FANDOM


Số.146 Tiếp tế trên biển
洋上補給
Supplies Icon Tiếp tế
Thông tin
Tác động
Icon Armor p2-2

Xem bên dưới

Giá phá dỡ
Fuel30 Ammo30
Loại tàu trang bị
DE DD
LHA CL
CLT CT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB SS
SSV AS
AR AO


Ghi chúSửa

 • Không thể chế tạo.
 • Trang bị có sẵn của HayasuiHayasui Kai
 • Có thể mua trong cửa hàng với giá 300DMM Point/2 cái
 • Trang bị chỉ sử dụng 1 lần.
 • Trang bị này sẽ kích hoạt khi lượng xăng và đạn Trung bình của hạm đội có Hayasui (nếu Hayasui ở hạm đội 2 thì tính theo hạm đội 2, và ngược lại) dưới 25%. Một số ví dụ
  • Ví dụ 1 : Hạm đội được tiếp tế đủ. Sau khi đánh 4 trận, còn 20% xăng và 20% đạn => Trang bị được kích hoạt.
  • Ví dụ 2 : Hạm đội ban đầu chỉ có 40% xăng và 40% đạn. Sau khi đánh 1 trận, còn 20% xăng và 20% đạn => Trang bị được kích hoạt.
  • ví dụ 3 : Hạm đội được tiếp tế đủ. Sau khi đánh 4 trận, trong đó có 1 node SS (ko tốn đạn, chỉ có trong event) thì hạm đội còn 20% xăng và 40% đạn, trung bình là 30% =>> KHÔNG kích hoạt.
  • ví dụ 4 : Hạm đội được tiếp tế đủ. Sau khi đánh 5 trận, trong đó có 1 node SS và 1 node đánh đêm (chỉ tốn 10% đạn, trong event) thì hạm đội còn 20% xăng và 30% đạn, trung bình là 25% =>> Kích hoạt
  • ví dụ 5 : Hayasui ban đầu có 60% xăng và 60% đạn, 5 tàu còn lại đủ. Sau 4 trận, trong đó có 1 node SS (trong event) thì Hayasui còn 0% đạn và 0% xăng, các tàu còn lại 20% xăng và 40% đạn, khi đó trung bình là [(20% x 5 + 40% x 5)/6]/2 = 25% =>> Kích hoạt
  • ví dụ 6 : Hạm đội được tiếp tế đủ. Sau 4 trận, trong đó có 1 Nữ thần sửa chữa khẩn cấp được kích hoạt ở trận thứ tư, thì tàu mang nó còn 80% xăng và 80% đạn, các tàu còn lại có 20% xăng và 20% đạn, trung bình là (20%x5 + 80%)/6 = 30% =>> KHÔNG kích hoạt. (Chưa kiểm chứng).
 • Theo wikiwiki, trang bị này tiếp tế 25% xăng và 25% đạn (đã làm tròn).
 • Trong Hạm đội liên hợp thì trang bị này sẽ tiếp tế cho cả 2 hạm đội.
 • Có thể kích hoạt ngay cả khi Hayasui bị đỏ máu.
 • Trang bị này có thể mang theo ở ô trang bị mở rộng
 • Lượng xăng và đạn tiếp tế sẽ mất đi khi kết thúc trận chiến.
  • Lưu ý : Kể từ bản cập nhật 1/4 thì trước khi vào boss, bạn có thể lựa chọn kích hoạt trang bị này, bất kể lượng xăng và đạn còn lại là bao nhiêu.