FANDOM


Là những trang bị không thể có được thông qua Chế thiết bị thông thường, chỉ có thể có được qua :

  1. Phần thưởng tại các Sự kiện
  2. Nâng cấp từ 1 số trang bị tại Xưởng nâng cấp
  3. Phần thưởng Xếp hạng

All items (97)

2
3
A
B
F
J
K
M
N
P
Q
R
S
T
V
W
Z
Đ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.