FANDOM


Đây là danh sách các tàu còn tồn tại sau ngày Nhật Bản đầu hàng (2/9/1945). Sau chiến tranh, chúng bị tháo dỡ hoặc dùng làm tàu mục tiêu thử bomb. Thường thì các bé có chỉ số may mắn cao.

All items (20)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.