FANDOM


#1-#420Edit

No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
1 Nagato
長門
Nagato
#1
BB 82 0 31 0 12 20 80 75 24 Slow 12 Long 100 130 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Nagato Kai (Level 30)
2 Mutsu
陸奥
Nagato
#2
BB 82 0 31 0 12 3 80 75 24 Slow 12 Long 100 130 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Mutsu Kai (Level 30)
3 Ise
伊勢
Ise
#1
BB 74 0 28 0 10 15 74 70 22 Slow 12 Long 85 120 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Ise Kai (Level 10)
4 Hyuuga
日向
Ise
#2
BB 74 0 28 0 10 15 74 70 22 Slow 12 Long 85 120 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Hyuuga Kai (Level 10)
5 Yukikaze
雪風
Kagerou
#8
DD 10 24 12 24 6 50 16 7 50 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Yukikaze Kai (Level 20)
6 Akagi
赤城
Akagi
#1
CV 0 0 32 0 44 12 69 28 28 Fast 73 Short 60 55 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Akagi Kai (Level 30)
Quest B10 reward
7 Kaga
加賀
Kaga
#1
CV 0 0 28 0 40 10 71 29 27 Fast 93 Short 60 55 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Kaga Kai (Level 30)
8 Souryuu
蒼龍
Souryuu
#1
CV 0 0 26 0 42 10 50 27 33 Fast 64 Short 50 50 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Souryuu Kai (Level 30)
9 Hiryuu
飛龍
Hiryuu
#1
CV 0 0 26 0 42 35 50 27 37 Fast 64 Short 50 50 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Hiryuu Kai (Level 30)
10 Shimakaze
島風
Shimakaze
#1
DD 12 45 14 24 7 10 19 8 50 Fast 0 Short 20 25 Construction: Normal
Remodel To: Shimakaze Kai (Level 20)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
11 Fubuki
吹雪
Fubuki
#1
DD 10 27 10 20 5 17 15 5 40 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Fubuki Kai (Level 20)
12 Shirayuki
白雪
Fubuki
#2
DD 10 27 10 20 5 10 15 5 40 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Shirayuki Kai (Level 20)
Quest A1 reward
13 Hatsuyuki
初雪
Fubuki
#3
DD 10 27 10 20 5 10 15 5 40 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Hatsuyuki Kai (Level 20)
14 Miyuki
深雪
Fubuki
#4
DD 10 27 10 20 5 10 15 5 40 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Miyuki Kai (Level 20)
Quest B5 reward
15 Murakumo
叢雲
Fubuki
#5
DD 10 27 10 20 5 10 15 5 40 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Murakumo Kai (Level 20)
16 Isonami
磯波
Fubuki
#9
DD 10 27 10 20 5 10 15 5 40 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Isonami Kai (Level 20)
17 Ayanami
綾波
Ayanami
#1
DD 10 27 12 20 5 12 15 5 41 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Ayanami Kai (Level 20)
18 Shikinami
敷波
Ayanami
#2
DD 10 27 12 20 5 10 15 5 41 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Shikinami Kai (Level 20)
19 Ooi
大井
Kuma
#4
CL 14 24 13 19 8 17 25 11 37 Fast 0 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Ooi Kai (Level 10)
20 Kitakami
北上
Kuma
#3
CL 14 24 13 19 8 15 25 10 36 Fast 0 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Kitakami Kai (Level 10)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
21 Kongou
金剛
Kongou
#1
FBB 63 0 24 0 13 12 63 52 30 Fast 9 Long 80 110 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Kongou Kai (Level 25)
22 Hiei
比叡
Kongou
#2
FBB 63 0 24 0 13 10 63 52 30 Fast 9 Long 80 110 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Hiei Kai (Level 25)
23 Haruna
榛名
Kongou
#3
FBB 63 0 24 0 13 15 63 52 30 Fast 9 Long 80 110 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Haruna Kai (Level 25)
24 Kirishima
霧島
Kongou
#4
FBB 63 0 24 0 13 10 63 52 30 Fast 9 Long 80 110 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Kirishima Kai (Level 25)
25 Houshou
鳳翔
Houshou
#1
CVL 0 0 10 0 32 20 30 15 24 Slow 19 Short 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Houshou Kai (Level 25)
26 Fusou
扶桑
Fusou
#1
BB 74 0 23 0 9 5 67 59 19 Slow 12 Long 85 120 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Fusou Kai (Level 20)
27 Yamashiro
山城
Fusou
#2
BB 74 0 23 0 9 5 67 59 19 Slow 12 Long 85 120 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Yamashiro Kai (Level 20)
28 Tenryuu
天龍
Tenryuu
#1
CL 11 18 8 18 7 17 23 7 35 Fast 0 Medium 25 20 Construction: Normal
Remodel To: Tenryuu Kai (Level 20)
29 Tatsuta
龍田
Tenryuu
#2
CL 11 18 8 18 7 17 23 7 35 Fast 0 Medium 25 20 Construction: Normal
Remodel To: Tatsuta Kai (Level 20)
Quest B6 reward
30 Ryuujou
龍驤
Ryuujou
#1
CVL 0 0 16 0 34 10 31 17 27 Fast 38 Short 35 35 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Ryuujou Kai (Level 25)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
31 Mutsuki
睦月
Mutsuki
#1
DD 6 18 7 16 4 12 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Mutsuki Kai (Level 20)
32 Kisaragi
如月
Mutsuki
#2
DD 6 18 7 16 4 10 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Kisaragi Kai (Level 20)
33 Satsuki
皐月
Mutsuki
#5
DD 6 18 7 16 4 10 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Satsuki Kai (Level 20)
34 Fumizuki
文月
Mutsuki
#7
DD 6 18 7 16 4 10 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Fumizuki Kai (Level 20)
35 Nagatsuki
長月
Mutsuki
#8
DD 6 18 7 16 4 15 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Nagatsuki Kai (Level 20)
36 Kikuzuki
菊月
Mutsuki
#9
DD 6 18 7 16 4 10 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Kikuzuki Kai (Level 20)
37 Mikazuki
三日月
Mutsuki
#10
DD 6 18 7 16 4 10 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Mikazuki Kai (Level 20)
38 Mochizuki
望月
Mutsuki
#11
DD 6 18 7 16 4 10 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Mochizuki Kai (Level 20)
39 Kuma
球磨
Kuma
#1
CL 14 24 13 19 8 12 25 10 36 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Kuma Kai (Level 20)
