FANDOM


World 4-1: ジャム島攻略作戦 Trận chiến ở đảo Jam

4-1 Map

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Fuel
Exp 310 Tên mã ジャム島攻略作戦
Nội dung 西方作戦の第一弾として、ジャム島攻略作戦を展開せよ! (対潜警戒を厳とせよ)

Hướng dẫn

 • Node B, G, H là node tàu ngầm.
 • Từ E đến F nếu có ít nhất 2 DD trong đội.
 • Không cần đem đồ chống ngầm vì Boss không có tàu ngầm.
 • Xác suất gặp boss nếu trong đội có:
  • Ít nhất 2 DD: 37.5%
  • 1 DD trở xuống: 31.25%

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện
Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵哨戒艦隊
Kiểu 1 CA Ri Class2CL He Class2CL Ho Class2DD Ni Class2DD I Class2DD I Class2 LineAhead DoubleLine
Kiểu 2 CL He Class3CL He Class2CL He Class2DD Ni Class2DD Ro Class2DD Ro Class2 LineAhead
B
東方潜水艦隊
PKiểu 1 SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassCL Ho Class2DD Ni ClassDD Ni Class Echelon LineAbreast
Kiểu 2 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class Echelon
C
東方艦隊
Kiểu 1 BB Ta Class2BB Ta ClassDD Ro Class2DD Ro Class2DD Ro Class2DD I Class2 LineAhead
Kiểu 2 BB Ru Class2BB Ta ClassDD Ro Class2DD Ro Class2DD Ro Class2DD I Class2
Kiểu 3 BB Ru ClassBB Ta ClassDD Ro Class2DD Ro Class2DD Ro Class2DD I Class2
D
東方派遣艦隊
Boss Node
Pattern 1 CA Ri Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL To Class2DD Ro Class3DD Ni Class2 LineAhead
DoubleLine
AS+
144
AS
72
Pattern 2 CA Ri Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL Ho Class3DD Ni Class2DD Ni Class2 Diamond
AS+
144
AS
72
E
敵水雷戦隊
Kiểu 1 CL He Class2CT Chi Class2CT Chi Class2DD Ni Class2DD Ha Class2DD Ha Class2 LineAhead
DoubleLine
Kiểu 2 CL Ho Class3CT Chi Class2CT Chi Class2CT Chi Class2DD Ha Class2DD Ha Class2 LineAhead
F Fuel +40 - 120
G
東方潜水艦隊
Kiểu 1 SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassCL Ho Class2DD Ni ClassDD Ni Class Echelon
LineAbreast
Kiểu 2 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class Echelon
H
東方潜水艦隊
Kiểu 1 SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassCL Ho Class2DD Ni ClassDD Ni Class Echelon
LineAbreast
Kiểu 2 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class Echelon
I
東方艦隊
Kiểu 1 BB Ta Class2BB Ta ClassDD Ro Class2DD Ro Class2DD Ro Class2DD I Class2 LineAhead
Kiểu 2 BB Ru Class2BB Ta ClassDD Ro Class2DD Ro Class2DD Ro Class2DD I Class2
Kiểu 3 BB Ru ClassBB Ta ClassDD Ro Class2DD Ro Class2DD Ro Class2DD I Class2

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Hàng không mẫu hạm Tàu ngầm Thiết giáp hạm
A Fubuki, Murakumo, Ayanami, Shikinami, Fumizuki, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Shigure, Asashio, Ooshio, Arashio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
B Fubuki, Murakumo, Ayanami, Shikinami, Fumizuki, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Shigure, Asashio, Arashio, Ooshio, Shiranui Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Atago, Maya, Choukai, Tone Chitose, Chiyoda Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
C Fubuki, Murakumo, Isonami, Shikinami, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Shigure, Asashio, Ooshio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tatsuta, Tama, Kiso, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka, Kinu Mogami, Kako, Haguro, Takao, Atago, Choukai, Chikuma, Ashigara Chitose, Chiyoda Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
D Yukikaze, Shimakaze Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Kinu, Abukuma, Yuubari Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Akagi, Kaga, Souryuu, Hiryuu, Houshou, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou I-168 Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
E Fubuki, Murakumo, Ayanami, Shikinami, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Shigure, Asashio, Ooshio, Arashio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Maya, Choukai, Chikuma Chitose, Chiyoda Souryuu, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
G Shikinami, Murakumo, Fumizuki, Akatsuki, Hibiki, Inazuma, Shigure, Asashio, Ooshio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Sendai, Naka Nachi, Ashigara, Haguro, Maya, Choukai, Tone, Mogami Chitose, Chiyoda Souryuu, Junyou Mutsu, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
H Fubuki, Shirayuki, Murakumo, Shikinami, Akatsuki, Ikazuchi, Inazuma, Ooshio, Arashio, Kagerou, Shiranui Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Kako, Myoukou, Nachi, Haguro, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Souryuu, Junyou, Houshou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
I Fubuki, Isonami, Ayanami, Fumizuki, Akatsuki, Hibiki, Ikazuchi, Inazuma, Shigure, Ooshio, Arashio, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Atago, Kako, Myoukou, Ashigara, Haguro, Maya, Choukai, Chikuma Chitose, Chiyoda Souryuu, Hiyou, Junyou, Shouhou Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro

World 4-2: カレー洋制圧戦 Curry Chiến dịch biển Ẩn Độ

4-2 Map

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Steel
Exp 320 Tên mã カレー洋制圧戦
Nội dung カレー洋の制圧作戦を行う。 採掘地域を確保しつつ、カレー半島水域の敵艦隊を無力化せよ!

