FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

18-7-2019

Cập nhật mới

Mùa hè 2019

 • CG thời hạn và lời thoại mủa mưa đã kết thúc.

Cập nhật Viễn chinh

 • Thêm loại "hàng tháng", chúng chỉ có thể hoàn thành 1 lần và có trở lại vào ngày 15 (chiều) trong mỗi tháng.
  • Đồng thời có thể nhận được vài Improvement Materials trong những viễn chinh ấy.
 • "Viễn chinh xuất kích" mới được ra mắt. Tàu tham gia trong cuộc viễn chinh có thể sẽ mất Icon HP p2 dựa vào cấp và trang bị đã gắn vào. Hiện tại đã cập nhật vào 2 viễn chinh xuất kích ấy.
 • Những viễn chinh mới:
  • Khu vực 1:南西方面連絡線哨戒 (Hàng tháng)
  • Khu vực 2:南西諸島離島哨戒作戦 (Hàng tháng)
  • Khu vực 2:南西諸島離島防衛作戦 (Hàng tháng/Xuất kích)
  • Khu vực 7:ブルネイ泊地沖哨戒 (Bình thường)
  • Khu vực 7:ミ船団護衛(一号船団) (Hàng tháng)
  • Khu vực 7:ミ船団護衛(二号船団) (Hàng tháng/Xuất kích)
  • Khu vực 7:航空装備輸送任務 (Hàng tháng)
 • Cập nhật UI cho viễn chinh.

Khác

25-6-2019

Umikaze Kai Ni

Khác

22-4-2019

Kongou Kai Ni C

Khác

Drop thời hạn

 • Gotland có thể được tìm thấy ở 4-4 Boss node.
 • Commandant Teste có thể được tìm thấy ở những bản đồ trong 3-1 và 4-3 Boss node.
 • Mizuho có thể được tìm thấy ở 1-3 và 2-4 Boss node.
 • Kamoi có thể được tìm thấy ở 2-4 Boss node.
 • Akitsushima có thể được tìm thấy ở 3-4 Boss node.
  • Hiện tại thì tất cả được ghi nhận là drop khi S rank.

Tăng điểm HP

 • MizuhoKamoi có thể được sử dụng để hiện đại hóa tăng Icon HP p2 tối đa của một số tàu nhất định:
  • MizuhoKamoi có thể được tăng Icon HP p2 tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) MizuhoKamoi (Hiện đại hóa tàu nào sẽ cần tàu ấy).
  • Lớp Agano có thể được tăng Icon HP p2 tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) Kamoi.
  • YamatoMusashi có thể được tăng Icon HP p2 tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) Kamoi.
   • Càng nhiều tàu được sử dụng để hiện đại hóa sẽ tăng cơ hội nhận được Icon HP p2.

Chuỗi nhiệm vụ mới +【Tuần lễ Vàng】

 • Hai nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 được diễn ra từ giờ (22/4) đến đợt bảo trì tiếp theo.
  • Một trong nhiễm nhiệm vụ sẽ thưởng 1 Blueprint
   Bản thiết kế
   và 1 đồ thất về Kongou Kai Ni C.
 • Một nhiệm vụ sẽ thưởng một Nhân viên bộ tư lệnh (Vật phẩm cho phép nhận thêm 1 nhiệm vụ tới đa). Hai nhiệm vụ bắt buộc phải làm để mở nhiệm vụ ấy:
  • 艦隊司令部の強化【準備階段】
  • 艦隊司令部の強化 【実施段階】
 • Danh sách nhiệm vụ mới:
  • Nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 - 【GW期間限定】六周年出撃任務
  • Nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 - 【GW期間限定】六周年出撃任務 -拡張作戦
  • 重改装高速戦艦「金剛改二丙」、南方突入!
  • 六周年記念演習
  • 艦隊司令部の強化【準備階段】
  • 艦隊司令部の強化 【実施段階】

Khác của khác nữa

 • Các máy bay giờ sẽ không còn mất điểm thông thạo khi bị bắn hạ trong giao chiến PvP.
 • Slot tàu và trang bị được nâng tối đa lên 4101760.
 • Cơ chế 【Xạ kích bằng Zuiun】 đã được thay animation mới.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.