Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Yamagumo

0
  Đang tải biên tập
  • Khu trục hạm
  • Lớp Asashio
  • Tàu không thể đóng