Hướng dẫn

 • Node C và F là node tàu ngầm.
 • Từ A đến E nếu có ít nhất 2 DD trong đội, nếu không thì ngẫu nhiên.
 • Tại B nếu không có Radar Radar, toàn hạm đội sẽ bị mất 20% lượng dầu còn lại.
 • Ít hơn 2 DD trong đội sẽ tăng cơ hội gặp Boss (56.25% so với 50%).

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện
Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵前衛艦隊
Kiểu 1 CA Ri Class3CT Chi Class2CT Chi Class2CL To Class2DD Ni Class2DD Ni Class2 LineAhead
Kiểu 2 CL He Class3CA Ri Class2CL To Class2DD Ha Class2DD Ro Class2DD Ro Class2
Kiểu 3 CL Ho Class3CA Ri Class2CL To Class2DD Ha Class2DD Ro Class2DD Ro Class2 DoubleLine
B Không Radar Maelstrom: Fuel - 20%
Có Radar Maelstrom: Fuel - 25
C
敵潜水教導艦隊
Kiểu 1 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Ka Class2SS Ka ClassCL He Class2DD I Class2 LineAbreast
Kiểu 2 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Ka ClassCL He Class2DD I Class2DD I Class2 Echelon
Kiểu 3 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Yo ClassSS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class
D
東方主力艦隊
Boss Node
Kiểu 1 BB Ru Class3CV O Class3CA Ri Class2CL To Class2DD Ro Class2DD Ro Class2 LineAhead
AS+
84
AS
42
Kiểu 2 BB Ru Class3CV O Class2CL Ho Class3CL He Class2DD Ro Class2DD Ro Class2 DoubleLine
AS+
81
AS
41
Kiểu 3 BB Ru Class3CV O Class2CA Ri Class2CL Ho Class3DD Ro Class2DD Ro Class2 Diamond
AS+
81
AS
41
E Steel +40 - 120
F
敵潜水教導艦隊
Kiểu 1 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Ka Class2SS Ka ClassCL He Class2DD I Class2 LineAbreast
Kiểu 2 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Ka ClassCL He Class2DD I Class2DD I Class2 Echelon
Kiểu 3 SS Yo Class2SS Yo ClassSS Yo ClassSS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class
G Steel +20 - 60
H
敵空母機動部隊
Kiểu 1 CV O Class3CV O Class2CL To Class2DD Ni Class2DD Ha Class2DD Ha Class2 Diamond
AS+
165
AS
83
Kiểu 2 CV O Class2CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL Ho Class3DD Ro Class2DD Ro Class2
AS+
225
AS
113
Kiểu 3 CVL Nu Class2CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL Ho Class3DD I Class2DD I Class2
AS+
216
AS
108
I
敵補給船団
Kiểu 1 AP Wa Class2AP Wa ClassAP Wa ClassCA Ri Class3DD Ni Class2DD Ni Class2 DoubleLine
Kiểu 2 AP Wa Class2AP Wa ClassAP Wa ClassCL Ho Class3DD Ni Class2DD Ni Class2
Kiểu 3 CL He Class3AP Wa ClassAP Wa ClassCVL Nu Class2DD Ni Class2DD Ni Class2 Diamond

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Hàng không mẫu hạm Tàu ngầm Thiết giáp hạm
A Fubuki, Shirayuki, Mutsuki, Kisaragi, Akatsuki, Samidare, Murasame, Suzukaze, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Jintsuu, Naka Mogami, Furutaka, Kako, Aoba, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou,Soryuu Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
C Fubuki, Hatsuyuki, Akatsuki, Suzukaze, Kagerou, Kuroshio, Kisaragi Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Furutaka, Aoba, Nachi, Haguro, Maya Kaga, Souryuu, Hiyou, Junyou, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima
D Yukikaze, Shimakaze, Yuugumo, Yayoi,Urakaze Ooi, Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Kinu, Abukuma, Yuubari Mogami, Kako, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Akagi, Kaga, Souryuu, Hiryuu, Houshou, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Zuihou, Shouhou I-58 Mutsu, Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
F Fubuki, Shirayuki, Hatsuyuki, Miyuki, Isonami, Mutsuki, Kisaragi, Akatsuki, Samidare, Murasame, Suzukaze, Kagerou, Shiranui Kitakami, Tenryuu, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Furutaka, Kako, Aoba, Nachi, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Chikuma Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
H Fubuki, Shirayuki, Hatsuyuki, Miyuki, Isonami, Mutsuki, Kisaragi, Akatsuki, Samidare, Murasame, Suzukaze, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka Mogami, Furutaka, Kako, Aoba, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Junyou, Shouhou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro
I Fubuki, Shirayuki, Miyuki, Isonami, Mutsuki, Kisaragi, Samidare, Murasame, Kagerou, Shiranui, Kuroshio Kitakami, Tenryuu, Tatsuta, Tama, Kiso, Isuzu, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Naka , Kinu Furutaka, Kako, Aoba, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Takao, Atago, Maya, Choukai, Tone, Mogami Chitose, Chiyoda Kaga, Ryuujou, Hiyou, Shouhou, Junyou Ise, Hyuuga, Kongou, Hiei, Haruna, Kirishima, Fusou, Yamashiro

