FANDOM


IntroductionSửa

Vật phẩm mở rộng là một trang bị được thêm vào kể từ bản cập nhật 10/8/2015 cùng với Sự kiện mùa hè. Vật phẩm này giúp bạn tăng cường sức mạnh của 1 nữ hạm bằng cách tạo thêm một ô mang trang bị (vĩnh viễn). Ô trang bị thêm vào này vẫn sẽ tồn tại sau khi nâng cấp. Điều này cho phép bạn mang thêm những trang bị hết sức quý báu như Đội sửa chữa khẩn cấp cho 1 tàu mà không cần phải đánh đổi trang bị chính.

Reinforcementexpansioncashshop

Hiện nay, chỉ có thể kiếm vật phẩm mở rộng thông qua sự kiện hoặc mua trong cửa hàng với giá 500 DMM Point.

Yêu CầuSửa

  • Để sử dụng Vật phẩm trang bị thì nữ hạm của bạn tối thiểu phải đạt cấp 30 trở lên.
Clipboard02s

Không dùng được Vật phẩm trang bị khi nữ hạm dưới cấp 30

Sử dụngSửa

Để sử dụng vật phẩm

Reinforcement Expansion Select
  • Vào menu trang bị
  • Chọn nữ hạm bạn muốn tăng thêm ô trang bị
  • Di chuột vào vùng được khoanh đỏ cho tới khi hiện ra dòng chữ như trên hình, khi đó click chuột trái vào
Reinforcement Expansion Confirm
  • Xác nhận với nút bên trái, hủy với nút bên phải
  • Ô trang bị phụ được khoanh đỏ.
  • The additional slot is carried over the remodel.
  • The additional slot with Emergency Repair Personnel.
  • Ô trang bị phụ sẽ xuất hiện ở vùng được khoanh đỏ

Giới hạnSửa

Ô trang bị này chỉ có thể dùng để mang những trang bị sau :

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.