40 Tama
多摩
Kuma
#2
CL 14 24 13 19 8 10 25 10 36 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Tama Kai (Level 20)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
41 Kiso
木曾
Kuma
#5
CL 14 24 13 19 8 10 25 10 36 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Kiso Kai (Level 20)
42 Nagara
長良
Nagara
#1
CL 14 24 13 20 8 12 26 10 37 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Nagara Kai (Level 20)
43 Isuzu
五十鈴
Nagara
#2
CL 14 24 13 40 8 10 26 10 37 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Isuzu Kai (Level 12)
44 Natori
名取
Nagara
#3
CL 14 24 13 20 8 10 26 10 37 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Natori Kai (Level 20)
45 Yura
由良
Nagara
#4
CL 14 24 13 40 8 10 26 10 37 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Yura Kai (Level 20)
46 Sendai
川内
Sendai
#1
CL 14 24 13 20 8 12 26 11 38 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Sendai Kai (Level 20)
47 Jintsuu
神通
Sendai
#2
CL 14 24 13 20 8 10 26 11 38 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Jintsuu Kai (Level 20)
48 Naka
那珂
Sendai
#3
CL 14 24 13 24 8 10 26 11 38 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Naka Kai (Level 20)
49 Chitose
千歳
Chitose
#1
AV 9 0 14 0 34 10 40 18 20 Fast 24 Short 35 35 Construction: Normal
Remodel To: Chitose Kai (Level 10)
50 Chiyoda
千代田
Chitose
#2
AV 9 0 14 0 34 10 40 18 20 Fast 24 Short 35 35 Construction: Normal
Remodel To: Chiyoda Kai (Level 10)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
51 Mogami
最上
Mogami
#1
CA 40 18 20 0 14 10 41 31 35 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Mogami Kai (Level 10)
52 Furutaka
古鷹
Furutaka
#1
CA 30 12 16 0 10 10 36 25 33 Fast 6 Medium 35 50 Construction: Normal
Remodel To: Furutaka Kai (Level 25)
53 Kako
加古
Furutaka
#2
CA 30 12 16 0 10 10 36 25 33 Fast 6 Medium 35 50 Construction: Normal
Remodel To: Kako Kai (Level 25)
54 Aoba
青葉
Aoba
#1
CA 30 12 16 0 11 20 37 26 33 Fast 6 Medium 35 50 Construction: Normal
Remodel To: Aoba Kai (Level 25)
55 Myoukou
妙高
Myoukou
#1
CA 40 24 16 0 12 10 44 32 34 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal
Remodel To: Myoukou Kai (Level 25)
56 Nachi
那智
Myoukou
#2
CA 40 24 16 0 12 10 44 32 34 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal
Remodel To: Nachi Kai (Level 25)
57 Ashigara
足柄
Myoukou
#3
CA 40 24 16 0 12 10 44 32 34 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal
Remodel To: Ashigara Kai (Level 25)
58 Haguro
羽黒
Myoukou
#4
CA 40 24 16 0 12 10 44 32 34 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal
Remodel To: Haguro Kai (Level 25)
59 Takao
高雄
Takao
#1
CA 40 24 18 0 13 10 45 35 35 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal
Remodel To: Takao Kai (Level 25)
60 Atago
愛宕
Takao
#2
CA 40 24 18 0 13 10 45 35 35 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal
Remodel To: Atago Kai (Level 25)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
61 Maya
摩耶
Takao
#3
CA 40 24 18 0 13 10 45 35 35 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal
Remodel To: Maya Kai (Level 18)
62 Choukai
鳥海
Takao
#4
CA 40 24 18 0 13 10 45 35 35 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal
Remodel To: Choukai Kai (Level 25)
63 Tone
利根
Tone
#1
CA 32 24 20 0 20 10 44 36 36 Fast 9 Medium 45 60 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Tone Kai (Level 25)
64 Chikuma
筑摩
Tone
#2
CA 32 24 20 0 20 10 44 36 36 Fast 9 Medium 45 60 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Chikuma Kai (Level 25)
65 Hiyou
飛鷹
Hiyou
#1
CVL 0 0 21 0 38 10 40 21 28 Slow 58 Short 40 40 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Hiyou Kai (Level 25)
66 Junyou
隼鷹
Hiyou
#2
CVL 0 0 21 0 38 20 40 21 28 Slow 58 Short 40 40 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Junyou Kai (Level 25)
67 Oboro
Ayanami
#7
DD 10 27 12 20 5 10 15 5 41 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Oboro Kai (Level 20)
68 Akebono
Ayanami
#8
DD 10 27 12 20 5 10 15 5 41 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Akebono Kai (Level 20)
69 Sazanami
Ayanami
#9
DD 10 27 12 20 5 10 15 5 41 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Sazanami Kai (Level 20)
70 Ushio
Ayanami
#10
DD 10 27 12 20 5 20 15 5 41 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Ushio Kai (Level 20)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
71 Akatsuki
Akatsuki
#1
DD 10 27 12 20 5 12 15 6 42 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Akatsuki Kai (Level 20)
72 Hibiki
Akatsuki
#2
DD 10 27 12 20 5 10 15 6 42 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Hibiki Kai (Level 20)
73 Ikazuchi
Akatsuki
#3
DD 10 27 12 20 5 10 15 6 42 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Ikazuchi Kai (Level 20)
74 Inazuma
Akatsuki
#4
DD 10 27 12 20 5 10 15 6 42 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Inazuma Kai (Level 20)
75 Hatsuharu
初春
Hatsuharu
#1
DD 10 27 12 21 5 12 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Hatsuharu Kai (Level 20)
76 Nenohi
子日
Hatsuharu
#2
DD 10 27 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Nenohi Kai (Level 20)
77 Wakaba
若葉
Hatsuharu
#3
DD 10 27 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Wakaba Kai (Level 20)
78 Hatsushimo
初霜
Hatsuharu
#4
DD 10 27 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Hatsushimo Kai (Level 20)
79 Shiratsuyu
白露
Shiratsuyu
#1
DD 10 24 12 21 5 12 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Shiratsuyu Kai (Level 20)
80 Shigure
時雨
Shiratsuyu
#2
