FANDOM


Tàu Sát thương Bonus Số lần thử Tàu Sát thương Bonus Số lần thử
Khu trục hạm (DD)
Akatsuki 1.53 ~ 1.55 26 Ayanami 1.64 ~ 1.63 39
Fubuki 1.48 ~ 1.6 8 Inazuma 1.3 ~ 1.31 11
Makigumo 1.5 ~ 1.51 13 Murakumo 1.26 ~ 1.32 9
Naganami 1.28 ~ 1.32 15 Ushio 1.33 ~ 1.34 22
Verniy 1.25 ~ 1.32 7 Yuudachi 1.54 ~ 1.54 53
Yuugumo 1.29 ~ 1.32 15
Tuần dương hạng nhẹ (CL)
Jintsuu 1.91 ~ 1.9 73 Naka 1.31 ~ 1.36 5
Sendai 1.52 ~ 1.52 17 Yura 1.47 ~ 1.43 49
Tuần dương hạng nặng (CA)
Furutaka 1.34 ~ 1.37 67
Thiết giáp hạm (BB)
Hiei 1.43 ~ 1.43 66 Kirishima 1.43 ~ 1.42 134
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.