FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

07-12-2018

Giáng sinh 2018

Buff

16-11-2018

Makigumo Kai Ni

Bản đồ

 • Bản đồ 7-2:
  • Bản đồ gồm 2 giai đoạn (Thanh HP SS và thanh HP Wo Kai Flagship) và bản đồ sẽ reset sau mỗi tháng.
   • Từ bản đồ 7-2 trở đi sẽ reset bản đồ sau mỗi tháng, nếu ra bản đồ 7-3 thì phải hoàn thành 7-2 mỗi tháng để mở bản đồ 7-3.
 • Điểm kinh nghiệm cho tàu ở những bản đồ sau đây:

Cơ chế Cut-In mới của Nagato Kai Ni

 • Cơ chế yêu cầu:
  • Sử dụng Chéo.
  • Tàu thứ 2 là Thiết hạm (F)BB(V).
 • Khi thành công kích hoạt thì 2 BB sẽ khai hỏa lên 3 mục tiêu bất kì.


CG mùa thu 2018

26-10-2018

Tanikaze D Kai

Kết thúc sự kiện Cá thu đao 2018

 • Chuỗi nhiệm vụ là lượng cá còn tồn trong đã thối.
 • Mặc dù đã kết thúc sự kiện này nhưng tinh thần lễ hội vẫn chưa tàn. Cho nên những CG Cá thu đao sẽ không mất đi bây giờ mà đồng thời thêm vào một số CG mới.

Khác

 • 3 Tàu của lớp Kagerou đã được cải thiện thêm một số chỉ số:
 • Thêm 5 nhiệm vụ mới.
 • Nâng cấp Akashi đã có thể nâng cấp thêm một số trang bị.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.