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Shigure Kai (Level 20)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
81 Murasame
村雨
Shiratsuyu
#3
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Murasame Kai (Level 20)
82 Yuudachi
夕立
Shiratsuyu
#4
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Yuudachi Kai (Level 20)
83 Samidare
五月雨
Shiratsuyu
#6
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Samidare Kai (Level 20)
84 Suzukaze
涼風
Shiratsuyu
#10
DD 10 24 9 21 5 12 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Suzukaze Kai (Level 20)
85 Asashio
朝潮
Asashio
#1
DD 10 24 12 21 5 12 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Asashio Kai (Level 20)
86 Ooshio
大潮
Asashio
#2
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Ooshio Kai (Level 20)
87 Michishio
満潮
Asashio
#3
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Michishio Kai (Level 20)
88 Arashio
荒潮
Asashio
#4
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Arashio Kai (Level 20)
89 Arare
Asashio
#9
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Arare Kai (Level 20)
90 Kasumi
Asashio
#10
DD 10 24 9 21 5 15 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Kasumi Kai (Level 20)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
91 Kagerou
陽炎
Kagerou
#1
DD 10 24 12 24 6 12 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Kagerou Kai (Level 20)
92 Shiranui
不知火
Kagerou
#2
DD 10 24 9 24 6 10 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Shiranui Kai (Level 20)
93 Kuroshio
黒潮
Kagerou
#3
DD 10 24 9 24 6 10 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Kuroshio Kai (Level 20)
94 Shouhou
祥鳳
Shouhou
#1
CVL 0 0 14 0 34 10 32 19 28 Fast 30 Short 35 35 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Shouhou Kai (Level 25)
95 Chitose Kai
千歳改
Chitose
#1
AV 9 0 15 0 36 10 41 20 25 Fast 24 Short 35 40 Remodel From: Chitose (Level 10)
Remodel To: Chitose A (Level 12)
96 Chiyoda Kai
千代田改
Chitose
#2
AV 9 0 15 0 36 10 41 20 25 Fast 24 Short 35 40 Remodel From: Chiyoda (Level 10)
Remodel To: Chiyoda A (Level 12)
97 Ooi Kai
大井改
Kuma
#4
CLT 8 80 13 25 8 10 32 12 37 Fast 0 Medium 25 50 Remodel From: Ooi (Level 10)
Remodel To: Ooi Kai Ni (Level 50)
98 Kitakami Kai
北上改
Kuma
#3
CLT 8 80 13 25 8 15 32 12 37 Fast 0 Medium 25 50 Remodel From: Kitakami (Level 10)
Remodel To: Kitakami Kai Ni (Level 50)
99 Chitose A
千歳甲
Chitose
#1
AV 9 15 17 0 30 10 42 21 27 Fast 24 Short 35 45 Remodel From: Chitose Kai (Level 12)
Remodel To: Chitose Carrier (Level 15)
100 Chiyoda A
千代田甲
Chitose
#2
AV 9 15 17 0 30 10 42 21 27 Fast 24 Short 35 45 Remodel From: Chiyoda Kai (Level 12)
Remodel To: Chiyoda Carrier (Level 15)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
101 Mogami Kai
最上改
Mogami
#1
CAV 24 18 20 0 22 10 50 37 35 Fast 27 Medium 50 55 Remodel From: Mogami (Level 10)
102 Ise Kai
伊勢改
Ise
#1
BBV 63 0 45 0 24 30 77 74 36 Slow 47 Long 95 105 Remodel From: Ise (Level 10)
Remodel To: Ise Kai Ni (Level 88 + Item Icon Remodel Blueprint×2 Item Card Prototype Flight Deck Catapult×1)
103 Hyuuga Kai
日向改
Ise
#2
BBV 63 0 45 0 24 30 77 74 36 Slow 47 Long 95 105 Remodel From: Hyuuga (Level 10)
Remodel To: Hyuuga Kai Ni (Level 90 + Item Icon Remodel Blueprint×2 Item Card Prototype Flight Deck Catapult)
104 Chitose Carrier
千歳航
Chitose
#1
CVL 0 0 20 0 36 10 47 25 37 Fast 36 Short 40 40 Remodel From: Chitose A (Level 15)
Remodel To: Chitose Carrier Kai (Level 35)
105 Chiyoda Carrier
千代田航
Chitose
#2
CVL 0 0 20 0 36 10 47 25 37 Fast 36 Short 40 40 Remodel From: Chiyoda A (Level 15)
Remodel To: Chiyoda Carrier Kai (Level 35)
106 Shoukaku
翔鶴
Shoukaku
#1
CV 0 0 29 0 44 10 62 33 36 Fast 75 Short 55 55 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Shoukaku Kai (Level 30)
107 Zuikaku
瑞鶴
Shoukaku
#2
CV 0 0 29 0 44 40 62 33 39 Fast 75 Short 55 55 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Zuikaku Kai (Level 25)
108 Zuikaku Kai
瑞鶴改
Shoukaku
#2
CV 0 0 40 0 48 42 75 42 42 Fast 84 Short 65 70 Remodel From: Zuikaku (Level 25)
Remodel To: Zuikaku Kai Ni (Level 77 + Item Icon Remodel Blueprint Item Card Prototype Flight Deck Catapult)
109 Kinu
鬼怒
Nagara
#5
CL 14 24 13 20 8 12 26 10 38 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Kinu Kai (Level 17)
110 Abukuma
阿武隈
Nagara
#6
CL 14 24 13 20 8 12 27 10 39 Fast 2 Medium 25 25 Construction: Normal
Remodel To: Abukuma Kai (Level 17)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
111 Yuubari
夕張
Yuubari
#1
CL 17 20 10 13 6 12 19 10 42 Fast 0 Medium 20 30 Construction: Normal
Remodel To: Yuubari Kai (Level 25)
112 Zuihou
瑞鳳
Shouhou
#2
CVL 0 0 14 0 34 30 32 19 29 Fast 30 Short 35 35 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Zuihou Kai (Level 25)
113 Zuihou Kai
瑞鳳改
Shouhou
#2
CVL 0 0 18 0 35 40 45 25 29 Fast 48 Short 40 40 Remodel From: Zuihou (Level 25)
Remodel To: Zuihou Kai Ni (Level 80)
114 Ooi Kai Ni
大井改二
Kuma
#4
CLT 17 90 15 27 9 13 43 23 43 Fast 0 Medium 25 75 Remodel From: Ooi Kai (Level 50)
115 Kitakami Kai Ni
北上改二
Kuma
#3
CLT 17 90 15 27 9 30 43 23 43 Fast 0 Medium 25 75 Remodel From: Kitakami Kai (Level 50)
116 Mikuma
三隈
Mogami
#2
CA 40 18 18 0 14 5 40 30 31 Fast 6 Medium 40 65 Construction: LSC
Remodel To: Mikuma Kai (Level 30)
117 Mikuma Kai
三隈改
Mogami
#2
CAV 24 18 20 0 22 10 50 37 34 Fast 24 Medium 50 55 Remodel From: Mikuma (Level 30)
118 Hatsukaze
初風
Kagerou
#7
DD 10 24 9 24 6 10 16 6 45 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Hatsukaze Kai (Level 20)
119 Maikaze
舞風
Kagerou
#18
DD 10 24 9 24 6 10 16 6 45 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Maikaze Kai (Level 20)
120 Kinugasa
衣笠
