FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

01-08-2018

Chuyển đổi server

  • Yokosuka, Kure, Maizuru, Sasebo, Oominato, Rabaul, Truk, Ringa - Những server này đã hoàn tất việc chuyển người chơi từ sever này sang server khác.

Mùa Hè

  • CG mùa hè dành cho:
  • Một số lời thoại mùa Hè đã trở lại và thêm vào mới cho những tàu như Ark Royal, Gambier Bay, Sam.B.Roberts, Hiburi, Daito,...
===Nhiệm vụ mới===
12-07-2018

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Shiratsuyu

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Tenryuu

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Yuugumo

Khác

  • Hết hạn vé ăn Houshou.
  • Thêm nhiều CG về lễ hội Kancolle On Ice.
==Nhiệm vụ mới==
29-06-2018

Trang bịChung

  • Kết thúc việc chuyển đổi server.
  • Thêm nội thất mới.
  • Thêm BGM mới.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.