FANDOM


(Created page with "Hình như k phải tàu bên Đức nữa đâu bạn")
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
 
Hình như k phải tàu bên Đức nữa đâu bạn
 
Hình như k phải tàu bên Đức nữa đâu bạn
  +
  +
Do nghe ng` khác nói rằng kancolle staff đã nói rằng "Foreign Ship" tiếp theo k phải là tàu German.

Bản hiện tại lúc 05:00, ngày 17 tháng 3 năm 2015

Hình như k phải tàu bên Đức nữa đâu bạn

Do nghe ng` khác nói rằng kancolle staff đã nói rằng "Foreign Ship" tiếp theo k phải là tàu German.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.