FANDOM


Đối ngầm phủ đầu (Opening ASW - OASW)Sửa

Đối ngầm phủ đầu có thể được thực hiện bởi bất cứ tàu nào có chỉ số ASW 100 hoặc hơn (bao gồm chỉ số ASW của tàu + trang bị, không tính phần bonus thêm của trang bị được nâng cấp qua Akashi) và mang ít nhất 1 máy định vị sóng âm.

  • Isuzu Kai Ni là ngoại lệ khi có thể thực hiện OASW bất kể chỉ số ASW thấp hơn 100 hoặc không mang bất kì trang bị đối ngầm khác.
  • Tàu lớp DE (hiện có Shimushu, Kunashiri, Etorofu...) chỉ cần 60 điểm ASW để thực hiện OASW.
  • Taiyou (cơ bản) có thể OASW nếu đủ 65 điểm ASW trở lên, tuy nhiên cần mang thêm Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đội 931) hoặc Tenzan (Không đội 931). Taiyou Kai thì sự hạn chế trên được bỏ đi.
  • Nếu tất cả tàu trong hạm đội đáp ứng đủ yêu cầu, thì tất cả đều có thể thực hiện OASW ngẫu nhiên vào bất kì tàu ngầm của địch. Thứ tự được quyết định bởi tầm bắn như trong giai đoạn pháo kích.
  • Sát thương tính như đối ngầm thông thường: chịu tác động bới đội hình, đối đầu, đạn còn lại, máu,... cũng như bonus từ trang bị được nâng cấp thông qua Akashi.

Từ lúc chức năng đối ngầm phủ đầu được ra mắt, chỉ số đối ngầm cơ bản đóng vai trò rất quan trọng để có thể kích hoạt OASW. Bảng dưới đây cho bạn biết cấp độ tối thiểu của từng tàu để đạt đủ chỉ số chống ngầm nhằm kích hoạt được OASW theo từng cách trang bị nhất định (T4: Máy định vị sóng âm Kiểu 4, T3: Máy định vị sóng âm Kiểu 3, DC: Bom chống tàu ngầm Kiểu 3)

Khu trục hạm
Tàu 3 trang bị ASW 2 trang bị ASW 1 trang bị ASW
T4/T4/T4
36 + 64
T4/T4/T3
34 + 66
T4/T4/DC
32 + 68
T4/T3/DC
30 + 70
T3/T3/DC
28 + 72
T4/T4
24 + 76
T4/T3
22 + 78
T4/DC
20 + 80
T3/DC
18 + 82
T4
12 + 88
T3
10 + 90
Asashio Kai Ni D 85 97 102
Libeccio Kai 60 65 70 75 80 90 95 99 104 119 124
Satsuki Kai Ni 75 78 82 90 94 98 101 113 117
Asashimo Kai 66 70 75 79 84 93 97 102 106 120 124
Верный 77 81 86 90 95 104 108 113 117 131 135
Ushio Kai Ni 80 85 90 95 99 109 114 119 124 139 144
Akizuki Kai

Teruzuki Kai

Hatsuzuki Kai

81 85 90 95 99 109 114 118 123 137 142
Shigure Kai Ni 83 87 92 97 102 112 116 121 126 141 145
Yuudachi Kai Ni
Murakumo Kai Ni
Hatsushimo Kai Ni
Mutsuki Kai Ni
87 92 97 102 107 116 121 126 131 145 150
Hatsuharu Kai Ni 87 92 97 102 107 117 122 127 132 148 153
Kisaragi Kai Ni 88 92 97 102 107 116 121 125 130 144 149
Fubuki Kai Ni 90 95 99 104 109 118 123 128 132 147 151
Kasumi Kai Ni 90 95 99 104 109 119 124 129 134 149 154
Akatsuki Kai Ni 94 99 105 110 115 126 131 136 141 N/A N/A
Ooshio Kai Ni 99 105 110 115 120 131 136 141 146 N/A N/A
Ayanami Kai Ni
Kawakaze Kai Ni
102 107 113 118 123 133 139 144 149 N/A N/A
Arashio Kai Ni 114 120 126 132 138 150 N/A N/A N/A N/A N/A
Shimakaze Kai
Yukikaze Kai
115 121 127 134 140 152 N/A N/A N/A N/A N/A
Tuần dương hạm/ Ngư lôi tuần dương hạm
Tàu 3 trang bị ASW 2 trang bị ASW 1 trang bị ASW
T4/T4/T4
36 + 64
T4/T4/T3
34 + 66
T4/T4/DC
32 + 68
T4/T3/DC
30 + 70
T3/T3/DC
28 + 72
T4/T4
24 + 76
T4/T3
22 + 78
T4/DC
20 + 80
T3/DC
18 + 82
T4
12 + 88
T3
10 + 90
Naka Kai Ni 48 50 55 61 66 77 83 88 94 110 116
Sakawa Kai 63 66 70 74 77 85 88 92 96 107 110
Abukuma Kai Ni 75 82 88 94 99 117 123
Kiso Kai Ni 65 68 72 76 80 88 92 96 99 111 115
Agano Kai
Noshiro Kai
Yahagi Kai
68 71 75 78 82 89 92 96 99 110 114
Jintsuu Kai Ni 60 65 70 75 80 90 95 99 104 119 124
Kitakami Kai Ni
Ooi Kai Ni
71 75 79 82 86 94 98 101 105 117 120
Sendai Kai Ni 72 77 83 88 94 105 110 116 121 138 143
Tenryuu Kai
Tatsuta Kai
88 93 97 102 106 115 119 124 129 141 146
Tuần dương hạm đặc biệt/ Tuần dương hạm luyện tập
Ship 4 trang bị ASW
T4/T4/T4/T4
48 + 52
T4/T4/T4/T3
46 + 54
T4/T4/T4/DC
44 + 56
T4/T4/T3/DC
42 + 58
T4/T3/T3/DC
40 + 60
T3/T3/T3/DC
38 + 62
Yuubari Kai
Kashima Kai
62 66 71 75 80 84
Katori Kai 75 80 85 90 95 99
Ooyodo Kai 132 138 143 148 153 N/A
Ship 3 trang bị ASW
T4/T4/T4
36 + 64
T4/T4/T3
34 + 66
T4/T4/DC
32 + 68
T4/T3/DC
30 + 70
T3/T3/DC
28 + 72
Yuubari Kai
Kashima Kai
88 93 97 102 106
Katori Kai 104 109 114 119 124
Ooyodo Kai N/A N/A N/A N/A N/A
Ship 2 trang bị ASW 1 trang bị ASW
T4/T4
24 + 76
T4/T3
22 + 78
T4/DC
20 + 80
T3/DC
18 + 82
T4
12 + 88
T3
10 + 90
Yuubari Kai
Kashima Kai
115 119 124 129 141 146
Katori Kai 134 139 144 149 N/A N/A
Ooyodo Kai N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.