FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 10:45, ngày 2 tháng 4 năm 2015Pockie-kun (tường | đóng góp)‎ . . (193 byte) (+193)‎ . . (Created page with "Từ bây giờ đến event thì chắc fleet bạn cũng đạt hơn lv 50 ~60 Còn cái vụ event là bạn có thể clear lun E-5 nếu RNG-sama k troll vs bạn ở m...")
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.