FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 14:05, ngày 2 tháng 4 năm 2015Pockie-kun (tường | đóng góp)‎ . . (280 byte) (+280)‎ . . (Created page with "BB thì mình có Kirishima lv98 sắp 99, Musashi lv 80; CV thì có Kaga + Zuikaku lv70+ ; CA thì có Myoukou lv 88 và Tone (sắp thành CAV); DD thì Fubuki, Hibiki, Shi...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.