World 4-3: リランカ島空襲 Đánh bom ở đảo Ri Lanka

4-3 Map

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Fuel 25px-Bauxite
Exp 330 Tên mã リランカ島空襲
Nội dung 空母を伴った艦隊を編成し、リランカ島の敵母港に展開する敵艦隊を叩け!

Hướng dẫn

 • Bắt đầu ở A nếu đội có ít nhất 2 DD, còn lại ngẫu nhiên giữa F và J.
 • Từ B tới D nếu đội có AV hoặc CAV, còn lại ngẫu nhiên giữa C và F.
 • Từ F tới G nếu đội có ít nhất 2 CA (không tính CAV), còn lại ngẫu nhiên giữa D và K.
 • Từ J tới K nếu đội có AV hoặc CAV.

Mẹo

Chú ý

 • Số tàu ngầm bên địch:
  • D, F, K: Có thể có toàn tàu ngầm.
  • G: Luôn có 1 tàu ngầm.
  • I (Boss): Có thể có 1 tàu ngầm, xác suất là 2/3.
 • Có thể farm bauxite Bauxite ở map này với hạm đội có ít nhất 2 DD + 1 (C)AV. Đội hình này luôn đi theo lộ trình A-B-D, nhưng đến E hay G thì hoàn toàn ngẫu nhiên.

Thắng boss

 • Đội có 2 DD + 1 CAV vừa đến node A, lại vừa tránh được lốc. Đội hình này sẽ gặp Boss với lộ trình phía trên trong khi vẫn đảm bảo hỏa lực để dọn map. Nếu muốn đạt rank S ở Boss, hãy cho 1 DD dùng đồ chống ngầm (có thể OASW càng tốt, khuyên dùng Верный).
  • Đội hình mẫu: 1 BB + 1 CV(L) + 2 DD + 1 CAV + 1 XX.
 • Nếu bạn muốn đi tuyến giữa, hãy dùng ít nhất 2 CA (F-G). Có khả năng bạn sẽ "lạc" sang J, nhưng đội hình này cho phép bạn đem hạm đội mạnh hơn so với cách bên trên và dễ đạt được rank S ở Boss hơn.
  • Đội hình mẫu: 1 CL + 2 CA + 3 tàu bất kỳ (không phải CAV hoặc AV).

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện
Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵前衛艦隊
Kiểu 1 BB Ta Class3CL He Class3CT Chi Class2CT Chi Class2DD Ni Class2DD Ni Class2 LineAhead
Kiểu 2 CA Ri Class3CA Ri Class3CT Chi Class2CL To Class2DD Ro Class2DD Ro Class2
Kiểu 3 CA Ri Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL Ho Class3DD Ha Class2DD Ha Class2 Diamond
AS+
162
AS
81
B Fuel + 30-90
C Không Radar Maelstrom: Ammo -20
Có Radar Maelstrom: Ammo -20
D
敵潜水艦隊
Kiểu 1 SS Yo Class2SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class Echelon
Kiểu 2 SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassAP Wa Class2 LineAbreast
Kiểu 3 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassCL Ho Class2CL He Class2 Echelon
E Bauxite + 50-150
F
敵潜水艦隊
Kiểu 1 SS Yo Class2SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class Echelon
Kiểu 2 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassCL Ho Class2CL He Class2 Echelon
Kiểu 3 SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassAP Wa Class2 LineAbreast
G
敵空母機動部隊
Kiểu 1 CV O Class3CV O Class3CL To Class2DD Ni Class2DD Ha Class2SS Ka Class2 DoubleLine
Diamond
AS+
168
AS
84
Kiểu 2 CV O Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL He Class2DD Ha Class2SS Yo Class2 Diamond
AS+
228
AS
114
H
敵支援艦隊
Kiểu 1 BB Ta Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CVL Nu Class2DD Ha Class2DD Ha Class2 DoubleLine
AS+
216
AS
108
Kiểu 2 BB Ta Class3CV O Class2CV O Class2CL Ho Class3DD Ha Class2DD Ha Class2 DoubleLine
Diamond
AS+
162
AS
81
I
東方主力艦隊
Boss Node
PKiểu 1 BB Ta Class3BB Ta Class3CA Ri Class2CL Ho Class3DD Ha Class2DD Ha Class2 DoubleLine
Kiểu 2 BB Ta Class3BB Ta Class3CL He Class3SS Yo Class2DD Ha Class2DD Ha Class2 LineAhead
DoubleLine
Kiểu 3 BB Ta Class3CV O Class3CA Ri Class2SS Yo Class2DD Ha Class2DD Ha Class2 Diamond
AS+
84
AS
42
J
敵前衛艦隊
Kiểu 1 BB Ta Class3CL He Class3CT Chi Class2CT Chi Class2DD Ni Class2DD Ni Class2 LineAhead
Kiểu 2 CA Ri Class3CA Ri Class3CT Chi Class2CL To Class2DD Ro Class2DD Ro Class2
Kiểu 3 CA Ri Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL Ho Class3DD Ha Class2DD Ha Class2 Diamond
AS+
144
AS
72
K
敵潜水艦隊
Kiểu 1 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassCL Ho Class2CL He Class2 Echelon
Kiểu 2 SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka ClassAP Wa Class2 LineAbreast
Kiểu 3 SS Yo Class2SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class EchelonLineAbreast
L Không Radar Maelstrom: Fuel - 14-21
Có Radar Maelstrom: Fuel - 4-18
M
敵補給船団
Kiểu 1 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2BB Ru Class3DD Ni Class2DD Ni Class2 DoubleLine
Kiểu 2 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2CV O Class3DD Ni Class2DD Ni Class2 Diamond
AS+
84
AS
42
Kiểu 3 AP Wa Class2AP Wa Class2AP Wa Class2CA Ri Class3DD Ni Class2DD Ni Class2 DoubleLine

