FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Những cập nhật gần đây

18-10-2017
1.Kết thúc sự kiện Cá thu đao 2017 và kết thúc drop DE ở các map.

2.Kết thúc những CG thời gian của Cá thu đao, Yukata, Happi và "F" operation. Chúng có thể được xem ở thư viện.

3. Cập nhật những CG mới bao gồm:

4. Nâng cấp hệ thống UI. UI ở Xuất kích, viễn chinh, hệ thống âm thanh và cửa hàng đã được nâng cấp/đổi mới.

5. 3 map viễn chinh mới bao gồm 兵站強化任務 (Viễn chinh A1), 海峡警備行動 (Viễn chinh A2) và 長時間対潜警戒 (Viễn chinh A3) đã được thêm vào. Một số viễn chinh sẽ yêu cầu một số chỉ tiêu về chỉ số tàu như Chống ngầm, AA và/hoặc LoS,..

 • 兵站強化任務 (Viễn chinh A1): Cần tối thiểu 4 tàu. Yêu cầu: 3 DD/DE + 1 XX.
 • 海峡警備行動 (Viễn chinh A2): Cần tối thiểu 4 tàu. Yêu cầu: Tổng chỉ số ASW phải ⩾ 180. Recommended fleet : 4 DD/DE (có thể xài lẫn 2 nhóm tàu).
 • 長時間対潜警戒 (Viễn chinh A3): Cần tối thiểu 5 tàu. *Ghi chú: Có thể được Đại thành công nếu fleet viễn chinh có đủ lượng chỉ số ASW/AA/LoS cần thiết. (Viễn chinh không yêu cầu phải trang bị Thùng chuyên chở để đạt Đại thành công). Recommended fleet : 1~2 CL và 4 DD/DE.

6. 3 nhiệm vụ mới bao gồm:

 • 補給線の安全を確保せよ!: Xuất kích với ít nhất 1 CL (Flagship), 2 DD/DE và tàu tùy muốn đến vùng biển 1-3,1-4,1-5 đạt S rank ở tất cả boss node các map. Thưởng nguyên liệu, 1 Tiếp tế trên biển và 1 Ivt Irako
 • 遠征「補給」支援体制を強化せよ!: Chuẩn bị 800 đạn và hoàn thành viễn chinh 兵站強化任務 (Viễn chinh A1). Thưởng nguyên liệu, Temporary Resupply icon (1) và 3 Lương thực chiến đấu.
 • 近海に侵入する敵潜を制圧せよ!: Hoàn thành những viễn chinh sau viễn chinh 4, 海峡警備行動 (Viễn chinh A2) và 長時間対潜警戒 (Viễn chinh A3) 2 lần mỗi viễn chinh. Thưởng nguyên liệu, Screw x3 và Bom chống tàu ngầm Kiểu 95.

7. 臨時補給- Item mới nếu hoàn thành một số điều kiện cho phép người chơi cung cấp nguyên liệu cho tàu ở phần viễn chinh.

8. Crit của mẫu hạm khi tấn công cut-in "Tiềm kích-bomb nổ nhào kết hợp" sẽ bị ảnh hưởng bởi độ thông thạo của những chiếc máy bay.

 • Khi Cut-in máy bay kể cả chiếc máy bay ở slot đầu của tàu cũng sẽ nhận được bonus từ độ thông thạo của máy bay.
9.Khoảng 30 tàu đã nhận được câu "Late Autumn" và một số thì nhận được câu "the eve of a decisive battle".
29-09-2017
1.Sự kiện cá thu đao 2017 bắt đầu. Về chi tiết xem tại đây Cá thu đao.

2. Tất cả DE được drop ở các map:

 • Matsuwa drops on: 1-5, 6-1, 6-5.
 • Shimushu drops on: 3-1, 3-3, 3-5.
 • Etorofu drops on: 3-5, 6-1, 1-6 ( node B,J).
 • Kunashiri drops on: 3-4, 3-5, 6-5 (+ node J)
 • Tất cả đều drop ở boss node ngoại trừ một số tàu.

3. Cập nhật hiện đại hóa:

 • Khi sử dụng DE để hiện đại hóa thì tàu sẽ được tăng chỉ số chống ngầm và may mắn.
 • Thông tin chi tiết xin vào Hiện đại hoá.
 • Phần này sẽ có thể được điều chỉnh vào những cập nhật tương lai.