Aoba
#2
CA 30 12 16 0 11 20 37 26 33 Fast 6 Medium 35 50 Construction: Normal
Remodel To: Kinugasa Kai (Level 25)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
121 Chitose Carrier Kai Ni
千歳航改二
Chitose
#1
CVL 0 0 30 0 42 13 58 32 38 Fast 59 Short 45 40 Remodel From: Chitose Carrier Kai (Level 50)
122 Chiyoda Carrier Kai Ni
千代田航改二
Chitose
#2
CVL 0 0 30 0 42 13 58 32 38 Fast 59 Short 45 40 Remodel From: Chiyoda Carrier Kai (Level 50)
123 I-19
伊19
Junsen Type B
#3
SS 2 36 0 0 10 12 14 4 12 Slow 0 Short 10 20 Unbuildable
Remodel To: I-19 Kai (Level 50)
124 Suzuya
鈴谷
Mogami
#3
CA 40 18 18 0 14 5 40 30 31 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Suzuya Kai (Level 35)
125 Kumano
熊野
Mogami
#4
CA 40 18 18 0 14 5 40 30 31 Fast 6 Medium 40 65 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Kumano Kai (Level 35)
126 I-168
伊168
Kaidai VI
#1
SS 2 24 0 0 9 10 10 3 15 Slow 0 Short 10 20 Construction: Normal
Remodel To: I-168 Kai (Level 50)
127 I-58
伊58
Junsen Type B Kai Ni
#3
SS 2 30 0 0 10 40 14 4 13 Slow 0 Short 10 20 Construction: Normal
Remodel To: I-58 Kai (Level 50)
128 I-8
伊8
Junsen 3
#2
SS 2 30 0 0 10 20 15 4 14 Slow 0 Short 10 20 Construction: Normal
Remodel To: I-8 Kai (Level 50)
129 Suzuya Kai
鈴谷改
Mogami
#3
CAV 24 18 20 0 22 10 50 37 34 Fast 22 Medium 50 55 Remodel From: Suzuya (Level 35)
Remodel To: Suzuya Kai Ni (Level 84 + Item Icon Remodel Blueprint)
130 Kumano Kai
熊野改
Mogami
#4
CAV 24 18 20 0 22 10 50 37 34 Fast 22 Medium 50 55 Remodel From: Kumano (Level 35)
Remodel To: Kumano Kai Ni (Level 84 + Item Icon Remodel Blueprint)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
131 Yamato
大和
Yamato
#1
BB 96 0 50 0 15 12 93 88 27 Slow 28 Very Long 250 300 Construction: LSC
Remodel To: Yamato Kai (Level 60)
132 Akigumo
秋雲
Kagerou
#19
DD 10 24 9 24 6 14 16 6 45 Fast 0 Short 15 20 Construction: Normal
Remodel To: Akigumo Kai (Level 30)
133 Yuugumo
夕雲
Yuugumo
#1
DD 10 24 9 27 6 12 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Yuugumo Kai (Level 30)
134 Makigumo
巻雲
Yuugumo
#2
DD 10 24 9 27 6 11 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Makigumo Kai (Level 30)
135 Naganami
長波
Yuugumo
#4
DD 10 24 9 27 6 13 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Naganami Kai (Level 30)
136 Yamato Kai
大和改
Yamato
#1
BB 92 0 68 0 17 13 96 92 28 Slow 28 Very Long 250 325 Remodel From: Yamato (Level 60)
137 Agano
阿賀野
Agano
#1
CL 20 24 17 25 12 10 30 17 37 Fast 6 Medium 30 35 Construction: LSC
Remodel To: Agano Kai (Level 35)
138 Noshiro
能代
Agano
#2
CL 20 24 17 25 12 10 30 17 37 Fast 6 Medium 30 35 Construction: LSC
Remodel To: Noshiro Kai (Level 35)
139 Yahagi
矢矧
Agano
#3
CL 20 24 17 25 13 13 31 17 38 Fast 6 Medium 30 35 Construction: LSC
Remodel To: Yahagi Kai (Level 35)
140 Sakawa
酒匂
Agano
#4
CL 19 23 17 27 12 20 31 17 36 Fast 6 Medium 30 35 Unbuildable
Remodel To: Sakawa Kai (Level 35)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
141 Isuzu Kai Ni
五十鈴改二
Nagara
#2
CL 18 24 45 54 15 13 44 30 42 Fast 0 Short 25 30 Remodel From: Isuzu Kai (Level 50)
142 Kinugasa Kai Ni
衣笠改二
Aoba
#2
CA 38 24 22 0 13 13 53 35 38 Fast 8 Medium 35 65 Remodel From: Kinugasa Kai (Level 55)
143 Musashi
武蔵
Yamato
#2
BB 96 0 50 0 16 10 94 88 27 Slow 28 Very Long 250 300 Construction: LSC
Remodel To: Musashi Kai (Level 40)
144 Yuudachi Kai Ni
夕立改二
Shiratsuyu
#4
DD 17 37 16 28 12 20 31 14 46 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Yuudachi Kai (Level 55)
145 Shigure Kai Ni
時雨改二
Shiratsuyu
#2
DD 13 28 24 31 9 50 31 14 62 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Shigure Kai (Level 60)
146 Kiso Kai Ni
木曾改二
Kuma
#5
CLT 18 80 24 32 13 13 44 24 45 Fast 0 Medium 25 50 Remodel From: Kiso Kai (Level 65)
147 Verniy
Верный
Akatsuki
#2
DD 13 30 18 30 10 20 37 15 47 Fast 0 Short 15 25 Remodel From: Hibiki Kai (Level 70)
148 Musashi Kai
武蔵改
Yamato
#2
BB 92 0 60 0 18 9 97 92 27 Slow 28 Very Long 250 325 Remodel From: Musashi (Level 40)
Remodel To: Musashi Kai Ni (Level 89 + Item Icon Remodel Blueprint×3)
149 Kongou Kai Ni
金剛改二
Kongou
#1
FBB 76 0 30 0 16 15 82 70 37 Fast 12 Long 100 125 Remodel From: Kongou Kai (Level 75)
Remodel To: Kongou Kai Ni C (Level 92 + Item Icon Remodel Blueprint×2)
150 Hiei Kai Ni
比叡改二
Kongou
#2
FBB 76 0 30 0 16 13 83 72 36 Fast 12 Long 100 125 Remodel From: Hiei Kai (Level 75)
Remodel To: Hiei Kai Ni C (Level 90 + Item Icon Remodel Blueprint×2)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
151 Haruna Kai Ni
榛名改二
Kongou
#3
FBB 75 0 41 0 17 41 81 70 39 Fast 12 Long 100 125 Remodel From: Haruna Kai (Level 80)
152 Kirishima Kai Ni
霧島改二
Kongou
#4
FBB 78 0 30 0 15 14 82 70 34 Fast 12 Long 100 125 Remodel From: Kirishima Kai (Level 75)
153 Taihou
大鳳
Taihou
#1
CVB 0 0 42 0 47 2 67 40 33 Fast 61 Short 70 65 Construction: LSC
Remodel To: Taihou Kai (Level 40)
154 Katori
香取
Katori
#1
CT 14 12 14 12 10 10 36 9 24 Slow 3 Medium 30 15 Construction: Normal, LSC
Remodel To: Katori Kai (Level 35)
155 I-401
伊401
Sentoku (I-400)
#2
SSV 2 36 0 0 15 20 20 5 13 Slow 3 Short 20 15 Construction: LSC
Remodel To: I-401 Kai (Level 35)
156 Taihou Kai
大鳳改
Taihou
#1
CVB 0 0 45 0 50 4 70 44 34 Fast 86 Short 90 75 Remodel From: Taihou (Level 40)
157 Ryuujou Kai Ni
龍驤改二
Ryuujou
#1
CVL 0 0 24 0 37 15 50 28 36 Fast 55 Short 40 45 Remodel From: Ryuujou Kai (Level 75)
158 Sendai Kai Ni
川内改二
Sendai
#1
CL 24 26 20 38 16 14 49 29 43 Fast 3 Medium 25 35 Remodel From: Sendai Kai (Level 60)
159 Jintsuu Kai Ni
神通改二
Sendai
#2
CL 27 38 18 40 12 13 51 29 41 Fast 3 Medium 25 35 Remodel From: Jintsuu Kai (Level 60)