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ hạm Tàu ngầm tiếp tế Hàng không mẫu hạm Tàu ngầm Thiết giáp hạm
A Akatsuki Naka, Kitakami, Tatsuta Furutaka, Myoukou, Aoba Junyou, Shouhou, Hiyou, Souryuu Hiei, Hyuuga, kirishima
D Inazuma, Ayanami, Hibiki, Shiranui, Shiratsuyu Natori, Kitakami, Tama, Naka, Jintsuu, Sendai, Yura, Kiso

Ashigara, Choukai, Furutaka, Chikuma, Kako, Nachi, Takao, Myoukou, Mogami

Chitose Houshou, Ryuujou, Souryuu

Haruna, Hyuuga, Ise, Kirishima

F

Akatsuki, Hibiki, Inazuma, Murasame, Yuudachi, Shiratsuyu, Shirayuki, Kagerou, Shiranui

Tama, Naka, Kitakami, Kiso, Isuzu, Natori, Jintsuu, Sendai, Tenryuu, Tatsuta, Yura

Haguro, Furutaka, Kako, Myoukou, Maya, Aoba, Takao

Chitose, Chiyoda Houshou, Shouhou, Ryuujou, Junyou, Souryuu Fusou,
Yamashiro,
Hyuuga,
Kongo,
Kirishima,
Haruna
G Arare, Akatsuki, Inazuma, Shigure Naka, Natori Haguro Maya Houshou, Ryuujou
H Shikinami, Shiranui, Ayanami Kitakami, Jintsuu Haguro, Aoba Ise, Hyuuga
I Shimakaze Ooi, Kitakami, Isuzu, Kinu Mogami, Chikuma, Myoukou, Nachi, Kinugasa, Mikuma Shouhou, Junyou, Kaga, Souryuu Kongou, Hiei, Yamashiro, Kirishima, Haruna, Mutsu
J Ayanami, Shigure,Yuudachi Tenryuu, Kiso, Natori, Tama, Tatsuta, Sendai, Jintsuu Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Furutaka, Maya, Atago, Aoba Chiyoda Houshou, Shouhou, Junyou, Ryuujou Souryuu Fusou,
Yamashiro, Ise,
Hyuuga,
Kirishima,
Haruna
K Hibiki, Yuudachi, Shikinami, Shiratsuyu Kitakami, Tama, Natori, Isuzu Aoba, Kako, Tone, Choukai, Atago, Mogami, Haguro, Ashigara, Nachi, Chikuma Chitose, Chiyoda Hiyou, Junyou, Houshou, Ryuujou Ise, Hyuuga, Kongo, Haruna, Fusou, Yamashiro
M Shikinami, Kagerou Yura, Tama Mogami, Takao, Atago, Chikuma, Kako Chitose Ryuujou, Shouhou, Souryuu Fusou, Yamashiro, Kirishima,
Hyuuga

World 4-4: マダガスカ沖海戦 Trận chiến ở Madagascar

4-4 Map

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên Fuel Steel
Exp 340 Tên mã カスガダマ沖海戦
Nội dung カレー洋西方の敵哨戒線を突破、カスガダマ島沖へ侵攻し、敵東方艦隊の中枢部隊を撃滅せよ!

Hướng dẫn, mẹo

 • Đội hình đề nghị: 2 DD + 1 CAV + 1-2 BB + 1-2 CV.
 • Node F và I là node tàu ngầm.
  • Không cần phải giết tàu ngầm, chỉ tập trung vào đánh chìm kỳ hạm bên địch. Không mang theo thủy phi cơ ném bom cho BBV hay CAV nếu không tàu nào trong đội có thể OASW.
 • Cần 2 DD để đi từ A đến F, 1 CA(V) để đi từ F đến G. Đây là cách dễ nhất để gặp Boss (A-F-G-H).
 • Từ G đến H (Boss) hoặc J là ngẫu nhiên. 
 • Cần đánh chìm kỳ hạm ở Boss 4 lần để qua map này. Boss sẽ trở nên mạnh hơn khi còn 25% HP.
  • Thanh máu không hồi theo thời gian.
  • Để mở khóa World 5, bạn cũng cần hoàn thành World 3.