4.CG giới hạn theo mùa được cập nhật: Uzuki, Верный(Operation F mode), Richelieu("The casual outfit of Fall" mode), Sagiri("The casual outfit of Fall" mode), Shiratsuyu("The casual outfit of Fall" mode), Kashima(shopping mode), Uranami(Kankanshiki mode).

5. Cập nhật những voice lines mùa mới :Etorofu, Matsuwa, Shimushu, Kunashiri, Nagato, Mutsu,...

6. Cập nhật thêm BGM câu cá thu ở các map. Và ở boss node 3-5 và 6-5 đã có BGM khác
12-09-2017
 • Sự kiện mùa hè kết thúc
 • CGs áo tắm, lời thoại mùa hè chấm dứt.
 • CGs Yakuta moiws: Kamoi, Libeccio, Yura kai ni, Etorofu, Matsuwa
 • Isokaze có CG cá thu đao
 • Lời thoại mùa thu dành cho Asakaze, Matsukaze, Hatakaze, Amagiri, Sagiri, Ark Royal và Richelieu, ....
 • Làm mới shop nội thất. Cập nhật nội thất mới: 長月の床(Nagatsuki's floor), 長月の壁紙(Nagatsuki's wallpaper), 長月の秋窓(Nagatsuki's Autumn window), 月夜海(つきよみ)の蓄音機(Tsukiyomi's phonograph)
 • BGM mới 月夜海
 • Pháo 3 nòng 15.2cm
  Pháo 3 nòng 15.2cm
  Equipment247-1
  Pháo phụ
  Icon Gun p2+6, Icon AA p2+1 Icon Hit p2+3, Icon Range p2 Trung bình
  DD LHA
  CL CLT
  CA CAV
  BB BBV
  FBB AV
  CVL CV
  CVB AO
  SS SSV
  AS AR
  CT -
  đã có thể nâng cấp.
  • F6F-3
   F6F-3
   Equipment205-1
   Máy bay tiêm kích
   Icon Gun p2+1 Icon AA p2+8 Icon Evasion p2+2 Icon Hit p2+1 Icon LOS p2+1
   Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai : 8Bauxite)
   DD LHA
   CL CLT
   CA CAV
   BB BBV
   FBB AV
   CVL CV
   CVB AO
   SS SSV
   AS AR
   CT -
   F6F-5
   F6F-5
   Equipment206-1
   Máy bay tiêm kích
   Icon Gun p2+1 Icon AA p2+10 Icon Hit p2+1 Icon Evasion p2+3 Icon LOS p2+1
   Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai : 8Bauxite)
   DD LHA
   CL CLT
   CA CAV
   BB BBV
   FBB AV
   CVL CV
   CVB AO
   SS SSV
   AS AR
   CT -
   đã có thể nâng cấp. Chúng có thể nâng cấp trở thành Tiêm kích đêm bằng quest.
   • Trang bị mới : Bản mẫu:TBF, Bản mẫu:TBM-3D , 航空作戦支援装備/要員「夜間作戦航空要員」(Aerial combat support personnel "night battle aerial personnel"), 航空作戦支援装備/要員「夜間作戦航空要員+熟練甲板員」(Aerial combat support personnel "night battle aerial personnel + skilled deck member"),. Các trang bị trên có thể lấy thông qua chuỗi quest liên quan đến Saratoga Mk.II .
   • New quests including: 精強「任務部隊」を編成せよ!, 輸送部隊の練度向上に務めよ!, 夜戦型艦上戦闘機の開発 , 夜間作戦型艦上攻撃機の開発 , 精強大型航空母艦、抜錨!, etc.
   • Mẫu hạm đêm Saratoga Mk.II.Yêu cầu 1 Blueprint
    Bản thiết kế
    Prototype Deck Catapult.
   • Saratoga Mk.II có thể chuyển đổi thành CVB Saratoga Mk.II Mod.2. Không yêu cầu bản thiết kế
   • Kamoi và Saratoga được đưa vào LSC. Cần một số điều kiện cụ thể để đóng Saratoga.
   • Cơ chế mới dành cho mẫu hạm「戦爆連合」カットイン(fighter-bomber combined cutin?).Với cách lắp trang bị phù hợp, Mẫu hạm bây giờ có thể thực hiện cut-in bằng má bay vào ban ngày . (Từ bây giờ một số mẫu hạm của phe Abyss cũng có thể cut-in)
   • Mẫu hạm đêm cùng với mẫu hạm trang bị đánh đêm cũng có thể thực hiện cut-in đêm.
   Chức năng này sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.

2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.