FANDOM


BB thì mình có Kirishima lv98 sắp 99, Musashi lv 80; CV thì có Kaga + Zuikaku lv70+ ; CA thì có Myoukou lv 88 và Tone (sắp thành CAV); DD thì Fubuki, Hibiki, Shigure lv 70+ với 2 con CLT Oochi với Kitakami lv 70+... nhiu đó đủ đi E-5(?) Hard k mấy bạn?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.