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện
Các khu vực và kẻ địch đối mặt
Khu vực Kiểu Hạm đội địch Đội hình Air
A
敵前衛艦隊
Kiểu 1 BB Ru Class3CT Chi Class2CT Chi Class2CL Ho Class2DD I Class2DD I Class2 LineAhead
Kiểu 2 CL He Class3CT Chi Class2CT Chi Class2CT Chi Class2DD Ha Class2DD Ha Class2
Kiểu 3 CA Ri Class3CL Ho Class3CT Chi Class2CL To Class2DD Ro Class2DD Ro Class2 DoubleLine
B Without Radar Maelstrom: Ammo - 45%
With Radar Maelstrom: Ammo - 20%
C
敵東方艦隊残存部隊
Kiểu 1 BB Ru Class3CV O Class2CVL Nu Class2CL Ho Class3DD Ha Class2DD Ha Class2 Diamond
AS+
153
AS
77
Kiểu 2 CV O Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL To Class2DD Ha Class2DD Ha Class2 DoubleLine
AS+
228
AS
114
Kiểu 3 CA Ri Class3CA Ri Class2CT Chi Class2DD Ha Class2DD Ha Class2SS Yo Class2
D Fuel + 50-150
E Steel + 35-105
F
敵潜水艦哨戒線
Kiểu 1 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassCL Ho Class2CVL Nu Class2CVL Nu Class2 Diamond
AS+
144
AS
72
Kiểu 2 SS Ka Class3SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class LineAbreast
Kiểu 3 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class
G
敵空母機動部隊
Kiểu 1 CV O Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL He Class2DD Ha Class3DD Ro Class3 Diamond
AS+
228
AS
114
Kiểu 2 CV O Class3CV O Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2DD Ni Class2DD Ni Class2
AS+
312
AS
156
Kiểu 3 CV O Class3CV O Class3BB Ru Class2CA Ri Class2DD Ni Class2DD Ni Class2 DoubleLine
AS+
168
AS
84
H
敵東方中枢艦隊
Boss Node
Initial Armored CV ghostBB Ta Class2CVL Nu Class2AP Wa Class2DD Ro Class3DD Ro Class3 Diamond
AS+
204
AS
102
Kiểu cuối Armored CV queenFloating Platform2Floating Platform3DD Ni Class2DD Ni Class2SS Yo Class3
AS+
306
AS
153
Cleared Kiểu 1 Same as Initial
Cleared Kiểu 2 Same as Final
Cleared Kiểu 3 BB Ta Class3CL He Class3CVL Nu Class2AP Wa Class2DD Ni Class2SS Yo Class2 DoubleLine
AS+
72
AS
36
I
敵潜水艦哨戒線
Kiểu 1 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class LineAbreast
Kiểu 2 SS Ka Class3SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class
Kiểu 3 SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassCL Ho Class2CVL Nu Class2CVL Nu Class2 Diamond
AS+
144
AS
72
J
敵東方艦隊残存部隊
Kiểu 1 BB Ru Class3CV O Class2CVL Nu Class2CL Ho Class3DD Ha Class2DD Ha Class2 Diamond
AS+
153
AS
77
Kiểu 2 CV O Class3CVL Nu Class2CVL Nu Class2CL To Class2DD Ha Class2DD Ha Class2 DoubleLine
AS+
228
AS
114
Kiểu 3 CA Ri Class3CA Ri Class2CT Chi Class2DD Ha Class2DD Ha Class2SS Yo Class2

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện


Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạm hạng nhẹ Tuần dương hạm hạng nặng Thủy phi cơ mẫu hạm Hàng không mẫu hạm Thiết giáp hạm
A Akatsuki Naka, Kitakami, Tatsuta,

Natori

Furutaka, Myoukou, Nachi, Ashigara, Aoba Junyou, Shouhou, Hiyou, Souryuu

Hiei, Hyuuga, Kirishima, Haruna, Ise

D Inazuma, Ayanami, Hibiki, Shiranui, Shiratsuyu Natori, Kitakami, Tama, Naka, Jintsuu, Sendai, Yura, Kiso

Ashigara, Choukai, Furutaka, Chikuma, Kako, Nachi, Takao, Myoukou, Mogami

Chitose Houshou,

Junyou,

Ryuujou, Souryuu

Haruna, Hyuuga, Ise, Kirishima

F

Akatsuki, Hibiki, Inazuma, Murasame, Yuudachi, Shiratsuyu, Shirayuki, Kagerou, Shiranui

Tama, Naka, Kitakami, Kiso, Isuzu, Natori, Jintsuu, Sendai, Tenryuu, Tatsuta, Yura

Haguro, Furutaka, Kako, Myoukou, Maya, Aoba, Takao

Chitose, Chiyoda Houshou, Shouhou, Ryuujou, Junyou, Souryuu Fusou,
Yamashiro,
Hyuuga,
Kongou,
Kirishima,
Haruna
G Arare, Akatsuki, Inazuma, Shigure Naka, Natori,

