FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Những cập nhật gần đây

22-12-2017

1.Cập nhật trang bị mới: Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu D Kai Ni

 • Chỉ số: Icon Gun p2+3 Icon AA p2+3 Icon Armor p2+1 Icon Hit p2+2 Icon Evasion p2+1
  • Khi trang bị vào những tàu như:
   • Shimakaze và lớp Yuugumo sẽ tăng lên thành Icon Gun p2 +5 Icon Evasion p2 +2 thay vì chỉ số ban đầu.
   • Lớp Kagerou sẽ tăng lên thành Icon Gun p2 +4 thay vì chỉ số ban đầu.
 • Trang bị được giới thiệu qua phần thưởng rank tháng 11-2017.

2.Cập nhật CG giới hạn giáng sinh cho hai tàu:

11-12-2017
 • Tama Kai Ni
 • Tama Kai Ni Damaged

1. Kết thúc Sự kiện mùa thu 2017.

 • Kết thúc CG giới hạn thời gian, lời thoại của mùa thu 2017 và trận chiến vịnh Leyte.

2. Cập nhật nâng cấp lần 2 cho Tama.

 • Kamoi
 • Kamoi Damaged
 • Kinugasa Cơ bản
 • Kinugasa Cơ bản Damaged
 • Kinugasa Nâng cấp lần 2
 • Kinugasa Nâng cấp lần 2 Damaged
 • Libeccio
 • |Libeccio Damaged
 • Nagatsuki
 • |Nagatsuki Damaged
 • Sado
 • Sado Damaged
 • Shoukaku
 • Shoukaku Damaged
 • Akigumo
 • Akigumo Damaged
 • Sagiri

3. Cập nhật CG giới hạn Giáng sinh năm 2017:

4. Cập nhật lời thoại Giáng sinh 2017 cho khoảng 20 tàu gồm cả ShimushuEtorofu.

5. Đổi mới súng tầm trung.

6. Commandant Teste(Kai) và Kamoi Nâng cấp lần hai có thể trang bị súng tầm trung. Nhưng Icon Hit p2 sẽ bị giảm khi trang bị chúng.

7. Với 1 số tàu có thể nâng cấp trang bị Máy bay tiêm kích Hayabusa Mẫu 1 Kiểu II,(III A) và Shiden Mẫu 11 .

8. Đổi mới tháo dỡ. Có thể tháo dỡ hàng loạt tàu và bỏ trang bị của những tàu được tháo dỡ ở ngay đó.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.

2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.