1.Hạng nhẹ[sửa | sửa mã nguồn]

# Hạng Tên Kiểu phụ Hỏa lực Ngư lôi Ném bom Đối không Đối ngầm Tầm nhìn Chính xác Né tránh Tầm xa Loại tàu Chế tạo Ghi chú
001 Pháo đơn 12cm
Pháo hạng nhẹ12cm単装砲
Không 1 0 0 1 0 0 0 0 Ngắn DD, LC, CL(T), AV Trang bị có sẵn của lớp Mutsuki
002 Pháo 2 nòng 12.7cm
Pháo hạng nhẹ12.7cm連装砲
2 2

063 Pháo 12.7cm Kiểu B 2 nòng Kai 2
Pháo hạng nhẹ12.7cm連装砲B型改二
3 2 Không Trang bị có sẵn của Yuudachi Kai Ni, Ayanami Kai Ni, Harusame KaiHatsuharu Kai Ni.
078 Pháo hải quân 12.7cm
Pháo hạng nhẹ12.7cm単装砲
2 0 1 Trang bị có sẵn củaZ1Z3.
147 ☆☆ Pháo 2 nòng 120mm
Pháo hạng nhẹ120mm連装砲
3 2 1
003 Pháo cao xạ 2 nòng 10cm
Pháo lưỡng dụng10cm連装高角砲
Cao xạ 2 0 0 7 0 0 0 0 Ngắn DD, LC, CL(T), AV Trang bị có sẵn của hầu hết DD sau nâng cấp, trừ lớp Mutsuki
048 Pháo cao xạ 12.7cm
Pháo lưỡng dụng12.7cm単装高角砲
1 3 Không Trang bị có sẵn của YuubariYayoi Kai.
091
Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm (Mẫu sau)
Pháo lưỡng dụng12.7cm連装高角砲(後期型)
2 5 1 1 1 Trang bị có sẵn của Urakaze Kai, Tokitsukaze Kai,Isokaze KaiYamogumo Kai.
122
☆☆
Pháo cao xạ 2 nòng 10cm + AA FCS
Pháo lưỡng dụng10cm連装高角砲+高射装置
3 10 0 Trang bị có sẵn của Akizuki.
Nâng cấp từ Bộ điều khiển cao xạ Kiểu 94

2.Hạng trung[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú: không thể trang bị cho thiết giáp hạm nhanh.

# Hạng Tên Kiểu phụ Hỏa lực Ngư lôi Ném bom Đối không Đối ngầm Tầm nhìn Chính xác Né tránh Tầm xa Loại tàu Chế tạo Ghi chú
004 Pháo hải quân 14cm
Pháo hạng trung14cm単装砲
Không 2 0 0 0 0 0 1 0 Trung

bình

CL(T), CA(V), BB(V) Trang bị có sẵn của Tuần dương hạm [[::Category:Lớp Tenryuu|lớp Tenryuu]],Kuma, Nagara và thiết giáp hạm lớp Nagato, Ise.
005
Pháo 3 nòng 15.5cm (chính)
Pháo hạng trung15.5cm三連装砲(主砲)
7 4 Trang bị có sẵn của Mogami.
006
Pháo 2 nòng 20.3cm
Pháo hạng trung20.3cm連装砲
8 3 0 Trang bị có sẵn của hầu hết CA
090
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2)
Pháo hạng trung20.3cm(2号)連装砲
9 3 1 Không Trang bị có sẵn của Haguro Kai Ni, Myoukou Kai Ni, Ashigara Kai Ni, Maya Kai NiChoukai Kai Ni
050
☆☆
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)
Pháo hạng trung20.3cm(3号)連装砲
10 4 0 Trang bị có sẵn của Mikuma Kai, Kinugasa Kai Nilớp Tone Kai Ni.
Phần thưởng xếp hạng 4/2013.
065
Pháo 2 nòng 15.2cm
Pháo hạng trung15.2cm連装砲
4 3 3 Trang bị có sẵn của lớp Agano Kai.
139
☆☆
Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
Pháo hạng trung15.2cm連装砲改
5 3 4 Không Có thể nâng cấp từ Pháo 2 nòng 15.2cm thông qua Xưởng nâng cấp
119 Pháo 2 nòng 14cm
Pháo hạng trung14cm連装砲
3 0 2 Nâng cấp từ Pháo hải quân 14cm
123
☆☆
Pháo 2 nòng 20.3cm SKC34
Pháo hạng trungSKC34 20.3cm連装砲
10 2 3 Trang bị có sẵn của Prinz Eugen.
162
☆☆
Pháo 2 nòng 203mm/53
Pháo hạng trung203mm/53連装砲
9 0 0 1 0 0 -2 0 Xa CL(T), CA(V), BB(V) Không Trang bị cơ bản của ZaraZara Kai

