FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:21, ngày 19 tháng 3 năm 2015Pockie-kun (tường | đóng góp)‎ . . (258 byte) (+258)‎ . . (Created page with "=__=")  Còn 2 đơn vị bên mình lấn bên nó còn Tsu-class và 1 con Ro-class late model bên mình Naka-Chan vs Zekamashi.... Naka-Chan "phập" con Ro hơn 200 cr...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.