Kiso

Haguro, Maya Chitose, Chiyoda Houshou, Ryuujou
H Shikinami, Shiranui, Ayanami Kitakami, Jintsuu, Yura Haguro, Aoba, Kako, Nachi, Myoukou, Furutaka Souryuu Ise, Hyuuga,

Kongo

I Shimakaze Ooi, Kitakami, Nagara, Tenryuu, Isuzu, Kinu Mogami, Chikuma, Myoukou, Nachi, Kinugasa, Mikuma Hiyou, Shouhou, Zuihou, Junyou, Kaga, Souryuu Kongou, Hiei, Yamashiro, Kirishima, Haruna, Mutsu,Nagato, Fusou,
J Ayanami, Shigure,Yuudachi Tenryuu, Kiso, Natori, Tama, Tatsuta, Sendai, Jintsuu Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Furutaka, Maya, Atago, Aoba Chiyoda Houshou, Shouhou, Junyou, Ryuujou Souryuu Fusou,
Yamashiro, Ise,
Hyuuga,
Kirishima,
Haruna
K Hibiki, Yuudachi, Shikinami, Shiratsuyu Kitakami, Tama, Natori, Isuzu, Jintsuu Aoba, Kako, Tone, Choukai, Atago, Mogami, Haguro, Ashigara, Nachi, Chikuma Chitose, Chiyoda Hiyou, Junyou, Houshou, Ryuujou, Souryuu Hyuuga, Kongou, Kirishima, Haruna, Fusou, Yamashiro
M Shikinami, Kagerou Yura, Tama Mogami, Takao, Atago, Chikuma, Kako Chitose Ryuujou, Shouhou, Souryuu Fusou, Yamashiro, Kirishima, Haruna, Hyuuga

World 4-5: 【Chiến dịch phụ】 カレー洋リランカ島沖 Vùng biển sâu Ri-Lanka

4-5 Map

Độ khó ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Chứa tài nguyên không có
Exp Thay đổi theo khu vực Tên mã 深海東洋艦隊漸減作戦 (Đánh tiêu hao Thâm Hải Đông Phương Hạm đội)
Nội dung 我が艦隊により大打撃を受けた敵東洋艦隊がリランカ島の港湾に再集結しつつある。遊撃部隊を編成し、敵増援を撃滅せよ!

Hạm đội phương Đông của địch đang tái tập kết tại một cảng ở đảo Rilanka sau khi nhận những đòn đánh lớn từ hạm đội của ta. Hãy thành lập đơn vị du kích và tiêu diệt tiếp viện của địch!

Hướng dẫn

Luật đi đường
Khu vực Rules
Bắt đầu tại A
 • Khu vực B nếu tổng số BB(V)/CLT/CV/AR lớn hơn hoặc bằng 3
 • Khu vực A nếu tống số tàu nêu trên nhỏ hơn 3 và có 1 CL 2 DD trong hạm đội
 • Trường hợp khác: khu vực B
B
A C
 • Đô đốc tự chọn hướng đi
D
B C
 • Đô đốc tự chọn hướng đi
E
F J
 • Khu vực J nếu tổng số BB(V) và CV(L) nhỏ hơn hoặc bằng 3
 • Nếu không đến khu vực H
H
G F
 • Đô đốc tự chọn hướng đi
I
I F
 • Khu vực F nếu có 2 BB(V) hoặc nhiều hơn
 • Nếu không thì đến khu vực J
J
J L
 • Hạm đội có SS(V) có thể đến khu vực L (điểm chết)
 • Kiểm tra LoS [ít nhất là 50(?) để đến khu vực M (boss)]
M
H M
 • Hạm đội không đủ LOS đến khu vực K (điểm chết)
 • Kiểm tra LoS [ít nhất là 50(?) để đến khu vực M (boss)]
K
 • Mở khóa sau khi hoàn thành map 5-1.
 • Thắng Boss 5 lần (hết thanh máu) sẽ nhận được 1 Huân chương và 180 điểm xếp hạng. Giống như các chiến dịch phụ khác, thanh máu có thể tự đặt lại vào mỗi tháng và có thể hoàn thành lại.

Mẹo

 • Nếu chọn đi đến E, bạn chỉ cần đánh 2 lần trước khi đến Boss, nhưng ở đó toàn thú dữ. Trên đường đi, bạn cần tham gia 1 trận đánh đêm và 1 trận với Light Cruiser Demon cùng với mấy cháu như CV Wo-class FS II hoặc BB Ru-class FS Kai. Hạm đội địch trông rất tởm, nhưng thực ra bạn chỉ cần dùng đội hình kim cương Diamond rồi cứ đánh nhanh rút nhanh là được.
 • Node F có đội tàu ngầm đi thành hàng chéo (bắn ngư lôi rất dễ hụt). Nếu sợ dính rank D, hãy gắn thủy phi cơ ném bom Seaplane cho BBV/CAV hoặc sử dụng CVL để tránh tụt sĩ khí nhanh và giảm tỉ lệ thắng.
 • Boss ở trên đất liền. Nếu không muốn gãi ngứa cho nó thì đem theo Đạn kiểu 3 GreenAmmo mà bắn cho rát. Ngoài ra còn có thiết bị WG Agat c cũng có khả năng tăng sát thương lên Boss trên đất liền.
  • Mẫu hạm không thể đánh boss này nếu trang bị máy bay ném bom bổ nhào RedPlane. Tuy nhiên, điều đó có vẻ thích hợp hơn, thay vì dùng máy bay gãi Boss thì mẫu hạm ta buộc phải tấn công tàu trên mặt nước, tăng cơ hội cho BB và CA tập trung hỏa lực tiêu diệt Boss.
 • Boss không trở lại dạng ban đầu mà sẽ chọn ngẫu nhiên đội hình 4 hoặc 5 sau khi hoàn thành map. Tất nhiên, nó sẽ tự về lại dạng ban đầu khi thanh máu được reset.

