FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

26-10-2018

Tanikaze D Kai

Kết thúc sự kiện Cá thu đao 2018

 • Chuỗi nhiệm vụ là lượng cá còn tồn trong đã thối.
 • Mặc dù đã kết thúc sự kiện này nhưng tinh thần lễ hội vẫn chưa tàn. Cho nên những CG Cá thu đao sẽ không mất đi bây giờ mà đồng thời thêm vào một số CG mới.

Khác

 • 3 Tàu của lớp Kagerou đã được cải thiện thêm một số chỉ số:
 • Thêm 5 nhiệm vụ mới.
 • Nâng cấp Akashi đã có thể nâng cấp thêm một số trang bị.
10-10-2018


Kết thúc sự kiện đầu mùa thu 2018 và bắt đầu sự kiện mini Cá thu đao 2018!

Sự kiện Cá thu đao 2018


Khác

 • Tăng max slot chứa tàu lên 390.
17-08-2018

Cập nhật đổi mới HTML5 [Block-1]

Đổi mới các map

 • Tất cả các bản đồ từ Bản đồ 1 đến Bản đồ 6 đã được đổi mới (NGOẠI TRỪ 1-6,3-5 và Bản đồ 4 là bản đồ mới).
 • Thay đổi thứ tự của 4 Bản đồ:
  • World 4 cũ thành Bản đồ 5.
  • World 5 cũ thành Bản đồ 6.
  • World 6 cũ thành Bản đồ 7.
 • Thêm vào Bản đồ 4 mới.

HTML5

 • Thay đổi độ phân giải - HD Quaility. Và kích cỡ màn hình game (1200x720).
 • Thay đổi UI.
 • Tăng cap của HQ và Level tàu đã cưới (165 -> 175).
 • Tất cả mọi trang bị, tàu, vật phẩm đều được chuyển sang giai đoạn 2 này. Đồng thời tất cả mọi người được nhận thêm 20 slot trang bị miễn phí.
 • CG mùa hè dành cho Suzutsuki.
 • Thêm vào trang bị mới.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.