160 Naka Kai Ni
那珂改二
Sendai
#3
CL 22 28 24 48 15 13 48 29 42 Fast 3 Medium 25 35 Remodel From: Naka Kai (Level 48)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
161 Akitsu Maru
あきつ丸
Hei LHA 6 0 13 0 3 10 38 13 15 Slow 0 Short 40 10 Construction: LSC
Remodel To: Akitsu Maru Kai (Level 25)
162 Kamoi
神威
Kamoi
#1
AO 3 0 8 0 5 17 36 6 13 Slow 0 Medium 30 10 Construction: LSC
Remodel To: Kamoi Kai (Level 35)
163 Maruyu
まるゆ
Type 3 Submergence Transport Vehicle SS 1 0 0 0 1 7 6 2 9 Slow 0 Short 10 5 Construction: LSC
Remodel To: Maruyu Kai (Level 20)
164 Yayoi
弥生
Mutsuki
#3
DD 6 18 7 16 4 10 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Construction: Normal
Remodel To: Yayoi Kai (Level 20)
165 Uzuki
卯月
Mutsuki
#4
DD 6 18 7 16 4 10 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: Uzuki Kai (Level 25)
166 Akitsu Maru Kai
あきつ丸改
Hei
#1
LHA 8 0 15 0 13 13 40 15 17 Slow 24 Short 45 25 Remodel From: Akitsu Maru (Level 25)
167 Isokaze
磯風
Kagerou
#12
DD 10 24 14 24 8 16 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Isokaze Kai (Level 45)
168 Urakaze
浦風
Kagerou
#11
DD 10 24 10 24 7 13 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Urakaze Kai (Level 35)
169 Tanikaze
谷風
Kagerou
#14
DD 10 24 10 24 7 14 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Tanikaze Kai (Level 30)
170 Hamakaze
浜風
Kagerou
#13
DD 10 24 13 24 7 15 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Hamakaze Kai (Level 30)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
171 Bismarck Bismarck
#1
FBB 64 0 18 0 16 8 90 67 33 Fast 16 Long 90 110 Construction: LSC
Remodel To: Bismarck Kai (Level 30)
172 Bismarck Kai
Bismarck改
Bismarck
#1
FBB 70 0 24 0 18 10 94 77 38 Fast 16 Long 95 115 Remodel From: Bismarck (Level 30)
Remodel To: Bismarck Zwei (Level 50 + Item Icon Remodel Blueprint)
173 Bismarck Zwei
Bismarck zwei
Bismarck
#1
FBB 70 0 25 0 19 20 96 80 39 Fast 16 Long 105 135 Remodel From: Bismarck Kai (Level 50 + Item Icon Remodel Blueprint)
Remodel To: Bismarck Drei (Level 75 + Item Icon Remodel Blueprint)
174 Z1 Type 1934
#1
DD 8 24 12 32 6 6 18 8 36 Fast 0 Short 20 20 Construction: Normal
Remodel To: Z1 Kai (Level 30)
Quest D8 reward
175 Z3 Type 1934
#3
DD 8 24 12 32 6 6 18 8 36 Fast 0 Short 20 20 Construction: Normal
Remodel To: Z3 Kai (Level 30)
176 Prinz Eugen Admiral Hipper
#3
CA 38 32 16 0 15 30 50 38 34 Fast 9 Medium 50 70 Unbuildable
Remodel To: Prinz Eugen Kai (Level 45)
177 Prinz Eugen Kai
Prinz Eugen改
Admiral Hipper
#3
CA 48 40 18 0 16 40 63 48 40 Fast 12 Medium 55 75 Remodel From: Prinz Eugen (Level 45)
178 Bismarck Drei
Bismarck drei
Bismarck
#1
FBB 74 16 35 0 22 22 96 82 40 Fast 16 Long 110 155 Remodel From: Bismarck Zwei (Level 75 + Item Icon Remodel Blueprint)
179 Z1 Zwei
Z1 zwei
Type 1934
#1
DD 12 27 20 37 9 15 35 18 43 Fast 0 Short 20 25 Remodel From: Z1 Kai (Level 70)
180 Z3 Zwei
Z3 zwei
Type 1934
#3
DD 10 27 24 37 9 15 35 18 43 Fast 0 Short 20 25 Remodel From: Z3 Kai (Level 70)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
181 Amatsukaze
天津風
Kagerou
#9
DD 10 28 22 26 8 18 18 7 48 Fast 0 Short 20 20 Unbuildable
Remodel To: Amatsukaze Kai (Level 20)
182 Akashi
明石
Akashi
#1
AR 4 0 10 0 1 10 39 7 8 Slow 0 Short 50 10 Unbuildable
Remodel To: Akashi Kai (Level 35)
183 Ooyodo
大淀
Ooyodo
#1
CL 24 0 18 0 24 24 34 19 35 Fast 12 Medium 35 30 Unbuildable
Remodel To: Ooyodo Kai (Level 35)
184 Taigei
大鯨
Taigei
#1
AS 5 0 16 0 24 20 39 15 24 Slow 8 Short 35 10 Unbuildable
Remodel To: Ryuuhou (Level 25 + Item Icon Remodel Blueprint)
185 Ryuuhou
龍鳳
Ryuuhou
#1
CVL 0 0 24 0 28 20 39 18 27 Slow 31 Short 35 35 Remodel From: Taigei (Level 25 + Item Icon Remodel Blueprint)
Remodel To: Ryuuhou Kai (Level 50)
186 Tokitsukaze
時津風
Kagerou
#10
DD 10 24 10 24 7 13 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Tokitsukaze Kai (Level 30)
187 Akashi Kai
明石改
Akashi
#1
AR 6 0 16 0 2 12 45 9 10 Slow 0 Short 55 15 Remodel From: Akashi (Level 35)
188 Tone Kai Ni
利根改二
Tone
#1
CAV 46 32 32 0 30 15 59 48 42 Fast 18 Medium 50 65 Remodel From: Tone Kai (Level 70 + Item Icon Remodel Blueprint)
189 Chikuma Kai Ni
筑摩改二
Tone
#2
CAV 46 33 33 0 30 14 58 48 42 Fast 18 Medium 50 65 Remodel From: Chikuma Kai (Level 70 + Item Icon Remodel Blueprint)
190 Ryuuhou Kai
龍鳳改
Ryuuhou
#1
CVL 0 0 28 0 30 24 48 24 30 Slow 45 Short 35 40 Remodel From: Ryuuhou (Level 50)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
191 Myoukou Kai Ni
妙高改二
Myoukou
#1
CA 50 36 28 0 19 32 56 47 47 Fast 12 Medium 45 75 Remodel From: Myoukou Kai (Level 70)
192 Nachi Kai Ni
那智改二
Myoukou
#2
CA 50 34 33 0 20 18 56 48 44 Fast 12 Medium 45 75 Remodel From: Nachi Kai (Level 65)
193 Ashigara Kai Ni
足柄改二
Myoukou
#3
CA 53 34 26 0 17 20 56 47 44 Fast 12 Medium 45 75 Remodel From: Ashigara Kai (Level 65)
194 Haguro Kai Ni
羽黒改二
Myoukou
#4
CA 52 34 24 0 18 19 57 47 45 Fast 12 Medium 45 75 Remodel From: Haguro Kai (Level 65)
195 Ayanami Kai Ni
綾波改二
Ayanami
#1
DD 17 30 16 25 13 40 32 15 50 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Ayanami Kai (Level 70)
196 Hiryuu Kai Ni
飛龍改二
Hiryuu
#1
CV 0 0 33 0 52 50 67 37 40 Fast 79 Short 70 75 Remodel From: Hiryuu Kai (Level 77)
197 Souryuu Kai Ni
蒼龍改二
Souryuu
#1
CV 0 0 34 0 55 15 67 36 36 Fast 79 Short 70 75 Remodel From: Souryuu Kai (Level 78)
198 Arare Kai Ni
霰改二
Asashio
#9
DD 16 32 20 33 11 15 31 14 46 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Arare Kai (Level 63 + Item Icon Remodel Blueprint)
199 Ooshio Kai Ni
大潮改二
Asashio
#2
DD 17 33 20 26 12 17 31 14 47 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Ooshio Kai (Level 65 + Item Icon Remodel Blueprint)
