FANDOM


Giới thiệuSửa

Khi đặt Akashi/Akashi Kai làm kì hạm, chức năng này sẽ được kích hoạt, cho phép bạn nâng cấp một số thiết bị.
Việc nâng cấp này sẽ tiêu tốn tài nguyên, Development materialvật liệu chế tạoImprovement Materialsvật liệu nâng cấp.
Loại thiết bị có thể nâng cấp sẽ thay đổi theo ngày trong tuần cũng như phụ thuộc vào tàu thứ 2 trong hạm đội.

 • Ngày nâng cấp sẽ được tính từ 00:00 JST (có thể chênh lệch vài phút).
 • Thông tin chi tiết về ngày và loại tàu để nâng cấp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Vì chức năng này cần Akashi để kích hoạt nên những đô đốc mới khởi nghiệp sẽ khó có điều điện để sử dụng.

Kích hoạtSửa

Workshop
 1. Đặt Akashi làm tàu thư kí (kì hạm của hạm đội 1)
 2. Rê chuột lên nút Đóng tàu (工廠) ở màn hình chính (chỉ rê chuột, không click vào)
 3. Nút Xưởng nâng cấp (改修工廠) sẽ hiện ra (như hình bên)
  • Trong trường hợp nút trên không xuất hiện, hãy thử xoá cache

Chú ýSửa

 • Không thể nâng cấp trang bị đang lắp trên kanmusu nào đó, muốn nâng cấp nó thì phải gỡ ra trước.
 • Vẫn có thể nâng cấp thiết bị đang khóa (tuy nhiên phải mở khóa thì mới có thể đổi mới).
 • Khi nâng cấp có thể gặp thất bại, cấp càng cao thì càng khó thành công.
  • Dựa theo trang twitter của game thì dùng Akashi Kai sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn so với Akashi, còn cao hơn bao nhiêu thì chưa rõ.
  • Ngoài ra, cũng chưa rõ việc lv của Akashi và tàu số 2 có ảnh hưởng tới tỉ lệ thành công hay không.
 • Khi thất bại, vật liệu chế tạovật liệu nâng cấp sẽ không được hoàn lại.
 • Cũng có thể bổ sung thêm vật liệu chế tạovật liệu nâng cấp để đảm bảo khả năng thành công. Tuỳ vào tình hình mà cũng nên cân nhắc đến việc này.
 • Ngoài ra, trang bị ban đầu sẽ không biến mất khi thất bại. Còn trang bị dùng làm vật liệu cường hoá sẽ mất.
 • Tàu thứ 2 trong hạm đội và ngày cũng ảnh hưởng tới loại trang bị mà bạn có thể nâng cấp, chi tiết xem bên dưới.
 • Kể từ ★+6 trở đi, sẽ cần thêm một vài trang bị tương ứng để dùng làm vật liệu cường hoá.
  • Ví dụ: khi nâng 1 Ngư lôi Ôxy 4 ống 61cm +6 lên +7, bạn sẽ mất 1 Ngư lôi Ôxy 4 ống 61cm làm vật tế.
  • Không thể dùng trang bị đã qua nâng cấp làm vật liệu cường hoá.
  • Bạn sẽ mất vật liệu cường hoá bất kể là nâng cấp thành công hay thất bại.
 • Tỉ lệ thành công tương đối khi up trang bị:
  Aks
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.