3.Hạng nặng[sửa | sửa mã nguồn]

# Hạng Tên Kiểu phụ Hỏa lực Ngư lôi Ném bom Đối không Đối ngầm Tầm nhìn Chính xác Né tránh Giáp Tầm xa Loại tàu Chế tạo Ghi chú
007 Pháo 2 nòng 35.6cm
Pháo hạng nặng35.6cm連装砲
Không 15 0 0 4 0 0 0 0 0 Xa BB(V) Trang bị có sẵn của lớp Kongou, lớp Fusoulớp Ise.
008
Pháo 2 nòng 41cm
Pháo hạng nặng41cm連装砲
20 4 Trang bị có sẵn của lớp Kongou Kailớp Nagato.
009
☆☆
Pháo 3 nòng 46cm
Pháo hạng nặng46cm三連装砲
26 5 Rất xa Trang bị có sẵn của YamatoMusashi.
076 Pháo 2 nòng 38cm
Pháo hạng nặng38cm連装砲
16 1 1 Xa Không Trang bị có sẵn của Bismarck.
103 ☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Pháo hạng nặng試製35.6cm三連装砲
18 5 2 Phần thưởng xếp hạng 6/2014
104
☆☆
Pháo 2 nòng 35.6cm (Nguỵ trang)
Pháo hạng nặng35.6cm連装砲(ダズル迷彩)
15 1 1 Trang bị có sẵn của Haruna Kai Ni.
105 ☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
Pháo hạng nặng試製41cm三連装砲
22 2 0 Phần thưởng hoàn thành E-3 Sự kiện mùa hè 2014.
114
Pháo 2 nòng 38cm Kai
Pháo hạng nặng38cm連装砲改
17 2 3 Trang bị có sẵn của Bismarck drei.
117 ☆☆
☆☆
Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
Pháo hạng nặng試製46cm連装砲
23 4 1 Rất xa
133 ☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 381mm / 50
Pháo hạng nặng381mm/50 三連装砲
20 2 -3 -1 Rất xa Phần xếp hạng tháng 3/2015
137 ☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 381mm/50 Kai
Pháo hạng nặng381mm/50 三連装砲改
Không 21 0 0 4 0 0 -1 -1 0 Rất xa BB(V) Không Trang bị có sẵn của ItaliaRoma Kai
128 ☆☆
☆☆
Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
Pháo hạng nặng試製51cm連装砲
30 5 1 -1 0 Rất xa Yamatu
Nagamon Kai
Phần thưởng khi hoàn thành map E-2 sự kiện mùa đông 2015 và map E-1 sự kiện mùa xuân 2015 mức A (甲作戦)
161 ☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
Pháo hạng nặng16inch三連装砲 Mk.7
24 3 4 0 1 Xa BB(V) Phần thưởng xếp hạng tháng 12/2015 và khi hoàn thành map E1 Hard sự kiện mùa đông 2016
183 ☆☆
☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7+GFCS
Pháo hạng nặng16inch三連装砲 Mk.7+GFCS
24 3 7 1 1 Xa BB(V) Nâng cấp từ Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7 thông qua Akashi

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách thiết bị
Pháo chính Nhỏ

Pháo đơn 12cm (Kai Ni · Pháo 2 nòng 120mm · Pháo đơn 12.7cm · Pháo 2 nòng 12.7cm (Mẫu A Kai Ni · Mẫu B Kai Ni · Mẫu C Kai 2 · Mẫu D Kai Ni· Pháo 2 nòng QF 4.7inch Mk.XII Kai · Pháo 2 nòng 130mm B-13

AA

Pháo cao xạ 12cm · Pháo cao xạ 1 nòng 12.7cm (Mẫu sau) · Pháo cao xạ 2 nòng 10cm(+ Trang bị cao xạ· Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm (Mẫu sau · Mẫu A Kai 3 + Trang bị cao xạ · Mẫu B Kai 4 + Trang bị cao xạ· Pháo cao xạ đơn nòng 5inch Mk.30 (Kai · Kai + GFCS)

