FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

27-2-2019


Nâng cấp lần 2 của Mutsu

 • Mutsu K2 Banner
 • Yêu cầu:Lv89 + Blueprint
  Bản thiết kế
 • Trang bị có sẵn:
 • Mutsu Kai Ni có thể trang bị: GreenGunDP (Pháo nhỏ), WG42 (Wurfgerät 42)
  WG42 (Wurfgerät 42)
  Equipment126-1
  Trang bị đối đất
  Icon Gun p2+1 Icon Armor p2-1 Icon Range p2Ngắn
  DD LHA
  CL CLT
  CA CAV
  BB BBV
  FBB AV
  CVL CV
  CVB AO
  SS SSV
  AS AR
  CT -
  , Special Amphibious Tank Icon,Heli

  Cơ chế khai hỏa đặc biệt Mutsu Kai Ni

  • Yêu cầu:
   • Mutsu Kai Ni làm kì hạm.
   • Tàu thứ 2 của hạm đội phải là Thiết giáp hạm (BB gì đều đc)
   • Sử dụng đội hình Chéo Echelon đối với hạm đội đơn hoặc hàng đôi GF Formation 2 đối với Hạm đội liên hợp.
  • Mutsu không trong tình trạng thương nặng (Chuuha/Taiha).
  • Cách hoạt động:
   • 2 BB sẽ thay phiên khai hỏa lên 3 mục tiêu bất kì.
   • Khi trang bị cùng loại đạn AP RedAmmo (Đạn xuyên giáp Kiểu 91) lên cả 2 BB thì sẽ loại bỏ đi lượng giảm sát thương từ đội hình và đồng thời nâng sát thương lên rất mạnh. 
  • Lưu ý: Khi đã kích hoạt cơ chế này Mutsu và BB thứ 2 mất thêm 10% đạn và chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong 1 lần xuất kích.

  Khác

  • TsushimaFukae hiện tại có thể drop ở một bản đồ World 1 và 2. Các địa điểm drop:
  • Một số tàu sẽ được nhận CG mùa thời hạn mới (Mitsukoshi):
  • Đội hình Chéo Echelon (Echelon) đã được thay đổi (Chưa được kiểm chứng đủ, thông tin có thể chưa đúng):
   • Tăng sát thương khai hỏa. (x0.6 → x0.75)
   • Tăng sát thương ASW lên tàu ngầm. (x1.0 → x1.10)
   • Tăng sự khả năng bảo vệ từ kì hạm.
   • Sát thương từ ngư lôi vẫn được giữ như trước.
8-2-2019

Nâng cấp lần 2 cho Kazagumo

Valentine 2019

Khác

22-1-2019


Kết thúc


Mùa Setsubun 2019

Sự kiện Mini Setsubun 2019

 • Sự kiện mini mới vào mùa Setsubun năm 2019, thu thập các hộp đậu từ nhiệm vụđể có thể đổi những vật phẩm và trang bị từ sự kiện.
Setsubun Beans Exchange

Nhiệm vụ

ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel Ammo Steel Bauxite Vật phẩm
BS1 【節分任務】節分演習! Đạt 3 S rank PvP với 2 DD trong hạm 23 23 0 0 Setsubun Beans Box Nhiệm vụ hàng ngày
BS2 【節分任務】鎮守府海域 南西方面防衛作戦 Đạt S rank ở 1-21-4 với CVL hoặc CL làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm 230 230 0 0 Setsubun Beans Box
Development materialx2
BS1
Nhiệm vụ hàng tuần
BS3 【節分任務】北方海域 威力偵察作戦 Đạt S rank ở 3-13-5 với AV hoặc CA làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 230 230 0 230 Setsubun Beans Boxx2
Bucketx3
BS2
Nhiệm vụ hàng tuần
BF4 【節分拡張任務】南方海域 艦隊決戦 Đạt S rank ở 5-45-5 với BB Hoặc CV(B) làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 2019 0 2019 0 Setsubun Beans Boxx2
+180 Điểm Ranking
BS3
Nhiệm vụ hàng tuần

CG Setsubun 2019

Buff

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.