200 Abukuma Kai Ni
阿武隈改二
Nagara
#6
CL 16 34 35 48 16 20 45 29 45 Fast 3 Short 25 35 Remodel From: Abukuma Kai (Level 75 + Item Icon Remodel Blueprint)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
201 Unryuu
雲龍
Unryuu
#1
CV 0 0 28 0 40 10 48 26 32 Fast 51 Short 50 45 Unbuildable
Remodel To: Unryuu Kai (Level 50 + Item Icon Remodel Blueprint)
202 Amagi
天城
Unryuu
#2
CV 0 0 27 0 38 13 48 26 33 Fast 51 Short 50 45 Unbuildable
Remodel To: Amagi Kai (Level 50 + Item Icon Remodel Blueprint)
203 Katsuragi
葛城
Unryuu
#3
CV 0 0 27 0 36 20 48 27 34 Fast 51 Short 50 45 Unbuildable
Remodel To: Katsuragi Kai (Level 50 + Item Icon Remodel Blueprint)
204 Hatsuharu Kai Ni
初春改二
Hatsuharu
#1
DD 13 32 23 30 10 16 31 14 48 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Hatsuharu Kai (Level 65)
205 Harusame
春雨
Shiratsuyu
#5
DD 10 24 9 21 5 10 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Harusame Kai (Level 30)
206 Unryuu Kai
雲龍改
Unryuu
#1
CV 0 0 32 0 48 12 60 35 35 Fast 69 Short 50 55 Remodel From: Unryuu (Level 50 + Item Icon Remodel Blueprint)
207 Ushio Kai Ni
潮改二
Ayanami
#10
DD 10 25 24 32 11 32 33 15 65 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Ushio Kai (Level 60)
208 Junyou Kai Ni
隼鷹改二
Hiyou
#2
CVL 0 0 36 0 44 41 55 31 41 Slow 66 Short 45 50 Remodel From: Junyou Kai (Level 80)
209 Hayashimo
早霜
Yuugumo
#17
DD 10 24 9 27 6 11 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Hayashimo Kai (Level 30)
210 Kiyoshimo
清霜
Yuugumo
#19
DD 10 24 9 27 6 12 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Kiyoshimo Kai (Level 30)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
211 Fusou Kai Ni
扶桑改二
Fusou
#1
BBV 80 0 44 8 22 13 77 72 34 Slow 40 Long 105 140 Remodel From: Fusou Kai (Level 80 + Item Icon Remodel Blueprint)
212 Yamashiro Kai Ni
山城改二
Fusou
#2
BBV 80 0 43 8 23 14 77 73 35 Slow 40 Long 105 140 Remodel From: Yamashiro Kai (Level 80 + Item Icon Remodel Blueprint)
213 Asagumo
朝雲
Asashio
#5
DD 10 24 9 21 5 8 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Asagumo Kai (Level 35)
214 Yamagumo
山雲
Asashio
#6
DD 10 24 9 23 5 7 16 6 43 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Yamagumo Kai (Level 35)
215 Nowaki
野分
Kagerou
#15
DD 10 24 12 24 8 14 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Nowaki Kai (Level 35)
216 Furutaka Kai Ni
古鷹改二
Furutaka
#1
CA 39 24 22 0 13 14 53 34 39 Fast 8 Medium 35 65 Remodel From: Furutaka Kai (Level 65)
217 Kako Kai Ni
加古改二
Furutaka
#2
CA 40 25 24 0 14 12 52 33 38 Fast 8 Medium 35 65 Remodel From: Kako Kai (Level 65)
218 Satsuki Kai Ni
皐月改二
Mutsuki
#5
DD 8 27 40 30 10 20 28 12 60 Fast 0 Short 15 15 Remodel From: Satsuki Kai (Level 75)
219 Hatsushimo Kai Ni
初霜改二
Hatsuharu
#4
DD 12 28 35 28 11 53 32 14 64 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Hatsushimo Kai (Level 70)
220 Murakumo Kai Ni
叢雲改二
Fubuki
#5
DD 14 32 27 28 9 15 31 14 50 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Murakumo Kai (Level 70)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
221 Akizuki
秋月
Akizuki
#1
DD 16 16 70 27 9 10 20 9 47 Fast 0 Short 20 25 Unbuildable
Remodel To: Akizuki Kai (Level 40)
222 Teruzuki
照月
Akizuki
#2
DD 16 16 70 27 9 9 20 9 47 Fast 0 Short 20 25 Unbuildable
Remodel To: Teruzuki Kai (Level 40)
223 Hatsuzuki
初月
Akizuki
#4
DD 18 15 70 26 8 7 20 9 48 Fast 0 Short 20 25 Unbuildable
Remodel To: Hatsuzuki Kai (Level 40)
224 Takanami
高波
Yuugumo
#6
DD 10 24 9 27 9 8 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Takanami Kai (Level 30)
225 Asashimo
朝霜
Yuugumo
#16
DD 10 24 9 35 6 16 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Asashimo Kai (Level 45)
226 Fubuki Kai Ni
吹雪改二
Fubuki
#1
DD 15 30 35 26 14 17 31 14 49 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Fubuki Kai (Level 70)
227 Choukai Kai Ni
鳥海改二
Takao
#4
CA 55 35 24 0 22 19 57 46 41 Fast 12 Medium 45 80 Remodel From: Choukai Kai (Level 65 + Item Icon Remodel Blueprint)
228 Maya Kai Ni
摩耶改二
Takao
#3
CA 42 34 72 0 16 14 57 48 42 Fast 12 Medium 45 80 Remodel From: Maya Kai (Level 75)
229 Amagi Kai
天城改
Unryuu
#2
CV 0 0 33 0 46 17 60 35 36 Fast 69 Short 50 55 Remodel From: Amagi (Level 50 + Item Icon Remodel Blueprint)
230 Katsuragi Kai
葛城改
Unryuu
#3
CV 0 0 32 0 44 30 60 36 37 Fast 69 Short 50 55 Remodel From: Katsuragi (Level 50 + Item Icon Remodel Blueprint)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
231 U-511 Type IXC U-boat
#41
SS 2 22 0 0 8 30 8 4 18 Slow 0 Short 10 20 Unbuildable
Remodel To: U-511 Kai (Level 35)
232 Graf Zeppelin Graf Zeppelin
#1
CV 10 0 40 0 40 4 70 29 29 Fast 43 Medium 55 65 Unbuildable
Remodel To: Graf Zeppelin Kai (Level 50)
233 Saratoga Lexington
#2
CV 30 0 36 0 40 25 83 40 21 Fast 80 Medium 65 70 Construction: LSC
Remodel To: Saratoga Kai (Level 40)
234 Mutsuki Kai Ni
睦月改二
Mutsuki
#1
DD 10 28 16 28 8 14 27 12 51 Fast 0 Short 15 15 Remodel From: Mutsuki Kai (Level 65)
235 Kisaragi Kai Ni
如月改二
Mutsuki
#2
DD 10 28 18 27 9 13 27 12 50 Fast 0 Short 15 15 Remodel From: Kisaragi Kai (Level 65)
236 Ro-500
呂500
Ro-series
#41
SS 4 30 0 0 12 44 13 7 24 Slow 0 Short 10 20 Remodel From: U-511 Kai (Level 55)
237 Akatsuki Kai Ni
暁改二
Akatsuki
#1
DD 14 32 19 28 17 15 31 14 46 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Akatsuki Kai (Level 70)
238 Saratoga Kai
Saratoga改
Lexington
#2
CV 0 0 52 0 48 35 88 48 23 Fast 90 Short 85 90 Remodel From: Saratoga (Level 40)
Remodel To: Saratoga Mk.II (Level 85 + Item Icon Remodel Blueprint Item Card Prototype Flight Deck Catapult)
