FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

12-07-2018

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Shiratsuyu

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Tenryuu

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Yuugumo

Khác

 • Hết hạn vé ăn Houshou.
 • Thêm nhiều CG về lễ hội Kancolle On Ice.
==Nhiệm vụ mới==
29-06-2018

Trang bịChung

 • Kết thúc việc chuyển đổi server.
 • Thêm nội thất mới.
 • Thêm BGM mới.
13-06-2018


Cập nhật nâng cấp lần 2 cho Ise

 • Ise Kai Ni hiện tại đã sở hữu slot trang bị thứ 5.
  • Ise Kai Ni chỉ có thể trang bị RedGunHeavy vào slot thứ nhất và hai của cô.
  • Cô có thể trang bị những trang bị khác vào tất cả slot trang bị.
  • Ise Kai Ni chỉ có thể trang bị máy bay mẫu hạm bao gồm RedPlane,GreenPlaneYellowPlane
   Máy bay trinh sát
   , không thể trang bị BluePlane.
 • Ise Kai Ni khi trang bị RedPlane thuộc dòng Suisei sẽ được tăng Icon Gun p2.

Cập nhật nâng cấp lần 2 cho Kuroshio

Trang bị mới

Khác

 • CG và lợi thoại thởi hạn cho một số tàu về mùa Mưa 2018.
 • Lớp Fusou Kai Ni giờ đã có chỉ số Icon ASW p2 cơ bản.

Nhiệm vụ mới

Nhiệm vụ trong bản cập nhật 13/06/2018 (11 nhiệm vụ)
ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
A88 最精銳甲型駆逐艦、集結せよ! Thiết lập một hạm đội gồm Kagerou Kai Ni, Shiranui Kai Ni, Kuroshio Kai Ni và 3 DD level 70+ thuộc Kagerou hoặc Yuugumo class. Chọn giữa
Equipment266-1Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu C Kai Ni
hoặc
MedalHuân chương x1.
B109 (?)
150/150/150/0
B117 最精鋭甲型駆逐艦、圖入!敵中突破! Giành chiến thắng S-rank tại node boss map 3-2, 4-2, 5-3 với hạm đội có flagship là Kagerou Kai Ni hoặc Shiranui Kai Ni hoặc Kuroshio Kai Ni và 2 DD level 75+ thuộc Kagerou hoặc Yuugumo class. Chọn giữa
Special order furniture shopTiên nội thất x1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x1
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x1.
Sau đó chọn
Medal Huân chương x2
hoặc
Prototype Deck CatapultBệ phóng máy bay trên sàn đáp Nguyên mẫu x1
hoặc
Equipment267-1Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu D Kai Ni x1.
C20
0/1000/0/500
B118 戦闘航空母艦、出撃せよ! Giành chiến thắng S-rank (?) tại node boss các map 3-5, 4-5, 6-4 với hạm đội có Ise Kai Ni là flagship. Chọn giữa
Skilled Crew Member IconPhi công tinh nhuệ x1
hoặc
New Model Aerial Armament Materials 077 useitemNguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới x1
hoặc
Improvement MaterialsVật liệu nâng cấp x4.
Sau đó chọn
Equipment079-1Zuiun (Không đội 634) x1
hoặc
Equipment291-1Suisei Mẫu 22 (Không đội 634) x1
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x2.
C21
1000/0/634/634
B119 「伊勢改二」、敵機動部隊を迎擊せよ! Giành chiến thắng S-rank 3 lần tại node boss map 6-5 với hạm đội có Ise Kai Ni là flagship và ít nhất 2 DD. Chọn giữa
Equipment019-1Máy bay tiêm kích Kiểu 96 x3
hoặc
Equipment023-1Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 x3
hoặc
Equipment020-1Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 x2.
Sau đó chọn
Equipment055-1Shiden Kai 2 x2
hoặc
MedalHuân chương x1
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x1.
C21
634/0/1000/0
C20 最精鋭甲型駆逐艦、特訓始め! Giành 4 chiến thắng PvP trong cùng 1 ngày với hạm đội có ít nhất 4 DD level 70+ thuộc Kagerou hoặc Yuugumo class. Chọn giữa
BucketXô sửa chữa nhanh x4
hoặc
Development materialVật liệu chế tạo x4.
Sau đó chọn
MedalHuân chương
hoặc
Action ReportBáo cáo chiến dịch x1.
A88
400/0/400/0
C21 戦闘航空母艦一番艦、演習始め! Giành 3 chiến thắng PvP trong 1 ngày với hạm đội có Ise Kai Ni là flagship và ít nhất 2 DD. Chọn giữa
Equipment024-1Suisei x2
hoặc
Equipment026-1Zuiun x2
hoặc
Equipment061-1Máy bay trinh sát Kiểu 2 x1.
Sau đó chọn
Equipment028-1Radar bề mặt Kiểu 22 x2
hoặc
Equipment051-1Pháo phản lực 30 ống 12cm x2
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x1.
A88
0/0/0/500
C22 海防艦、演習初め! Giành 2 chiến thắng PvP trong ngày với hạm đội có DE là flagship cùng với ít nhất 2 DD. Fifth Anniversary Scroll(Etorofu class version)
Fifth Anniversary Scroll(Etorofu class version)
Chọn giữa
Shop Support SlotVật phẩm mở rộng x1
hoặc
MedalHuân chương x1.
F73
300/300/0/0
D28 「海防艦」、進発せよ! Hoàn thành viễn chinh số 5, 9, A1 và A2. Ivt IrakoIrako x1.
Chọn giữa
Equipment146-1Tiếp tế trên biển x2
hoặc
BucketXô sửa chữa nhanh x8
hoặc
Improvement MaterialsVật liệu nâng cấp x4.
F73
800/0/0/600
F73 「海防艦」整備計画 Có 500 Fuel tháo dỡ 4 RedGunMedium pháo hạng trung và 4 RedGunHeavy pháo hạng nặng.
※Tiêu tốn 500 Fuel
Chọn giữa
Special order furniture shopTiên nội thất x1
hoặc
Development materialVật liệu chế tạo x4
hoặc
New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới x1.
Sau đó chọn
Matsuwa
hoặc
Etorofu.
??
200/0/0/0
F74 航空戦艦用強化型新主砲の研究 Có 40 Development material, 50 IC, 4500 Steel và 2 New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemNguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới.
Đặt Ise Kai Ni làm thư kí hạm trang bị Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu max ★ tại slot thứ nhất
sau đó scrap 2 Radar bề mặt Kiểu 22 và 3 Pháo 2 nòng 41cm.
※Trang bị cần được mở khóa.
※Tiêu tốn toàn bộ nguyên liệu và trang bị nói trên.
Equipment290-1Pháo 3 nòng 41cm Kai Ni x1. C21
0/200/0/0
F75 精鋭「航空戦艦」彗星隊の編成 Có 40 Development material,3000 Bauxite (?), New Model Aerial Armament Materials 077 useitemNguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới, Skilled Crew Member IconPhi công tinh nhuệ.
Đặt Ise Kai Ni làm thư kí hạm trang bị Suisei Mẫu 22 (Không đội 634)slot thứ ba
sau đó scrap 3 Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 và 3 Suisei.
※Trang bị cần được mở khóa.
※Tiêu tốn toàn bộ nguyên liệu và trang bị nói trên.
Equipment292-1Suisei Mẫu 22 (Không đội 634 Tinh nhuệ) B119
0/634/0/0

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.