Vừa

Pháo đơn 14cm · Pháo 2 nòng 14cm (Pháo 2 nòng 14cm Kai · Pháo bắn nhanh 2 nòng 15cm Bofors Mk.9 mẫu 1938 (+ Pháo đơn Mk.10· Pháo 2 nòng 15.2cm (Kai· Pháo 2 nòng 15.2cm Bofors Mẫu 1930 · Pháo bắn nhanh 3 nòng 152mm/55 (Kai· Pháo bắn nhanh 2 nòng 6 inch Mk.XXI · Pháo 3 nòng 15.5cm (chính) (Kai· Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2 · Số 3· Pháo 2 nòng 20.3cm SKC34 · Pháo 2 nòng 203mm/53 · Pháo 3 nòng 8 inch Mk.9 (mod2

AA

Pháo lưỡng dụng 2 nòng 5 inch (lắp tập trung) · GFCS Mk37 + Pháo lưỡng dụng 2 nòng 5 inch (lắp tập trung))

Lớn

Pháo 3 nòng 30.5cm (Kai· Pháo 2 nòng 35.6cm (Kai · Kai Ni · Nguyên mẫu · Ngụy trang · Pháo 3 nòng (Ngụy trang) Kai· Pháo 2 nòng 38cm (Kai· Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I (Mk.I/N Kai· Pháo 3 nòng 381mm/50 (Kai· Pháo 4 nòng 38cm (Kai· Pháo 2 nòng 16 inch (Mk.I · Mk.V · Mk.VIII Kai· Pháo 2 nòng 41cm (Kai Ni· Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu (Kai · Kai Ni· Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7 (Mk.7+GFCS· Pháo 3 nòng 16 inch Mk.I (+ AFCT Kai · Kai + FCR mẫu 284· Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu · Pháo 3 nòng 46cm (Kai· Pháo 2 nòng 51cm (Nguyên mẫu)

Pháo phụ

Pháo 2 nòng 15cm · Pháo đơn 15.2cm · Pháo 3 nòng 15.2cm · Pháo tốc xạ 3 nòng OTO 152mm · Pháo 3 nòng 15.5cm (phụ) (Kai)

AA

Pháo cao xạ 8cm (+ Súng máy bổ sung· Pháo cao xạ 2 nòng 10cm (Bệ pháo) · Pháo 2 nòng 10.5cm · Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm · Pháo cao xạ đơn 5inch

AAFD

Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm + Trang bị cao xạ · Pháo cao xạ đơn 90mm · Pháo 2 nòng 5inch Mk.28 mod.2 · Pháo cao xạ 10cm Kai + Bổ sung súng máy phòng không

Phòng không Súng máy

Súng máy 7.7mm · Súng máy 12.7mm · 2cm Flakvierling 38 · Súng máy 25mm (2 nòng · 3 nòng · 3 nòng lắp tập trung· 3.7cm FlaK M42 · Súng máy 40mm Kiểu HI 2 nòng · Pháo phản lực 30 ống 12cm (Kai 2· Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm · Pháo 8 nòng QF 2-pounder Pom-pom · Pháo phản lực 20 ống UP 7 inch

Trang bị cao xạ

Trang bị cao xạ Kiểu 91 · Trang bị cao xạ Kiểu 94

Ngư lôi Thường

Ngư lôi O2 mũi tàu 53cm · Ngư lôi 2 ống 53cm · Ngư lôi 3 ống 533mm · Ngư lôi 5 ống 533mm (mẫu trước) · Ngư lôi 3 ống 61cm · Ngư lôi 4 ống 61cm · Ngư lôi O2 4 ống 61cm · Ngư lôi O2 4 ống 61cm Mẫu sau · Ngư lôi O2 5 ống 61cm · Ngư lôi O2 3 ống 61cm · Ngư lôi O2 3 ống 61cm Mẫu sau · Ngư lôi O2 6 ống 61cm Nguyên mẫu ·

Dành cho tàu ngầm

Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống) · Ngư lôi O2 Kiểu 95 Kai dạng FaT Nguyên mẫu · Ngư lôi mũi tàu ngầm mẫu sau (6 ống) · Sóng âm viên tinh nhuệ + Ngư lôi mũi tàu ngầm mẫu sau (6 ống)

