FANDOM


Vật liệu nâng cấpSửa

Hiện có 4 cách để kiếm vật liệu nâng cấp :

  • Mua tại cửa hàng với giá 10Improvement Materials/700 Point.
  • Đổi bằng huy chương với giá 4Improvement Materials/1Medal.
  • Đổi bằng hộp quà với giá 1Improvement Materials/1Ivt Present Box
    Hộp quà
    .
  • Làm nhiệm vụ (danh sách bên dưới).
Loại ID Tên nhiệm vụ (Jap) Mô tả Improvement Materials Ghi chú
1 lần A44 「西村艦隊」を再編成せよ! Tái tổ chức "Hạm đội Nishimura" : Có Fusou, Yamashiro, Mogami, ShigureMichishio trong hạm đội. 3
A45 改修工廠を準備せよ! Chuẩn bị xưởng nâng cấp : Có Akashi làm kì hạm ! 5
A49 「第二二駆逐隊」を編成せよ! Có SatsukiFumizukiNagatsuki và 1 DD nữa trong hạm đội chính. 2
A57 新編「第二一戦隊」出撃準備! Có Nachi Kai NiAshigara Kai NiTama và Kiso trong hạm đội chính. 2
A60 「第四航空戦隊」を編成せよ! Có Ise Kai và Hyuuga Kai trong hạm đội chính. 2
A64 「新編成航空戦隊」を編成せよ! Có 2 CV(L), 2 BBV hoặc 2 CAV và 2 DD trong hạm đội. 2
A71 精鋭!八駆第一小隊! Có Asashio Kai Ni D và Ooshio Kai Ni  trong hạm đội 3
B33 「西村艦隊」南方海域へ進出せよ! "Hạm đội Nishimura", tiếp tục tiến công vùng biển phía Nam! : Hạm đội gồm Fusou, Yamashiro, Mogami, ShigureMichishio cùng 1 tàu bất kì, đến map 5-1 và đánh thắng boss (Hạng S). 5
B37 「第二一駆逐隊」出撃せよ! Sortie Hatsuharu, Nenohi, Wakaba, Hatsushimo, and 2 additional ships to 3-1 and obtain an S-Rank at the boss 1
B38 「那智戦隊」抜錨せよ! "Chiến đội Nachi", nhổ neo! : Hạm đội gồm Nachi là kì hạm, Hatsushimo, Kasumi, UshioAkebono cùng 1 tàu bất kì, đến map 2-2 và đánh thắng boss (Hạng S). 2
B41 新編「三川艦隊」ソロモン方面へ! Triển khai hạm đội Mikawa mới đến vùng biển Solomon : Hạm đội gồm Choukai Kai Ni là kì hạm, và 5 trong số 6 tàu : Furutaka, Kako, Aoba, Kinugasa, Yuubari, Tenryuu, đến 5-1 và đánh thắng boss (Hạng S). 3
B44 「海上突入部隊、進発せよ!! Lập tức triển khai đội quân hàng hải! : Hạm đội gồm Hiei, Kirishima, Nagara, Inazuma, Ikazuchi, Akatsuki, đến map 5-1 và đánh thắng boss (Hạng S). 2
B45 「第六駆逐隊」対潜哨戒を徹底なのです! Triển khai đội khu trục mới số 6 vào một đội tuần tra chống tàu ngầm : Hạm đội gồm Akatsuki Kai Ni, Hibiki, Inazuma, Ikazuchi đến map 1-5 và đánh thắng boss (Hạng A trở lên). 2
B47 「第一水雷戦隊」北方ケ号作戦、再突入! Triển khai đệ nhất thủy lôi chiến tham gia chiến dịch KE một lần nữa : Hạm đội gồm Abukuma Kai Ni làm kì hạm, cùng Hibiki, Yuugumo, Naganami, AkigumoShimakaze đến map 3-2 và đánh thắng boss (Hạng S). 4
B49 「空母機動部隊」北方海域に進出せよ! Lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay hướng thẳng về vùng biển Bắc : Đánh thắng boss map 3-5 với hạm đội có CV là kì hạm (Hạng S). 3
B56 新編成航空戦隊、北方へ進出せよ! Đánh thắng Boss (S) map 3-3 với hạm đội gồm 2 CV(L), 2 BBV hoặc 2 CAV và 2 DD. 2
B57 「礼号作戦」実施せよ! Chiến dịch Rei-go : Hạm đội gồm Kasumi là kì hạm, Ashigara, Ooyodo, Asashimo, Kiyoshimo và 1 tàu khác tới map 2-5, đánh thắng boss (Hạng S). 3
B59 旗艦「霞」出撃!敵艦隊を撃滅せよ! Kì hạm Kasumi xuất kích, tiêu diệt hạm đội địch! : Hạm đội gồm Kasumi Kai Ni là kì hạm, 2 DD và thêm 3 tàu khác tới 2-5 và đánh thắng boss (Hạng S). 3
B60 「第三十一戦隊」出撃せよ! Xuất kích, Chiến đội 31! : Hạm đội gồm Isuzu Kai Ni làm kì hạm, Satsuki Kai Ni, Uzuki Kai và có thể thêm 3 tàu khác, tới 1-6 và đi đến điểm cuối cùng. 3
B62 強襲上陸作戦用戦力を増強せよ! Tăng sức chiến đấu cho tác chiến đổ bộ : Đến map 6-3 và đánh thắng boss (Hạng B trở lên). 3
B63 製油所地帯を防衛せよ! Triển khai lực lượng phóng lôi gồm 1CL làm kì hạm cùng với 5DD tới map 1-3 và đạt S-rank 3 lần tại Boss. 4
B65 オリョール海の制海権を確保せよ! Đánh thắng Boss map 2-3 (Hạng S) 6 lần với hạm đội gồm Ooshio làm kì hạm. 4
B66 旗艦「大潮」出撃せよ! Kì hạm Ooshio, xuất kích! : Hạm đội có Ooshio Kai NI là kì hạm, tới 3-5 và đánh thắng boss ( Hạng S) 3
B68 強行高速輸送部隊、出撃せよ! Cưỡng hành hạm đội tiếp tế cao tốc, xuất kích! Hạm đội gồm Sendai Kai Ni. Kawakaze Kai Ni, Shigure Kai Ni, 2 khu trục hạm và có thể thêm 1 tàu nữa, tới 4-1 và đánh thắng boss (Hạng S). 2
B69 「第一航空戦隊」西へ! Đệ nhất không hạm đội, hướng về phía Tây : Hạm đội gồm Akagi là kì hạm và Kaga, đến 4-5 và đánh thắng boss (Hạng S). 3
B72 「第三十一戦隊」敵潜を制圧せよ! Xuất kích tới 1-6 và đến được điểm cuối cùng (2 LẦN với hạm đội gồm Isuzu Kai Ni làm kì hạm, Satsuki Kai NiUzuki Kai và 3 tàu nữa. 2
B74 精鋭「八駆第一小隊」対潜哨戒! Xuất kích tới 1-5 và đánh thắng boss 2 lần với hạm đội gồm Asashio Kai Ni D và Ooshio Kai Ni. 4
B79 「第十九駆逐隊」敵主力に突入せよ! Giành chiến thắng (hạng A trở lên) tại node Boss map 2-5 với hạm đội gồm IsonamiUranamiAyanami và Shikinami. Có thể thêm 2 tàu bất kì 4
B86 輸送作戦を成功させ、帰還せよ! Giành chiến thắng hạng S ở bản đồ 2-2 với một hạm đội gồm Kinu Kai-2Uranami Kai và đúng BA khu trục hạm nữa, và có thể thêm một tàu tùy chọn khác (không được là khu trục hạm). 5
C6 演習を強化、艦隊の練度向上に努めよ! Thắng 4 trận PvP trong 1 ngày 1
C7 北方再突入に備え、練度向上に努めよ! Thắng 4 trận PvP trong 1 ngày 1
D18 観艦式を敢行せよ! Hoàn thành expedition 8. 1
D19 機動部隊の運用を強化せよ! Hoàn thành expedition 35 và 26. 2
F17 はじめての「装備改修」! Nâng cấp thiết bị 1 lần . 7 Tiêu tốn Improvement Materials
F36 はじめての「装備改修」! Có Shimakaze là kì hạm hạm đội 1, được trang bị 1 Ngư lôi 5 ống 61cm (Ôxy) (★max) và 1 Ngư lôi 3 ống 61cm (Ôxy) (★max) 

