FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Những cập nhật gần đây

10-11-2017
1. Cập nhật CG giới hạn theo mùa:
 • CG Mogami Surigao Strait.
 • Thay đổi nhẹ CG trang phục mùa thu của Sagiri.

2. Cập nhật lời thoại "Eve of Battle" cho Fusou, Yamashiro cùng với một số tàu khác.

3.Tăng sát thương chống ngầm. Giới hạn sát thương ASW đã được nâng lên 150.
25-10-2017
1. Cập nhật nâng cấp lần 2 của Michishio. Không yêu cầu Blueprint
Bản thiết kế
. Yêu cầu lv 77+.

2.Cập nhật trang bị:

3.Cập nhật quy chế đánh đêm dành cho Khu trục hạm (DD):

 • Khu trục hạm trang bị Quan sát viên lành nghề cùng với một số trang bị radar sẽ tăng khả năng né tránh của khu trục trong dạ chiến.
 • Cơ chế Cut-in dạ chiến mới: 「電探夜戦」(Radar night battle) và「電探雷撃」(Radar Torpedo Strike).Có thể kích hoạt bởi những trang bị thích hợp, cơ chế này có khả năng kích hoạt cao hơn "Cut-in ngư lôi" nhưng gây ra sát thương thấp hơn.
 • "Cut-in Radar - Ngư lôi": Có thể kích hoat khi trang bị: Ngư lôi + Quan sát viên lành nghề + Surface Radar.
 • "Cut-in radar đêm": Có thể kích hoat khi trang bị: Pháo(Chính/Cao xạ) + Ngư lôi + Surface Radar.

4. Cập nhật 2 viễn chinh mới: (Đồi với 2 viễn chinh mới sẽ yêu cầu thành phần tàu và những chỉ số Icon LOS, Icon AA, Icon ASW.

 • 南西方面航空偵察作戦 (Viễn chinh B1): Yếu cầu: 6XX (1AV 1CL 4DD (?))

5. Cập nhật đồng phục mùa thu cho: Asagumo, Yamagumo.

6. Cập nhật lời thoại:

 • Nhiều tàu cùng với Yamato đã cập nhật thêm lời thoại mùa thu. Cập nhật những lời thoại mới "the eve of a decisive battle" cho Shigure, Asagumo, Yamagumo, Abukuma, Nachi, Ashigara.
 • Cập nhật thêm lời thoại "Hoàn thành nhiệm vụ" cho Michishio cùng với đồng đội của cô. 8 Nhiệm vụ liên quan và những lời thoại này sẽ được cho vào Thư viện sau Fall 2017 event.

7. Thay đổi nhẹ UI.

8. Tăng lượng chứa tàu/trang bị lên 350/1500.

9. Đổi mới Type 17 Fleet Fishery Banner.

10. Cập nhật nhiệm vụ mới:

18-10-2017
1.Kết thúc sự kiện Cá thu đao 2017 và kết thúc drop DE ở các map.

2.Kết thúc những CG thời gian của Cá thu đao, Yukata, Happi và "F" operation. Chúng có thể được xem ở thư viện.

3. Cập nhật những CG mới bao gồm:

4. Nâng cấp hệ thống UI. UI ở Xuất kích, viễn chinh, hệ thống âm thanh và cửa hàng đã được nâng cấp/đổi mới.

5. 3 map viễn chinh mới bao gồm 兵站強化任務 (Viễn chinh A1), 海峡警備行動 (Viễn chinh A2) và 長時間対潜警戒 (Viễn chinh A3) đã được thêm vào. Một số viễn chinh sẽ yêu cầu một số chỉ tiêu về chỉ số tàu như Chống ngầm, AA và/hoặc LoS,..

 • 兵站強化任務 (Viễn chinh A1): Cần tối thiểu 4 tàu. Yêu cầu: 3 DD/DE + 1 XX.
 • 海峡警備行動 (Viễn chinh A2): Cần tối thiểu 4 tàu. Yêu cầu: Tổng chỉ số ASW phải ⩾ 180. Recommended fleet : 4 DD/DE (có thể xài lẫn 2 nhóm tàu).
 • 長時間対潜警戒 (Viễn chinh A3): Cần tối thiểu 5 tàu. *Ghi chú: Có thể được Đại thành công nếu fleet viễn chinh có đủ lượng chỉ số ASW/AA/LoS cần thiết. (Viễn chinh không yêu cầu phải trang bị Thùng chuyên chở để đạt Đại thành công). Recommended fleet : 1~2 CL và 4 DD/DE.

6. 3 nhiệm vụ mới bao gồm:

 • 補給線の安全を確保せよ!: Xuất kích với ít nhất 1 CL (Flagship), 2 DD/DE và tàu tùy muốn đến vùng biển 1-3,1-4,1-5 đạt S rank ở tất cả boss node các map. Thưởng nguyên liệu, 1 Tiếp tế trên biển và 1 Ivt Irako
 • 遠征「補給」支援体制を強化せよ!: Chuẩn bị 800 đạn và hoàn thành viễn chinh 兵站強化任務 (Viễn chinh A1). Thưởng nguyên liệu, Temporary Resupply icon (1) và 3 Lương thực chiến đấu.
 • 近海に侵入する敵潜を制圧せよ!: Hoàn thành những viễn chinh sau viễn chinh 4, 海峡警備行動 (Viễn chinh A2) và 長時間対潜警戒 (Viễn chinh A3) 2 lần mỗi viễn chinh. Thưởng nguyên liệu, Screw x3 và Bom chống tàu ngầm Kiểu 95.

7. 臨時補給- Item mới nếu hoàn thành một số điều kiện cho phép người chơi cung cấp nguyên liệu cho tàu ở phần viễn chinh.

8. Crit của mẫu hạm khi tấn công cut-in "Tiềm kích-bomb nổ nhào kết hợp" sẽ bị ảnh hưởng bởi độ thông thạo của những chiếc máy bay.

 • Khi Cut-in máy bay kể cả chiếc máy bay ở slot đầu của tàu cũng sẽ nhận được bonus từ độ thông thạo của máy bay.
9.Khoảng 30 tàu đã nhận được câu "Late Autumn" và một số thì nhận được câu "the eve of a decisive battle".

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.

2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.