239 Warspite Queen Elizabeth
#2
BB 72 0 38 0 14 55 72 72 26 Slow 12 Long 90 110 Unbuildable
Remodel To: Warspite Kai (Level 75)
240 Iowa Iowa
#1
FBB 85 0 70 0 24 35 84 79 34 Fast 16 Long 200 250 Unbuildable
Remodel To: Iowa Kai (Level 50)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
241 Littorio Vittorio Veneto
#2
FBB 78 0 40 0 15 20 88 72 28 Fast 12 Very Long 130 150 Unbuildable
Remodel To: Italia (Level 35 + Item Icon Remodel Blueprint)
242 Roma Vittorio Veneto
#4
FBB 79 0 44 0 17 6 88 71 27 Fast 12 Very Long 130 150 Unbuildable
Remodel To: Roma Kai (Level 35 + Item Icon Remodel Blueprint)
243 Libeccio Maestrale
#3
DD 9 22 11 30 7 12 15 7 48 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Libeccio Kai (Level 30)
244 Aquila Aquila
#1
CV 0 0 18 0 30 5 38 18 34 Fast 51 Short 40 45 Unbuildable
Remodel To: Aquila Kai (Level 45)
245 Akitsushima
秋津洲
Akitsushima
#1
AV 6 0 12 0 22 12 32 9 32 Slow 2 Short 50 10 Unbuildable
Remodel To: Akitsushima Kai (Level 35)
246 Italia Vittorio Veneto
#2
FBB 81 0 44 0 17 30 92 77 35 Fast 12 Very Long 140 170 Remodel From: Littorio (Level 35 + Item Icon Remodel Blueprint)
247 Roma Kai
Roma改
Vittorio Veneto
#4
FBB 82 0 46 0 17 8 92 76 32 Fast 12 Very Long 140 170 Remodel From: Roma (Level 35 + Item Icon Remodel Blueprint)
248 Zara Zara
#1
CA 36 0 18 0 10 10 42 36 33 Fast 6 Long 45 60 Construction: LSC
Remodel To: Zara Kai (Level 40)
249 Pola Zara
#3
CA 35 0 16 0 9 9 42 35 32 Fast 6 Long 45 60 Unbuildable
Remodel To: Pola Kai (Level 40)
250 Akitsushima Kai
秋津洲改
Akitsushima
#1
AV 8 0 16 0 24 14 36 13 35 Slow 3 Short 60 15 Remodel From: Akitsushima (Level 35)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
251 Mizuho
瑞穂
Mizuho
#1
AV 12 0 16 0 36 8 41 19 19 Slow 24 Short 35 35 Construction: LSC
Remodel To: Mizuho Kai (Level 40)
252 Okinami
沖波
Yuugumo
#14
DD 10 24 9 28 7 10 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Okinami Kai (Level 30)
253 Kazagumo
風雲
Yuugumo
#3
DD 10 25 10 27 6 13 16 6 47 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Kazagumo Kai (Level 30)
254 Arashi
Kagerou
#16
DD 10 24 9 28 6 11 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Arashi Kai (Level 35)
255 Hagikaze
萩風
Kagerou
#17
DD 11 24 9 26 6 11 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Hagikaze Kai (Level 35)
256 Oyashio
親潮
Kagerou
#4
DD 10 24 9 23 8 13 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Oyashio Kai (Level 35)
257 Yamakaze
山風
Shiratsuyu
#8
DD 11 24 8 19 5 6 16 6 42 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Yamakaze Kai (Level 45)
258 Umikaze
海風
Shiratsuyu
#7
DD 10 24 10 23 6 10 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Umikaze Kai (Level 30)
259 Kawakaze
江風
Shiratsuyu
#9
DD 10 25 9 21 6 10 16 6 44 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Kawakaze Kai (Level 30)
260 Hayasui
速吸
Revised Kazahaya
#1
AO 4 0 10 5 15 7 43 3 9 Slow 7 Short 100 15 Unbuildable
Remodel To: Hayasui Kai (Level 25)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
261 Shoukaku Kai Ni
翔鶴改二
Shoukaku
#1
CV 0 0 48 0 53 20 77 43 39 Fast 93 Medium 90 85 Remodel From: Shoukaku Kai (Level 80 + Item Icon Remodel Blueprint Item Card Prototype Flight Deck Catapult)
Remodel To: Shoukaku Kai Ni A (Level 88)
262 Zuikaku Kai Ni
瑞鶴改二
Shoukaku
#2
CV 0 0 54 0 52 50 78 44 48 Fast 93 Medium 90 85 Remodel From: Zuikaku Kai (Level 77 + Item Icon Remodel Blueprint Item Card Prototype Flight Deck Catapult)
Remodel To: Zuikaku Kai Ni A (Level 90)
263 Asashio Kai Ni
朝潮改二
Asashio
#1
DD 18 36 22 26 11 17 31 14 49 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Asashio Kai (Level 70)
Remodel To: Asashio Kai Ni D (Level 85)
264 Kasumi Kai Ni
霞改二
Asashio
#10
DD 16 33 24 28 14 37 31 14 52 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Kasumi Kai (Level 75)
Remodel To: Kasumi Kai Ni B (Level 88)
265 Kashima
鹿島
Katori
#2
CT 13 11 15 13 9 20 36 9 25 Slow 3 Medium 30 15 Unbuildable
Remodel To: Kashima Kai (Level 35)
266 Shoukaku Kai Ni A
翔鶴改二甲
Shoukaku
#1
CVB 0 0 48 0 50 20 78 49 36 Fast 76 Medium 100 85 Remodel From: Shoukaku Kai Ni (Level 88)
Remodel To: Shoukaku Kai Ni (Level 88)
267 Zuikaku Kai Ni A
瑞鶴改二甲
Shoukaku
#2
CVB 0 0 54 0 50 50 79 49 44 Fast 76 Medium 100 85 Remodel From: Zuikaku Kai Ni (Level 90)
Remodel To: Zuikaku Kai Ni (Level 90)
268 Asashio Kai Ni D
朝潮改二丁
Asashio
#1
DD 12 36 30 45 10 17 34 15 47 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Asashio Kai Ni (Level 85)
Remodel To: Asashio Kai Ni (Level 85)
269 Kawakaze Kai Ni
江風改二
Shiratsuyu
#9
DD 16 38 18 25 13 19 31 14 51 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Kawakaze Kai (Level 75)
270 Kasumi Kai Ni B
霞改二乙
Asashio
#10
DD 12 30 32 28 15 37 31 15 56 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Kasumi Kai Ni (Level 88)
Remodel To: Kasumi Kai Ni (Level 88)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
271 Kamikaze
神風
Kamikaze
#1
DD 5 12 5 20 5 30 12 5 39 Fast 0 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: Kamikaze Kai (Level 50)
272 Asakaze
朝風
Kamikaze
#2
DD 5 12 6 17 6 13 12 5 37 Fast 0 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: Asakaze Kai (Level 50)
273 Harukaze
春風
Kamikaze
#3
DD 5 12 6 18 4 25 12 5 38 Fast 0 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: Harukaze Kai (Level 50)
274 Matsukaze
松風
Kamikaze
#4
DD 5 12 5 21 4 12 12 5 36 Fast 0 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: Matsukaze Kai (Level 50)
275 Hatakaze
旗風
Kamikaze
#5
DD 5 12 5 17 4 17 12 5 37 Fast 0 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: Hatakaze Kai (Level 50)
