FANDOM


Số.215 Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44 Bis
Ro.44 水上戦闘機
Italia Seaplane Fighter Thủy phi cơ trinh sát
Thông tin
Tác động
Icon AA p2+3, Icon ASW p2+1, Icon Hit p2+2, Icon LOS p2+3, Icon Evasion p2+2
Tầm xa
3(Chi phí triển khai: 4Bauxite)
Giá phá dỡ
Fuel 1, Ammo 1, Bauxite 2
Loại tàu trang bị
DE DD
LHA CL
CLT CT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB SS
SSV AS
AR AO

Giới thiệuSửa

パスタの国で運用された信頼性と運動性に優れた複葉複座の水偵Ro.43を単座に改修した水上戦闘機です。 低速なため戦闘機としては限界がありますが、貴重な洋上防空戦力として期待されました。 本機は戦訓をフィードバックした同改修機です。

The "bis" designation means 2 or part 2 in Latin, which in this context is used for variants of the derivative model such as tanks, aircraft and vehicles by Italy. It is essentially a foreign-made modification very similar to the Kai process used by Japanese equipment.

 • It is the first foreign equipment to get a foreign modification designation directly from upgrades.
 • Zara due displays this aircraft in her art.

Ghi chúSửa

 • Không thể chế tạo
 • Có thể nâng cấp từ Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44 thông qua Xưởng nâng cấp
 • Zara kaiPola Kai là 2 CA duy nhất mang được trang bị này
 • Roma kaiItaly là 2 FBB duy nhất mang được trang bị này
 • Chỉ có Yamato-class Kai và Nagato-class Kai là BB mang được trang bị này
 • Thủy phi cơ chiến đấu có tác dụng
  • Không kích hoạt Xạ kích quan sát
  • Tăng thêm 25 điểm chế không trị khi đạt mức thông thạo >>
  • Không tham gia vào giai đoạn ném bom phủ đầu.
  • Miễn nhiệm với hỏa lực phòng không của đối phương