Đội hình đề nghị

 • B-C-F-J-M: đảm bảo đủ AS nếu chỉ mang 1 CV, trang bị zuiun cho BBV và CAV để tránh D rank tại F.
  • 2 BB + 1 CV + 3 CAV.
  • 1 FBB + 2 CV(B) + 3 CA(V).
  • 2 BBV + 2 CAV + 1 CA + 1CV.
  • 3 CA(V) + 3CV(B).
 • B-C-F-H-M hoặc B-E-H-M: Tốn kém hơn nhưng khả năng đánh bại Boss cao hơn (kể cả Final). Nên nhớ, node H toàn quái vật, nhưng với đội hình kim cương Diamond thì khả năng phát động tấn công lại như hạch (trừ phát chí mạng).
  • 3 BB(V) + 2 CV + 1 CA.
  • 4 BB(V) + 2 CV.
  • 5 BB(V) + 1 CV (có thể vượt trận đánh đêm).
  • 2 BB(V) + 4 CV(B).
  • 3 (F)BB(V) + 2 CV(B) + 1 SS(V).
   • Tàu ngầm bạn đem theo cần có ít nhất 23 giáp Icon Armor p2, như thế thì bạn cứ yên tâm đến Boss mà không cần phải lo lắng về máu của em nó. Tuy nhiên, nếu bạn sợ em nó chìm, hãy đem theo trang bị kiểm soát thiệt hại.

Khu vực và kẻ thù đối mặt

Ẩn/Hiện
Khu vực # Kinh
nghiệm
Hạm đội địch Đội hình Air

A
Không có
địch

lựa chọn đường đi giữa khu vực C hoặc D
B
Không có
địch
lựa chọn đường đi giữa khu vực C hoặc E
C
東洋方面反攻先遣隊
1 200 BB Ta Class3CA Ri Class3CA Ri Class2CL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAheadDoubleLine
2 210 BB Ta Class3CA Ri Class3CA Ri Class2CL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 DoubleLine
3 210 BB Ta Class3CA Ri Class3CA Ri Class3CL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4 LineAhead
D
東洋方面威力偵察部隊
1 190 CA Ri Class4CA Ri Class3CA Ri Class3CL Tsu elite bDD I Class 4DD I Class 4 LineAheadDoubleLine
2 200 CA Ri Class4CA Ri Class3CA Ri Class3CL Tsu elite bDD Ro Class 4DD Ro Class 4 LineAhead
E
東洋艦隊新編水上打撃部隊
Dạ chiến
1 220 CA Ri Class4BB Ta Class2Ca ne elite bCL Tsu elite bDD I Class 4DD I Class 4 LineAheadDoubleLine
2 250 CA Ri Class4BB Ta Class2BB Ta Class2Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ro Class 4
F
深海東洋方面潜水艦隊
1 200 SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka Class Echelon
2 210 SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class
3 220 SS Ka Class2SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class
4 220 SS Ka Class3SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka Class
5 230 SS Ka Class3SS Ka Class2SS Ka ClassSS Ka ClassSS Ka Class
G
Không có
địch
lựa chọn đường đi giữa khu vực F hoặc I
H
深海東洋艦隊機動部隊
1 310 CL demon1 cardCV Wo Class5CV O Class3BB Ru Class4CL He Class3CL He Class3 Diamond
AS+ 336
AS 168
2 320 CL demon1 cardCV Wo Class5CV O Class3BB Ru Class4Ca ne elite bCL He Class3
AS+ 336
AS 168
3 330 CL demon2 cardCV Wo Class5CV O Class3BB Ru Class4Ca ne elite bCL He Class3
AS+ 336
AS 168
4 340 CL demon2 cardCV Wo Class5CV O Class3BB Ru Class4BB Ru Class4CL He Class3
AS+ 336
AS 168
5 350 CL demon2 cardCV Wo Class5CV Wo Class5BB Ru Class4BB Ru Class4CL He Class3
AS+ 504
AS 252
I
東洋方面後方兵站部隊
1 220 Wa flagship cardAP Wa Class2AP Wa Class2CL Tsu elite bDD I Class 4DD I Class 4 DoubleLine
2 240 Wa flagship cardWa flagship cardCL Tsu elite bDD I Class 4DD I Class 4DD I Class 4 DoubleLineDiamond
J
深海東洋方面増援艦隊
1 310 CVL Nu Class3BB Ta Class3Ca ne elite bCL Tsu bDD Ha Class 4DD Ro Class 4 DoubleLineDiamond
AS+ 69
AS 35
2 320 CVL Nu Class3BB Ta Class3Ca ne elite bCL Tsu elite bDD Ha Class 4DD Ha Class 4
AS+ 69
AS 35
K Không có giao chiến
L Không có giao chiến
M
リランカ島港湾守備隊
1 360 Harbor hime cardFloating Platform2Floating Platform3BB Ru Class3DD I Class 4DD I Class 4 LineAhead
AS+ 414
AS 207
2 380 Harbor hime cardFloating Platform2Floating Platform3BB Ru Class4DD I Class 4DD I Class 4
AS+ 414
AS 207
3 400 Harbor hime cardFloating Platform2Floating Platform3BB Ru Class4DD Ha Class 4DD Ha Class 4
AS+ 414
AS 207
4
C
400 613 CardFloating PlatformBB Ru Class4Ca ne elite bAP Wa Class2AP Wa Class2
AS+ 246
AS 123
5
C
400 613 CardFloating Platform2BB Ru Class4Ca ne elite bAP Wa Class2AP Wa Class2
AS+ 246
AS 123
6
F
420 613 CardFloating Platform2BB Ru Class4Ca ne elite bWa flagship cardAP Wa Class2
AS+ 246
AS 123
7
F
440 613 CardFloating PlatformFloating Platform2BB Ru Class4Ca ne elite bWa flagship card
AS+ 332
AS 166