276 Kamikaze Kai
神風改
Kamikaze
#1
DD 8 14 14 24 7 40 23 10 60 Fast 0 Short 15 15 Remodel From: Kamikaze (Level 50)
277 Tenryuu Kai Ni
天龍改二
Tenryuu
#1
CL 22 0 40 24 12 17 42 29 42 Fast 3 Short 25 25 Remodel From: Tenryuu Kai (Level 84)
278 Tatsuta Kai Ni
龍田改二
Tenryuu
#2
CL 13 20 32 50 10 18 42 29 42 Fast 3 Short 25 25 Remodel From: Tatsuta Kai (Level 80)
279 Amagiri
天霧
Ayanami
#5
DD 10 27 12 20 5 11 15 5 41 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Amagiri Kai (Level 35)
280 Sagiri
狭霧
Ayanami
#6
DD 10 27 12 20 5 6 15 5 40 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Sagiri Kai (Level 30)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
281 Minazuki
水無月
Mutsuki
#6
DD 6 18 7 17 4 13 13 5 37 Fast 0 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: Minazuki Kai (Level 20)
283 I-26
伊26
Junsen Type B
#7
SS 2 32 0 0 10 14 14 4 13 Slow 0 Short 10 20 Unbuildable
Remodel To: I-26 Kai (Level 50)
284 Hamanami
浜波
Yuugumo
#13
DD 10 24 12 26 9 10 16 6 46 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Hamanami Kai (Level 30)
285 Fujinami
藤波
Yuugumo
#11
DD 10 24 12 26 9 9 16 6 46 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Fujinami Kai (Level 30)
286 Uranami
浦波
Fubuki
#10
DD 10 27 10 20 5 14 15 5 42 Fast 0 Short 15 20 Unbuildable
Remodel To: Uranami Kai (Level 30)
287 Kinu Kai Ni
鬼怒改二
Nagara
#5
CL 15 28 41 49 15 17 45 29 44 Fast 3 Short 25 30 Remodel From: Kinu Kai (Level 75 + Item Icon Remodel Blueprint)
288 Yura Kai Ni
由良改二
Nagara
#4
CL 14 25 36 49 17 16 45 29 43 Fast 4 Short 25 30 Remodel From: Yura Kai (Level 77 + Item Icon Remodel Blueprint)
289 Michishio Kai Ni
満潮改二
Asashio
#4
DD 19 32 20 26 10 18 31 15 51 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Michishio Kai (Level 77)
290 Arashio Kai Ni
荒潮改二
Asashio
#4
DD 19 33 22 26 11 17 31 14 50 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Arashio Kai (Level 67 + Item Icon Remodel Blueprint)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
291 Commandant Teste Commandant Teste
#1
AV 28 0 18 0 32 17 42 24 20 Slow 26 Short 35 40 Unbuildable
Remodel To: Commandant Teste Kai (Level 40)
292 Richelieu Richelieu
#1
FBB 64 0 22 0 14 22 85 72 36 Fast 12 Long 100 125 Unbuildable
Remodel To: Richelieu Kai (Level 45)
293 I-400
伊400
Sentoku (I-400)
#1
SSV 2 36 0 0 15 19 20 5 13 Slow 3 Short 20 15 Unbuildable
Remodel To: I-400 Kai (Level 37)
294 I-13
伊13
Junsen Type A Kai Ni
#1
SSV 2 27 0 0 13 6 18 5 11 Slow 2 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: I-13 Kai (Level 45)
295 I-14
伊14
Junsen Type A Kai Ni
#2
SSV 2 27 0 0 14 24 18 5 14 Slow 2 Short 15 15 Unbuildable
Remodel To: I-14 Kai (Level 45)
296 Zara Due
Zara due
Zara
#1
CA 57 0 35 0 19 17 62 55 38 Fast 15 Long 50 80 Remodel From: Zara Kai (Level 88 + Item Icon Remodel Blueprint)
297 Shiratsuyu Kai Ni
白露改二
Shiratsuyu
#1
DD 16 28 17 30 10 16 31 14 50 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Shiratsuyu Kai (Level 77)
298 Murasame Kai Ni
村雨改二
Shiratsuyu
#3
DD 16 28 18 29 9 17 31 14 48 Fast 0 Short 15 20 Remodel From: Murasame Kai (Level 70)
299 Kamoi Kai
神威改
Kamoi
#1
AV 6 0 12 0 22 19 37 13 13 Slow 22 Medium 30 15 Remodel From: Kamoi (Level 35)
Remodel To: Kamoi Kai Bo (Level 60)
300 Kamoi Kai Bo
神威改母
Kamoi
#1
AO 7 0 14 10 24 20 39 17 16 Slow 3 Medium 30 20 Remodel From: Kamoi Kai (Level 60)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
303 Suzuya Kai Ni
鈴谷改二
Mogami
#3
CAV 30 40 30 0 26 14 61 42 41 Fast 24 Medium 55 60 Remodel From: Suzuya Kai (Level 84 + Item Icon Remodel Blueprint)
Remodel To: Suzuya Carrier Kai Ni (Level 88 + Item Icon Remodel Blueprint)
304 Kumano Kai Ni
熊野改二
Mogami
#4
CAV 30 40 30 0 25 13 62 42 40 Fast 24 Medium 55 60 Remodel From: Kumano Kai (Level 84 + Item Icon Remodel Blueprint)
Remodel To: Kumano Carrier Kai Ni (Level 88 + Item Icon Remodel Blueprint)
308 Suzuya Carrier Kai Ni
鈴谷航改二
Mogami
#3
CVL 0 0 33 0 46 13 61 42 42 Fast 47 Medium 60 55 Remodel From: Suzuya Kai Ni (Level 88 + Item Icon Remodel Blueprint)
Remodel To: Suzuya Kai Ni (Level 88)
309 Kumano Carrier Kai Ni
熊野航改二
Mogami
#4
CVL 0 0 33 0 45 12 62 42 41 Fast 47 Medium 60 55 Remodel From: Kumano Kai Ni (Level 88 + Item Icon Remodel Blueprint)
Remodel To: Kumano Kai Ni (Level 88)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck Icon HP Icon Armor Icon Evasion Icon Speed Icon Aircraft Icon Range FuelKai AmmoKai Build / Remodel Info Notes
311 Gangut
Гангут
Gangut
#1
FBB 55 14 22 0 8 20 59 55 23 Slow 4 Long 75 100 Unbuildable
Remodel To: Oktyabrskaya Revolyutsiya (Level 45)
312 Oktyabrskaya Revolyutsiya
Октябрьская революция
Gangut
#1
FBB 65 0 36 0 10 30 72 68 30 Slow 4 Long 80 105 Remodel From: Gangut (Level 45)
Remodel To: Gangut Dva (Level 75)
313 Tashkent
Ташкент
Tashkent
#1
DD 18 12 20 33 7 40 22 12 48 Fast 0 Medium 15 30 Unbuildable
Remodel To: Tashkent Kai (Level 50)
315 Ark Royal Ark Royal
#1
CV 0 0 30 0 40 8 55 26 32 Fast 72 Short 55 50 Unbuildable
Remodel To: Ark Royal Kai (Level 45)
316 Gangut Dva
Гангут два
Gangut
#1
FBB 66 16 38 0 14 35 77 71 33 Slow 6 Long 85 110 Remodel From: Oktyabrskaya Revolyutsiya (Level 75)
317 Shimushu
占守
Shimushu
#1
DE 4 0 7 32 3 40 9 4 42 Slow 0 Short 10 10 Unbuildable
Remodel To: Shimushu Kai (Level 40)
318 Kunashiri
国後
Shimushu
#2
DE 4 0 6 31 4 35 9 4 41 Slow 0 Short 10 10 Unbuildable
Remodel To: Kunashiri Kai (Level 40)
319 Jervis J
#1
DD 12 30 22 40 10 50 15 7 46 Fast 0 Short 15 25 Unbuildable
Remodel To: Jervis Kai (Level 45)
No. Name Class Type Icon Gun Icon Torpedo Icon AA Icon ASW Icon LOS Icon Luck