Midget Sub

Kouhyouteki A · Kouhyouteki C

Máy bay (CV) Tiêm kích

Máy bay tiêm kích Kiểu 96(Kai· Zero(Mẫu 21((Tinh nhuệ) · (Tiểu đội Iwamoto)· Mẫu 32(Tinh nhuệ· Mẫu 52((Tinh nhuệ) · 52A (Tiểu đội Iwamoto) · 52C (Tiểu đội Iwai)· Mẫu 52C (Không đội 601) · Mẫu 53(Đội Iwamoto)· Reppuu (Nguyên Mẫu - Mẫu Sau) · (Nguyên mẫu- Tiêm kích hạm) · Mẫu 11 · Không đội 601· Reppuu Kai Ni · (Chiến đội 1/Tinh nhuệ) · Shinden Kai · Shiden(Kai 2 · Kai 4· Bf 109T Kai · Fw 190T Kai · Re.2001 OR Kai · Re.2005 Kai‎ · WildCat F4F(F4F-3 · F4F-4· Hellcat F6F(F6F-3 · F6F-5· Fulmar · Seafire Mk.III Kai · XF5U

Đêm

F6F-3N · F6F-5N · Reppuu Kai Ni Mẫu E · (Chiến đội 1/Tinh nhuệ) ·

Ném lôi

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Tinh nhuệ · Đội 931 · (Không đội 931/Tinh nhuệ)  · Đội Tomonaga · Đội Murata· Tenzan (Đội 601 · Đội 931 · Mẫu 12/Đội Tomonaga · Mẫu 12/Đội Murata· Ryuusei (Kai · Đội 601· Re.2001 G Kai‎ · TBD · Swordfish(Mk.II/Tinh nhuệ · Mk.III/Tinh nhuệ· TBF

Đêm

TBM-3D · Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 Kai Loại 3 Mẫu E Nguyên mẫu (với Radar trên không Kiểu 6 Kai) (Tinh nhuệ)  · Tenzan Mẫu 12 A Kai (với Radar trên không Kiểu 6 Kai) (Tinh nhuệ)

Ném bom bổ nhào

Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 (Tinh nhuệ · Đội Egusa· Suisei (Mẫu 12A((Không đội 634/Bom kiểu 3) · (Bom quang điện kiểu 31)· Đội Egusa · Đội 601 · Mẫu 22 - Không đội 634 · Mẫu 22 - Không đội 634/Tinh nhuệ· Máy bay tiêm kích-ném bom Kiểu 0 Mẫu 62 (Đội Iwai· Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom) · Nanzan nguyên mẫu · Ju 87C(Kai · Kai Ni (+ KMX)· Kai Ni (+ KMX/Tinh nhuệ) · SBD · Skua · F4U-1D · FM-2 · Re.2001 CB Kai

Trinh sát

Saiun (Đông đảo Caroline · Đội trinh sát 4· Máy bay trinh sát Kiểu 2 · Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)

Thủy phi cơ Tàu bay

Tàu bay Kiểu 2 · PBY-5A Catalina

Trinh sát

Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0 (Mẫu 11B · Mẫu 11B/Tinh nhuệ· Thủy phi cơ quan sát Kiểu 0 · Ar196 Kai · OS2U · Shiun · Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 98 (Trinh sát đêm) · Thủy phi cơ trinh sát Ro.43 · S9 Osprey · Swordfish Mk.II Kai (Trinh sat hạm) · Fairey Seafox

Ném bom

Zuiun (Kai Ni (Không đội 634) · Tinh nhuệ) (Đội 631 · Đội 634 · Đội 634/Tinh nhuệ · Mẫu 12 · Mẫu 12/Đội 634· Seiran Nguyên mẫu (Đội 631· Laté 298B · Swordfish (Thủy phi cơ) (Mk.II · Mk.II/Tinh nhuệ)

Tiêm kích

Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44 (Bis · Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai (Tinh nhuệ· Kyoufuu Kai

Máy bay tấn công từ mặt đất Tấn công

Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96 · Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1(Không đội Nonaka · Mẫu 22A · Mẫu 34· Ginga

Tuần tiễu Toukai (Nguyên mẫu · Đội 901)
Tiêm kích Đánh chặn

Raiden · Shinden(Mẫu 11 · Kai Mẫu 21 · Không đoàn 343· Reppuu Kai · (Không đội 352/Tinh nhuệ) · Shuusui (Nguyên mẫu· Me 163B

