FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Những cập nhật gần đây

1-1-2018
HappyNewYear2018

1.Cập nhật CG và lời thoại Năm mới 2018:

 • Cùng với sự trở lại của năm 2017.
 • New:
 • Lời thoại năm mới 2018 dành cho những tàu bao gồm: I-400, I-13, I-14, Etorofu, Matsuwa, Sado, Tsushima, Shimushu, Kunashiri, Kamoi, Suzutsuki, Ark Royal.


2.Cập nhật nhiệm vụ giới hạn năm mới 2018:

ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel Ammo Steel Bauxite
Bs21 謹賀新年!「水雷戦隊」出撃始め!:"Chúc mừng năm mới! Đội ngư lôi xuất kích!" Xuất kích đội ngư lôi với 1 CL làm kì hạm và 5 DD .Đạt S rank 2 lần ở 1-2 và 1-4 0 2018 00 00 EmergencyRepair

Chọn giữa: Development materialx7 Hoặc Combat Provisions Iconx2

Bs22 新春「伊良湖」のお手伝い!:"Hãy giúp Irako nhân diệp năm mới này!" Xuất kích hạm đội với 1 AV/CL/CA(V)/CT(?) làm kì hạm.Đạt A+ rank 2 lần ở 2-2 và 2-3 00 00 2018 00 Ivt Irakox3

Chọn giữa: Combat Provisions Icon Hoặc Bucket x5 Hoặc New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitem

Bs21
Bs23 護衛始め!「海上護衛隊」なお正月!:"Hộ tống BẮT ĐẦU!"Đội trục hạm hộ tống"! Hôm nay là năm mới!" Xuất kích hạm đội chỉ có DD/DE (Ngoại lệ là cho phép mang 1 CVL) để đạt S rank ở 1-5 và đến đích 1-6 cả 2 map 3 lần 2018 00 00 00 Improvement Materialsx3,Furniture fairy

Chọn giữa: DepthChargex2 Hoặc Action Report Hoặc Interceptor Fighter Icon 2

Bs22, F66
Bs24 迎春!「空母機動部隊」全力出撃!:"Chúc mừng năm mới!"Không mẫu cơ động bộ đội!"" Xuất kích với CV(B) làm kì hạm và ít nhất 2 DD đến 5-5. Đạt 4 lần A+ rank 00 00 00 2018 Đồ nội thất 【初春書初め大会二〇一八】

Chọn giữa:Skilled Crew Member Icon Hoặc New Model Aerial Armament Material iconx2 Hoặc GreenPlanex3

Bs23,F68
3.Người chơi sẽ nhận được giấy dán tường :【新春掛け軸二〇一八】 (Mừng năm mới 2018).
27-12-2017

1. Cập nhật Naganami Kai Ni:

2. Cập nhật CG giới hạn:

3.NHỮNG NGƯỜI CHƠI CHƯA NHẬN QUÀ GIÁNG SINH SẼ KHÔNG CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC NỮA.

 • Hộp quà Giáng sinh 2017 sẽ biến mất nếu không mở trước lần cập nhật năm 2018.

4. Rate Đóng tàu Musashi via LSC đã được tăng. Đối với những đô đốc chưa có Musashi sẽ được tăng khả năng khá cao.

5.Tăng chỉ số cho một số tàu:

6. Thêm bản đồ viễn chinh mới ở World 2: 敵泊地強襲反撃作戦

7. 4 Nhiệm vụ mới:

 • [C15] 甲型駆逐艦の戦力整備: Nhiệm vụ PvP. Đặt 2 hoặc nhiều hơn tàu Khu trục loại A (lớp Kagerou/Yuugumo) trong hạm thứ nhất và chiến thắng 3 trận đánh PvP. Và sử dụng đội hình như thế để S rank ở 2-2, 2-3, 2-4 với 2-5 để hoàn thành nhiệm vụ.
 • 装備開発力の集中整備: Tháo dở 3 RedGunMedium, 3 GreenGunDP/YellowGun và 1 Drum.Chuẩn bị 2900 Steel, sau khi tài nguyên được tiêu thụ sẽ thưởng: 7 Development material và 1 Bucket.
22-12-2017

1.Cập nhật trang bị mới: Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu D Kai Ni

 • Chỉ số: Icon Gun p2+3 Icon AA p2+3 Icon Armor p2+1 Icon Hit p2+2 Icon Evasion p2+1
  • Khi trang bị vào những tàu như:
   • Shimakaze và lớp Yuugumo sẽ tăng lên thành Icon Gun p2 +5 Icon Evasion p2 +2 thay vì chỉ số ban đầu.
   • Lớp Kagerou sẽ tăng lên thành Icon Gun p2 +4 thay vì chỉ số ban đầu.
 • Trang bị được giới thiệu qua phần thưởng rank tháng 11-2017.

2.Cập nhật CG giới hạn giáng sinh cho hai tàu:

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.

2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.