FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Những cập nhật gần đây

27-12-2017

1. Cập nhật Naganami Kai Ni:

2. Cập nhật CG giới hạn:

3.NHỮNG NGƯỜI CHƠI CHƯA NHẬN QUÀ GIÁNG SINH SẼ KHÔNG CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC NỮA.

 • Hộp quà Giáng sinh 2017 sẽ biến mất nếu không mở trước lần cập nhật năm 2018.

4. Rate Đóng tàu Musashi via LSC đã được tăng. Đối với những đô đốc chưa có Musashi sẽ được tăng khả năng khá cao.

5.Tăng chỉ số cho một số tàu:

6. Thêm bản đồ viễn chinh mới ở World 2: 敵泊地強襲反撃作戦

7. 4 Nhiệm vụ mới:

 • [C15] 甲型駆逐艦の戦力整備: Nhiệm vụ PvP. Đặt 2 hoặc nhiều hơn tàu Khu trục loại A (lớp Kagerou/Yuugumo) trong hạm thứ nhất và chiến thắng 3 trận đánh PvP. Và sử dụng đội hình như thế để S rank ở 2-2, 2-3, 2-4 với 2-5 để hoàn thành nhiệm vụ.
 • 装備開発力の集中整備: Tháo dở 3 RedGunMedium, 3 GreenGunDP/YellowGun và 1 Drum.Chuẩn bị 2900 Steel, sau khi tài nguyên được tiêu thụ sẽ thưởng: 7 Development material và 1 Bucket.
22-12-2017

1.Cập nhật trang bị mới: Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu D Kai Ni

 • Chỉ số: Icon Gun p2+3 Icon AA p2+3 Icon Armor p2+1 Icon Hit p2+2 Icon Evasion p2+1
  • Khi trang bị vào những tàu như:
   • Shimakaze và lớp Yuugumo sẽ tăng lên thành Icon Gun p2 +5 Icon Evasion p2 +2 thay vì chỉ số ban đầu.
   • Lớp Kagerou sẽ tăng lên thành Icon Gun p2 +4 thay vì chỉ số ban đầu.
 • Trang bị được giới thiệu qua phần thưởng rank tháng 11-2017.

2.Cập nhật CG giới hạn giáng sinh cho hai tàu:


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.

2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.