FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Những cập nhật gần đây

27-01-2018

Cập nhật CG Setsubun


Cập nhật trang bị mới

Ghi chú:


Ranking Tháng 12/2017

17-01-2018
17120182

1.Cập nhật Tatsuta Kai Ni:

2.Cập nhật Murasame Kai Ni:

3. Cập nhật mùa Setsubun 2018:

 • Cập nhật CG cho những tàu:
 • Cập nhật lời thoại Setsubun 2018 cho Richelieu, Ark Royal, Гангут, Sado, Tsushima, Tàu ngầm, Hayasui,...
  • Cập nhật lời thoại "Cuộc phản công của Setsubun" cho Kinu
 • Cập nhật cho Shiratsuyu lời thoại "Tàu thứ nhất huyền bí"(?) ¯\_(ツ)_/¯
 • Cập nhật lời thoại "Thời khắc của trận đấu quyết định" cho ZuikakuShoukaku như cập nhật mùa thu 2017.
 • Kết thúc CG Năm mới 2018, Trang phục mùa thu.

4. Nhiệm vụ năm mới 2018 và hộp quà giáng sinh đã mất

5.Nhiệm vụ mới:

 • [C16] 給糧艦「伊良湖」の支援:Chuẩn bị hạm đội với 2 CL và chiến thắng 3 trận PvP và sau đó 2 Equipment145-2Lương thực chiến đấu vào kì hạm. Equipment145-2Lương thực chiến đấu sẽ bị tiêu thụ khi hoàn thành nhiệm vụ. (Nhiệm vụ tháng)
 • Phần thưởng:
  • Ivt Irako Và sau đó
  • Chọn giữa : 2Bucket2 Development material


 • [F69] 継戦支援能力の整備:Tháo dỡ 3 súng lớn, 2 thủy phi cơ trinh sát và 3 ngư lôi. Chuẩn bị 3800 sắt, tài nguyên sẽ bị tiêu thụ. (Nhiệm vụ tuần)
01-01-2018
HappyNewYear2018

1.Cập nhật CG và lời thoại Năm mới 2018:

 • Cùng với sự trở lại của năm 2017.
 • New:
 • Lời thoại năm mới 2018 dành cho những tàu bao gồm: I-400, I-13, I-14, Etorofu, Matsuwa, Sado, Tsushima, Shimushu, Kunashiri, Kamoi, Suzutsuki, Ark Royal.


2.Cập nhật nhiệm vụ giới hạn năm mới 2018:

ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel Ammo Steel Bauxite
Bs21 謹賀新年!「水雷戦隊」出撃始め!:"Chúc mừng năm mới! Đội ngư lôi xuất kích!" Xuất kích đội ngư lôi với 1 CL làm kì hạm và 5 DD .Đạt S rank 2 lần ở 1-2 và 1-4 0 2018 00 00 EmergencyRepair

Chọn giữa: Development materialx7 Hoặc Combat Provisions Iconx2

Bs22 新春「伊良湖」のお手伝い!:"Hãy giúp Irako nhân diệp năm mới này!" Xuất kích hạm đội với 1 AV/CL/CA(V)/CT(?) làm kì hạm.Đạt A+ rank 2 lần ở 2-2 và 2-3 00 00 2018 00 Ivt Irakox3

Chọn giữa: Combat Provisions Icon Hoặc Bucket x5 Hoặc New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem

Bs21
Bs23 護衛始め!「海上護衛隊」なお正月!:"Hộ tống BẮT ĐẦU!"Đội trục hạm hộ tống"! Hôm nay là năm mới!" Xuất kích hạm đội chỉ có DD/DE (Ngoại lệ là cho phép mang 1 CVL) để đạt S rank ở 1-5 và đến đích 1-6 cả 2 map 3 lần 2018 00 00 00 Improvement Materialsx3,Furniture fairy

Chọn giữa: DepthChargex2 Hoặc Action Report Hoặc Interceptor Fighter Icon 2

Bs22, F66
Bs24 迎春!「空母機動部隊」全力出撃!:"Chúc mừng năm mới!"Không mẫu cơ động bộ đội!"" Xuất kích với CV(B) làm kì hạm và ít nhất 2 DD đến 5-5. Đạt 4 lần A+ rank 00 00 00 2018 Đồ nội thất 【初春書初め大会二〇一八】

Chọn giữa:Skilled Crew Member Icon Hoặc New Model Aerial Armament Material iconx2 Hoặc GreenPlanex3

Bs23,F68
3.Người chơi sẽ nhận được giấy dán tường :【新春掛け軸二〇一八】 (Mừng năm mới 2018).

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.

2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.