FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 11:41, ngày 2 tháng 4 năm 2015Pockie-kun (tường | đóng góp)‎ . . (174 byte) (+174)‎ . . (Created page with "=__=") luyện lv cho thuyền tiếp đi rồi tới gần event hãy tích (khoảng ngày 15?) , nếu đi ở mức dễ thì chắn chẵn cũng sẽ bị RNG-sama troll")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.