FANDOM


  • Cập bến (sửa tàu) có thể hồi phục lại HP tàu cho đến khi đầy, việc sửa tàu tốn dầu và thép. 
  • Tàu càng to và cấp càng cao tốn nhiều thời gian để sửa hơn. Nhưng có thể hoàn thành việc sửa 1 tàu ngay lập tức nếu dùng vật liệu sửa tàu nhanh (xô sửa tàu nhanh).
  • Nếu 1 tàu trước khi sửa có ít hơn 40 điểm tinh thần thì sẽ được khôi phục lại thành 40. 
  • Bạn có thể hoàn thành việc sửa tàu sớm hơn dự định 1 phút bằng cách chuyển về trang sửa tàu khi mà tàu đó còn 1 phút nữa cho đến khi hoàn tất việc sửa chữa.
  • Mặc định, người chơi sẽ có 2 bến sửa tàu - tuy nhiên có thể nạp tiền (DMM points) để mua thêm các bến còn lại.

Thời gian sửaSửa

Tổng thời gian sửa = Lượng HP mất x Thời gian sửa cơ bản x Loại tàu + 30s

Loại tàu Nhân hệ số
Thiết giáp hạm, Hàng không mẫu hạm 2
Tuần dương hạm hạng nặng, Thiết giáp tốc hạm, Hàng không mẫu hạm hạng nhẹ 1.5
Tuần dương hạm hạng nhẹ, Khu trục hạm, Tàu ngầm mang máy bay, Tàu mang thủy phi cơ 1
Tàu ngầm 0.5
  • Thiết giáp tốc hạm: Các tàu thuộc lớp Kongou
  • Tàu ngầm mang máy bay: I-58 Kai, I-19 Kai, I-8 Kai, và I-401.
  • Tất cả đều dựa trên tính toán và được làm tròn.
  • Được biểu thị dưới định dạng {phút]:[giây]
Lv Thời gian sửa cơ bản
1 0:10
2 0:20
3 0:30
4 0:40
5 0:50
6 1:00
7 1:10
8 1:20
9 1:30
10 1:40
11 1:50
12 2:00
13 2:05
14 2:10
15 2:25
16 2:30
17 2:35
18 2:40
19 2:45
20 3:00
Lv Thời gian sửa cơ bản
21 3:05
22 3:10
23 3:15
24 3:20
25 3:25
26 3:30
27 3:45
28 3:50
29 3:55
30 4:00
31 4:05
32 4:10
33 4:15
34 4:20
35 4:25
36 4:40
37 4:45
38 4:50
39 4:55
40 5:00
Lv Thời gian sửa cơ bản
41 5:05
42 5:10
43 5:15
44 5:20
45 5:25
46 5:30
47 5:45
48 5:50
49 5:55
50 6:00
51 6:05
52 6:10
53 6:15
54 6:20
55 6:25
56 6:30
57 6:35
58 6:40
59 6:45
60 7:00
Lv Thời gian sửa cơ bản
61 7:05
62 7:10
63 7:15
64 7:20
65 7:25
66 7:30
67 7:35
68 7:40
69 7:45
70 7:50
71 7:55
72 8:00
73 8:05
74 8:10
75 8:25
76 8:30
77 8:35
78 8:40
79 8:45
80 8:50
Lv Thời gian sửa cơ bản
81 8:55
82 9:00
83 9:05
84 9:10
85 9:15
86 9:20
87 9:25
88 9:30
89 9:35
90 9:40
91 9:45
92 10:00
93 10:05
94 10:10
95 10:15
96 10:20
97 10:25
98 10:30
99 10:35
100

Phí sửa chữa bảo trì tàuSửa

Kham thảo Danh sách tàu  và Danh sách tàu sau khi được nâng cấp để biết thêm về mức độ tốn tài nguyên cơ bản

Công thức: Thép = Mức tốn cơ bản x HP mất x 0.06

                   Dầu = Mức tốn  cơ bản x HP mất x 0.032

Ví dụSửa

Kongou cấp 67 với lượng HP 41/75 (mất 34 HP) sẽ tốn:

Thời gian: 34 x 445s  x 1.5 + 30s = 23235s ~ 6:27:15

Tài nguyên: 90 x 34 x 0.06 = 183 tấn thép

                90 x 34 x 0.032 = 97 thùng dầu