FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

25-6-2019

Umikaze Kai Ni

Khác

22-4-2019

Kongou Kai Ni C

Khác

Drop thời hạn

 • Gotland có thể được tìm thấy ở 4-4 Boss node.
 • Commandant Teste có thể được tìm thấy ở những bản đồ trong 3-1 và 4-3 Boss node.
 • Mizuho có thể được tìm thấy ở 1-3 và 2-4 Boss node.
 • Kamoi có thể được tìm thấy ở 2-4 Boss node.
 • Akitsushima có thể được tìm thấy ở 3-4 Boss node.
  • Hiện tại thì tất cả được ghi nhận là drop khi S rank.

Tăng điểm HP

 • MizuhoKamoi có thể được sử dụng để hiện đại hóa tăng Icon HP p2 tối đa của một số tàu nhất định:
  • MizuhoKamoi có thể được tăng Icon HP p2 tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) MizuhoKamoi (Hiện đại hóa tàu nào sẽ cần tàu ấy).
  • Lớp Agano có thể được tăng Icon HP p2 tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) Kamoi.
  • YamatoMusashi có thể được tăng Icon HP p2 tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) Kamoi.
   • Càng nhiều tàu được sử dụng để hiện đại hóa sẽ tăng cơ hội nhận được Icon HP p2.

Chuỗi nhiệm vụ mới +【Tuần lễ Vàng】

 • Hai nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 được diễn ra từ giờ (22/4) đến đợt bảo trì tiếp theo.
  • Một trong nhiễm nhiệm vụ sẽ thưởng 1 Blueprint
   Bản thiết kế
   và 1 đồ thất về Kongou Kai Ni C.
 • Một nhiệm vụ sẽ thưởng một Nhân viên bộ tư lệnh (Vật phẩm cho phép nhận thêm 1 nhiệm vụ tới đa). Hai nhiệm vụ bắt buộc phải làm để mở nhiệm vụ ấy:
  • 艦隊司令部の強化【準備階段】
  • 艦隊司令部の強化 【実施段階】
 • Danh sách nhiệm vụ mới:
  • Nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 - 【GW期間限定】六周年出撃任務
  • Nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 - 【GW期間限定】六周年出撃任務 -拡張作戦
  • 重改装高速戦艦「金剛改二丙」、南方突入!
  • 六周年記念演習
  • 艦隊司令部の強化【準備階段】
  • 艦隊司令部の強化 【実施段階】

Khác của khác nữa

 • Các máy bay giờ sẽ không còn mất điểm thông thạo khi bị bắn hạ trong giao chiến PvP.
 • Slot tàu và trang bị được nâng tối đa lên 4101760.
 • Cơ chế 【Xạ kích bằng Zuiun】 đã được thay animation mới.
27-3-2019


Hyuuga Kai Ni

Cơ chế mới

 • Hyuuga Kai Ni có thể tấn công tàu ngầm cực mạnh nếu trang bị Heli.
 • Cơ chế tấn công mới:
  • Cơ chế Cut-In mới này chỉ có thể hoạt động bởi Ise Kai NiHyuuga Kai Ni.
  • Cơ chế Cut-in bằng: (Thiếu thông tin/Update sau)
   • RedGunHeavy + RedPlane + ??
   • RedGunHeavy + Seaplane (Thủy phi cơ ném bom) + ??

Trang bị

Máy bay ném bom nổ nhào

Máy bay mới

Mùa Xuân 2019

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.