FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 08:47, ngày 1 tháng 4 năm 2020108.160.131.46 (tường)‎ . . (168 byte) (+168)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “lâu qúa không chơi, giờ game có tổng cộng bao nhiêu nữ hạm vậy, chỉ tính theo hạm, không tính vụ nâng cấp á, mình sở th…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.