 2
Kawakaze Kai Ni 469 31 54 36 2 2
Kasumi Kai Ni B 470 31 53 36 2 2
Kamikaze 471 12 23 16 2 2
Asakaze 472 12 23 16 2 2
Harukaze 473 12 23 16 2 2
Matsukaze 474 12 23 16 2 2
Hatakaze 475 12 23 16 2 2
Kamikaze Kai 476 23 38 27 2 2
Tenryuu Kai Ni 477 42 56 48 2 2
Tatsuta Kai Ni 478 42 56 48 2 2
Amagiri 479 15 29 19 2 2
Sagiri 480 15 29 19 2 2
Minazuki 481 13 24 17 2 2
I-26 483 14 19 18 2 1
Hamanami 484 16 34 20 2 2
Fujinami 485 16 34 20 2 2
Uranami 486 15 29 19 2 2
Kinu Kai Ni 487 45 61 51 2 2
Yura Kai Ni 488 45 61 51 2 2
Michishio Kai Ni 489 31 54 36 2 2
Arashio Kai Ni 490 31 54 36 2 2
Commandant Teste 491 42 63 48 2 2
Richelieu 492 85 93 93 2 0
I-400 493 20 24 24 2 0
I-13 494 18 23 22 2 1
I-14 495 18 23 22 2 1
Zara Due 496 62 74 69 2 2
Shiratsuyu Kai Ni 497 31 49 36 2 2
Murasame Kai Ni 498 31 49 36 2 2
Kamoi Kai 499 37 48 42 2 2
Kamoi Kai Bo 500 39 51 44 2 2
Suzuya Kai Ni 503 61 73 68 2 2
Kumano Kai Ni 504 62 74 69 2 2
Suzuya Carrier Kai Ni 508 61 73 68 2 2
Kumano Carrier Kai Ni 509 62 74 69 2 2
Gangut 511 59 79 66 2 2
Oktyabrskaya Revolyutsiya 512 72 87 80 2 2
Gangut Dva 513 77 92 85 2 2
Ark Royal 515 55 82 62 2 2
Tashkent 516 22 42 26 2 2
Shimushu 517 9 18 13 2 2
Kunashiri 518 9 18 13 2 2
Jervis 519 15 33 19 2 2
Janus 520 15 33 19 2 2
Kasuga Maru 521 36 58 41 2 2
Etorofu 524 9 18 13 2 2
Matsuwa 525 9 18 13 2 2
Taiyou 526 37 59 42 2 2
Kishinami 527 16 34 20 2 2
Hayanami 528 16 34 20 2 2
Taiyou Kai Ni 529 49 74 55 2 2
I-504 530 14 24 18 2 2
Sado 531 9 18 13 2 2
Suzutsuki 532 21 41 25 2 2
Shinyou 534 38 59 43 2 2
Luigi Torelli 535 11 21 15 2 2
Shinyou Kai Ni 536 50 75 57 2 2
Suzutsuki Kai 537 38 58 43 2 2
UIT-25 539 13 23 17 2 2
Tsushima 540 9 18 13 2 2
Nagato Kai Ni 541 91 99 99 2 0
Yuugumo Kai Ni 542 33 56 38 2 2
Naganami Kai Ni 543 33 56 38 2 2
Gambier Bay 544 28 36 32 2 2
Saratoga Mk.II 545 89 99 97 2 2
Musashi Kai Ni 546 99 110 108 2 2
Tama Kai Ni 547 46 59 52 2 2
Fumizuki Kai Ni 548 27 44 31 2 2
Intrepid 549 65 90 72 2 2
Saratoga Mk.II Mod.2 550 89 99 97 2 2
Hiburi 551 9 18 13 2 2
Daitou 552 9 18 13 2 2
Ise Kai Ni 553 78 96 86 2 2
Hyuuga Kai Ni 554 78 96 86 2 2
Zuihou Kai Ni 555 59 77 66 2 2
Urakaze D Kai 556 33 54 38 2 2
Isokaze B Kai 557 34 55 39 2 2
Hamakaze B Kai 558 33 54 38 2 2
Tanikaze D Kai 559 33 54 38 2 2
