FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

27-3-2019

Hyuuga Kai Ni

Cơ chế mới

 • Hyuuga Kai Ni có thể tấn công tàu ngầm cực mạnh nếu trang bị Heli.
 • Cơ chế tấn công mới:
  • Cơ chế Cut-In mới này chỉ có thể hoạt động bởi Ise Kai NiHyuuga Kai Ni.
  • Cơ chế Cut-in bằng: (Thiếu thông tin/Update sau)
   • RedGunHeavy + RedPlane + ??
   • RedGunHeavy + Seaplane (Thủy phi cơ ném bom) + ??

Trang bị

Máy bay ném bom nổ nhào

Máy bay mới

Mùa Xuân 2019

22-03-2019

Mùa Xuân

 • Những CG thời hạn trước đã được cho vào thư viện và một số CG đã trở lại cùng với CG, nội thất mới:
 • 2 Nhiệm vụ mới nhân dịp Xuân (Thời hạn kéo dài đến tháng 5):
  • 春の海上警備行動!艦隊、抜錨せよ!
  • 春!「三一駆」旗艦「長波」、出撃せよ!

Buff

27-2-2019


Nâng cấp lần 2 của Mutsu

 • Mutsu K2 Banner
 • Yêu cầu:Lv89 + Blueprint
  Bản thiết kế
 • Trang bị có sẵn:
 • Mutsu Kai Ni có thể trang bị: GreenGunDP (Pháo nhỏ), WG42 (Wurfgerät 42)
  WG42 (Wurfgerät 42)
  Equipment126-1
  Trang bị đối đất
  Icon Gun p2+1 Icon Armor p2-1 Icon Range p2Ngắn
  DD LHA
  CL CLT
  CA CAV
  BB BBV
  FBB AV
  CVL CV
  CVB AO
  SS SSV
  AS AR
  CT -
  , Special Amphibious Tank Icon,Heli

  Cơ chế khai hỏa đặc biệt Mutsu Kai Ni

  • Yêu cầu:
   • Mutsu Kai Ni làm kì hạm.
   • Tàu thứ 2 của hạm đội phải là Thiết giáp hạm (BB gì đều đc)
   • Sử dụng đội hình Chéo Echelon đối với hạm đội đơn hoặc hàng đôi GF Formation 2 đối với Hạm đội liên hợp.
  • Mutsu không trong tình trạng thương nặng (Chuuha/Taiha).
  • Cách hoạt động:
   • 2 BB sẽ thay phiên khai hỏa lên 3 mục tiêu bất kì.
   • Khi trang bị cùng loại đạn AP RedAmmo (Đạn xuyên giáp Kiểu 91) lên cả 2 BB thì sẽ loại bỏ đi lượng giảm sát thương từ đội hình và đồng thời nâng sát thương lên rất mạnh. 
  • Lưu ý: Khi đã kích hoạt cơ chế này Mutsu và BB thứ 2 mất thêm 10% đạn và chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong 1 lần xuất kích.

  Khác

  • TsushimaFukae hiện tại có thể drop ở một bản đồ World 1 và 2. Các địa điểm drop:
  • Một số tàu sẽ được nhận CG mùa thời hạn mới (Mitsukoshi):
  • Đội hình Chéo Echelon (Echelon) đã được thay đổi (Chưa được kiểm chứng đủ, thông tin có thể chưa đúng):
   • Tăng sát thương khai hỏa. (x0.6 → x0.75)
   • Tăng sát thương ASW lên tàu ngầm. (x1.0 → x1.10)
   • Tăng sự khả năng bảo vệ từ kì hạm.
   • Sát thương từ ngư lôi vẫn được giữ như trước.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.