IJA/Foreign

Hayabusa Mẫu 1 (Kiểu II · Kiểu II (Không đội 64) · Kiểu III A · Kiểu III A (Không đội 54)· Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien(244 · Mẫu 1D· Máy bay tiềm kích Hayate kiểu 4 · Spitfire (Mk.I · Mk.V · Mk.IX (Tinh nhuệ))

LBAA-IJA Máy bay tiêm kích ném bom Hayabusa Kiểu 1 Mẫu III Kai (Không đội 65)
Trinh sats Máy bay trinh sát từ mặt đất Kiểu 2((tinh nhuệ)
Máy bay phản lực Tiêm kích-bom

Jet Keiun Kai · Kikka Kai

Vũ khí chống ngầm Tuần tiễu

Trực thăng quan sát Kiểu Ka · Trực thăng quan sát Kiểu O Kai (Ni· S-51J (Kai·
Máy bay theo dõi/liên lạc Kiểu 3

Depth Charge Projector Bom chống tàu ngầm Kiểu 94 · Bom chống tàu ngầm Kiểu 3 ·

Pháo cối 12cm Kiểu 2 Kai · Pháo cối 12cm Kiểu 2 Kai lắp tập trung

Additional Bom chống tàu ngầm Kiểu 95 · Bom chống tàu ngầm Kiểu 2 ·
Sonar

Máy định vị sóng âm Kiểu 93 · Máy định vị sóng âm Kiểu 3 · Máy định vị sóng âm Kiểu 0 · Máy định vị sóng âm Kiểu 4 · Máy định vị sóng âm ASDIC kiểu 124 · Máy định vị sóng âm ASDIC kiểu 144/147 · Máy định vị sóng âm ASDIC kiểu 144/147 + HF/DF

Đạn

Đạn kiểu 3 (Kai· Đạn xuyên giáp Kiểu 91 · Đạn xuyên giáp Kiểu 1

Anti-Ground WG42 (Wurfgerät 42) ·

Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4 (lắp tập trung)

Tàu vận chuyển và đổ bộ Tàu đổ bộ

Thuyền Daihatsu · Daihatsu đặc biệt · Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) · Tàu đổ bộ Daihatsu đặc biệt (Trung đoàn thiết giáp số 11)

Tank Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2
Drum Thùng chuyên chở
Radar Phòng không loại nhỏ Radar phòng không Kiểu 13 (Kai· Radar SG(mẫu trước) · GFCS Mk.37
Phòng không loại lớn Radar phòng không Kiểu 21 (Kai·

Radar phòng không Kiểu 42 · Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2 · Radar FuMO25 · Radar phòng không SK · Radar phòng không SK & SG

Bề mặt loại nhỏ

Radar bề mặt Kiểu 22 (Kai 4 · Kai 4(Mẫu sau được điều chỉnh)· Radar bề mặt Kiểu 33

Bề mặt loại lón Radar bề mặt Kiểu 32 (Kai)
Tàu ngầm

Radar và kính tiềm vọng dành cho tàu ngầm · Radar và định vị vô tuyến dành cho tàu ngầm (E27)

Động cơ Turbine Tuabin hơi nước cải tiến
Nồi hơi

Nồi hơi tăng cường · Nồi hơi nhiệt, áp cao kiểu mới

Đai tàu

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình) · Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn) · Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình) · Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Lớn) · Vách ngăn bảo vệ dưới nước Kiểu Pugliese · Arctic Camouflage (+ Arctic Equipment)

Trang bị đêm

Đèn rọi (50cm Kiểu 96· Pháo sáng ·

Trang bị hỗ trợ

Đội sửa chữa khẩn cấp · Nữ thần sửa chữa khẩn cấp · Lương thực chiến đấu · Cá thu đao đóng hộp · Tiếp tế trên biển

Khác

Phòng chỉ huy Hạm đội (đơn· Thợ bảo trì máy bay trên hạm · Quan sát viên lành nghề · Vật phẩm mở rộng · Động cơ kiểu Ne · Bản thiết kế công nghệ mới dành cho phi cơ · Đội xây dựng · Bệ phóng máy bay trên sàn đáp Nguyên mẫu · Nguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới · Nguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới · Nhân viên hàng không đêm (+ nhân viên sàn đáp· Tiếp tế tạm thời

All items (34)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.