Tàu nhận được

Ẩn/Hiện
Khu vực Khu trục hạm Tuần dương hạng nhẹ Tuần dương hạng nặng Thủy phi cơ hạm Tầu ngầm tiếp tế Hàng không mẫu hạm Thiết giáp hạm Tàu ngầm Tàu khác
C Fubuki, Miyuki, Murakumo, Ayanami, Hibiki, Shikinami, Inazuma, Ikazuchi,

Shirayuki, Isonami, Akatsuki

Natori

Nagara, Isuzu,

Sendai, Naka, Jintsuu, Yura

Maya, Choukai Houshou, Shouhou
D Inazuma, Ayanami, Hatsuharu
E Hatsuyuki, Akatsuki
F Shirayuki, Murakumo, Ayanami

Akatsuki

Kaga, Houshou, Junyou
H Shikinami, Isonami, Akatsuki, Inazuma, Ayanami, Murakumo,

Libeccio

Tama, Nagara, Yura, Jintsuu Kako, Aoba, Kinugasa, Atago, Takao, Maya, Choukai, Nachi, Ashigara, Haguro,

Chikuma

Houshou Yamashiro
I Fubuki, Miyuki, Hatsuyuki, Shirayuki, Akatsuki, Hibiki, Inazuma, Ikazuchi, Ayanami,

Z1, Libeccio

Nagara, Natori, Yura, Sendai, Jintsuu, Kiso Furutaka, Kako, Kinugasa, Atago, Takao, Maya, Choukai, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro, Mogami, Tone, Chikuma Houshou, Shouhou Fusou, Yamashiro, Kongou, Haruna, Kirishima I-8
J

Shirayuki, Hatsuyuki, Ayanami

Inazuma, Murakumo, Ikazuchi,

Isonami,

Akatsuki ,Libeccio

Sendai,

Isuzu, Nagara, Tama, Kuma, Kiso

Furutaka,

Kinugasa, Aoba, Kako, Maya, Myoukou, Nachi, Ashigara, Haguro,Choukai, Takao, Atago, Tone, Chikuma

Houshou, Shouhou Kirishima, Kongou, Hiei, Haruna
M Kagerou, Shiranui, Mikazuki,

Asashimo, Kiyoshimo, Hayashimo, Maikaze, Nowaki

Kitakami, Kuma, Tama, Natori, Yura, Isuzu,

Sendai, Nagara, Kuma, Naka

Tone, Chikuma, Kumano, Suzuya, Myoukou, Mikuma, Mogami, Furutaka, Kinugasa,

Kako, Aoba, Atago, Maya, Choukai, Takao, Nachi, Ashigara, Haguro

Ryuujou, Jun'you, Hiyou, Kaga, Shouhou

Ise, Hyuuga, Hiei, Kongou,

Haruna, Kirishima,

Maruyu

Liên kết

Bản đồ
World1iconWorld 1: 鎮守府海域 World2iconWorld 2: 南西諸島海域 World3iconWorld 3: 北方海域

1-1 · 1-2 · 1-3 · 1-4 · 1-5 · 1-6

2-1  · 2-2 · 2-3 · 2-4 · 2-5

3-1 · 3-2 · 3-3 · 3-4 · 3-5

World4iconWorld 4: 西方海域 World5iconWorld 5: 南方海域 World6iconWorld 6: 中部海域

4-1 · 4-2 · 4-3 · 4-4 · 4-5

5-1 · 5-2 · 5-3 · 5-4 · 5-5

6-1 · 6-2 · 6-3 · 6-4 · 6-5

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.