FANDOM


Temporary Resupply icon

Tiếp tế tạm thời  (設営隊) là một chức năng ở phân viễn chinh của game. Cho phép tiếp tế nguyên liệu cho những fleet viễn trước khi đi viễn chinh.

Ghi chú Sửa

  • Nhiệm vụ D25 phải được hoàn thành để có thể nhận được phần thưởng là (遠征「臨時補給」開放) cho phép chức năng này hoạt động.
  • Được ra mắt vào cập nhật ngày 18/10/2017.