Zuihou Kai Ni B 560 59 77 66 2 2
Samuel B. Roberts 561 14 27 18 2 2
Johnston 562 17 35 21 2 2
Makigumo Kai Ni 563 33 56 38 2 2
Kazagumo Kai Ni 564 33 57 38 2 2
Fukae 565 9 18 13 2 2
Kagerou Kai Ni 566 33 55 38 2 2
Shiranui Kai Ni 567 33 55 38 2 2
Kuroshio Kai Ni 568 33 55 38 2 2
Okinami Kai Ni 569 33 57 38 2 2
Hirato 570 9 18 13 2 2
Nelson 571 82 92 90 2 2
Mutsu Kai Ni 573 91 99 99 2 0
Gotland 574 32 43 37 2 2
Maestrale 575 15 30 19 2 2
Nelson Kai 576 93 98 98 2 0
Asashimo Kai Ni 578 33 57 38 2 2
Gotland Kai 579 43 62 49 2 2
Maestrale Kai 580 29 46 33 2 2
Nisshin 581 45 65 51 2 2
Minegumo 583 16 33 20 2 2
Hachijou 584 9 18 13 2 2
Ishigaki 585 9 18 13 2 2
Nisshin A 586 49 69 55 2 2
Umikaze Kai Ni 587 31 54 36 2 2
Duca degli Abruzzi 589 37 55 42 2 2
Giuseppe Garibaldi 590 37 55 42 2 2
Kongou Kai Ni C 591 86 99 94 2 2
Hiei Kai Ni C 592 86 99 94 2 2
Akagi Kai Ni 594 81 97 89 2 2
Houston 595 43 56 49 2 2
Fletcher 596 18 38 22 2 2
Atlanta 597 27 41 31 2 2
Akagi Kai Ni E 599 81 97 89 2 2
Houston Kai 600 54 67 61 2 2
Colorado 601 77 89 85 2 2
De Ruyter 604 28 43 32 2 2
Luigi Torelli Kai 605 13 23 17 2 2
I-400 Kai 606 24 39 28 2 2
De Ruyter Kai 609 43 60 49 2 2
Mikura 611 9 18 13 2 2
Perth 613 29 44 33 2 2
Grecale 614 15 30 19 2 2
Mikura Kai 616 17 28 21 2 2
Perth Kai 618 45 62 51 2 2
Grecale Kai 619 29 46 33 2 2
Shinshuu Maru 621 37 49 42 2 2
Yuubari Kai Ni 622 41 55 47 2 2
Yuubari Kai Ni Toku 623 41 55 47 2 2
Yuubari Kai Ni D 624 41 55 47 2 2
Akishimo 625 16 34 20 2 2
Shinshuu Maru Kai 626 39 58 44 2 2
Shikinami Kai Ni 627 31 53 36 2 2
Fletcher Kai Mod.2 628 37 56 42 2 2
Fletcher Mk.II 629 38 57 43 2 2
Gotland Andra 630 47 67 53 2 2
Hiburi Kai 678 18 29 22 2 2
Daitou Kai 679 18 29 22 2 2
Hamanami Kai 680 32 49 37 2 2
Samuel B. Roberts Kai 681 27 42 31 2 2
Hirato Kai 684 17 28 21 2 2
Fukae Kai 685 17 28 21 2 2
Kishinami Kai 686 32 49 37 2 2
Minegumo Kai 687 31 49 36 2 2
Hayanami Kai 688 32 49 37 2 2
Johnston Kai 689 34 50 39 2 2
Nisshin Kai 690 47 67 53 2 2
Giuseppe Garibaldi Kai 691 52 63 59 2 2
Fletcher Kai 692 35 52 40 2 2
Duca degli Abruzzi Kai 693 52 63 59 2 2
Akishimo Kai 695 32 49 37 2 2
Atlanta Kai 696 41 59 47 2 2
Janus Kai 893 31 47 36 2 2
Colorado Kai 1496 91 98 98 2 0
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.