※ Tốn 2 [1] ※ Trang bị sẽ mất đi.  ※ Gỡ khóa trang bị trước khi làm nhiệm vụ.

6
Hàng ngày F18 装備の改修強化 Nâng cấp thiết bị. 1 Tiêu thụ Improvement Materials
Hàng tuần Bw5 海上護衛戦 Đánh chìm 15 SS. 1
Bw7 敵北方艦隊主力を撃滅せよ! Đánh thắng 5 boss ở Biển Bắc (3-3, 3-4 hoặc 3-5). 3
Bw9 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ! Đánh thắng boss map 5-2 hai lần, đạt hạng S. 2
Bw10 海上輸送路の安全確保に努めよ! Đánh thắng boss map 1-5 từ hạng A trở lên 3 lần. 3
C4 大規模演習 Thắng 20 trận PvP. 1
D11 南方への鼠輸送を継続実施せよ! Đi expedition số 37 hoặc 38 thành công 7 lần. 1
F34 對空機銃量產 Phá bỏ 6 [2] súng phòng không. 1
Hàng tháng Bm3 「水雷戦隊」南西へ! "Thuỷ lôi chiến đội", hướng tới Tây Nam! 3
Bm4 「水上打撃部隊」南方へ! Lực lượng chiến đấu trên biển" hướng về phía Nam! 4
Bm5 海上護衛強化月間 Đánh map 1-5, và thắng boss (hạng A trở lên) 10 lần. 3
Bm6 「空母機動部隊」西へ! "Mẫu hạm cơ động bộ đội" tới phía tây! 2
Bm7 「水上反撃部隊」突入せよ! "Lực lượng tấn công mặt nước", xâm nhập! 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.