FANDOM


Đây là danh sách các tàu còn tồn tại sau ngày Nhật Bản đầu hàng (2/9/1945). Sau chiến tranh, chúng bị tháo dỡ hoặc dùng làm tàu mục tiêu thử bomb. Thường thì các bé có chỉ số may mắn cao.

All items (20)