FANDOM


Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Những cập nhật gần đây

29-09-2017
1.Sự kiện cá thu đao 2017 bắt đầu. Về chi tiết xem tại đây Cá thu đao.

2. Tất cả DE được drop ở các map:

 • Matsuwa drops on: 1-5, 6-1, 6-5.
 • Shimushu drops on: 3-1, 3-3, 3-5.
 • Etorofu drops on: 3-5, 6-1, 1-6 ( node B,J).
 • Kunashiri drops on: 3-4, 3-5, 6-5 (+ node J)
 • Tất cả đều drop ở boss node ngoại trừ một số tàu.

3. Cập nhật hiện đại hóa:

 • Khi sử dụng DE để hiện đại hóa thì tàu sẽ được tăng chỉ số chống ngầm và may mắn.
 • Thông tin chi tiết xin vào Hiện đại hoá.
 • Phần này sẽ có thể được điều chỉnh vào những cập nhật tương lai.

4.CG giới hạn theo mùa được cập nhật: Uzuki, Верный(Operation F mode), Richelieu("The casual outfit of Fall" mode), Sagiri("The casual outfit of Fall" mode), Shiratsuyu("The casual outfit of Fall" mode), Kashima(shopping mode), Uranami(Kankanshiki mode).

5. Cập nhật những voice lines mùa mới :Etorofu, Matsuwa, Shimushu, Kunashiri, Nagato, Mutsu,...

6. Cập nhật thêm BGM câu cá thu ở các map. Và ở boss node 3-5 và 6-5 đã có BGM khác
12-09-2017
 • Sự kiện mùa hè kết thúc
 • CGs áo tắm, lời thoại mùa hè chấm dứt.
 • CGs Yakuta moiws: Kamoi, Libeccio, Yura kai ni, Etorofu, Matsuwa
 • Isokaze có CG cá thu đao
 • Lời thoại mùa thu dành cho Asakaze, Matsukaze, Hatakaze, Amagiri, Sagiri, Ark Royal và Richelieu, ....
 • Làm mới shop nội thất. Cập nhật nội thất mới: 長月の床(Nagatsuki's floor), 長月の壁紙(Nagatsuki's wallpaper), 長月の秋窓(Nagatsuki's Autumn window), 月夜海(つきよみ)の蓄音機(Tsukiyomi's phonograph)
 • BGM mới 月夜海
 • Pháo 3 nòng 15.2cm
  Pháo 3 nòng 15.2cm
  Equipment247-1
  Pháo phụ
  Icon Gun p2+6, Icon AA p2+1 Icon Hit p2+3, Icon Range p2 Trung bình
  DD LHA
  CL CLT
  CA CAV
  BB BBV
  FBB AV
  CVL CV
  CVB AO
  SS SSV
  AS AR
  CT -
  đã có thể nâng cấp.
  • F6F-3
   F6F-3
   Equipment205-1
   Máy bay tiêm kích
   Icon Gun p2+1 Icon AA p2+8 Icon Evasion p2+2 Icon Hit p2+1 Icon LOS p2+1
   Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai : 8Bauxite)
   DD LHA
   CL CLT
   CA CAV
   BB BBV
   FBB AV
   CVL CV
   CVB AO
   SS SSV
   AS AR
   CT -
   F6F-5
   F6F-5
   Equipment206-1
   Máy bay tiêm kích
   Icon Gun p2+1 Icon AA p2+10 Icon Hit p2+1 Icon Evasion p2+3 Icon LOS p2+1
   Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai : 8Bauxite)
   DD LHA
   CL CLT
   CA CAV
   BB BBV
   FBB AV
   CVL CV
   CVB AO
   SS SSV
   AS AR
   CT -
   đã có thể nâng cấp. Chúng có thể nâng cấp trở thành Tiêm kích đêm bằng quest.
   • Trang bị mới : Bản mẫu:TBF, Bản mẫu:TBM-3D , 航空作戦支援装備/要員「夜間作戦航空要員」(Aerial combat support personnel "night battle aerial personnel"), 航空作戦支援装備/要員「夜間作戦航空要員+熟練甲板員」(Aerial combat support personnel "night battle aerial personnel + skilled deck member"),. Các trang bị trên có thể lấy thông qua chuỗi quest liên quan đến Saratoga Mk.II .
   • New quests including: 精強「任務部隊」を編成せよ!, 輸送部隊の練度向上に務めよ!, 夜戦型艦上戦闘機の開発 , 夜間作戦型艦上攻撃機の開発 , 精強大型航空母艦、抜錨!, etc.
   • Mẫu hạm đêm Saratoga Mk.II.Yêu cầu 1 Blueprint
    Bản thiết kế
    Prototype Deck Catapult.
   • Saratoga Mk.II có thể chuyển đổi thành CVB Saratoga Mk.II Mod.2. Không yêu cầu bản thiết kế
   • Kamoi và Saratoga được đưa vào LSC. Cần một số điều kiện cụ thể để đóng Saratoga.
   • Cơ chế mới dành cho mẫu hạm「戦爆連合」カットイン(fighter-bomber combined cutin?).Với cách lắp trang bị phù hợp, Mẫu hạm bây giờ có thể thực hiện cut-in bằng má bay vào ban ngày . (Từ bây giờ một số mẫu hạm của phe Abyss cũng có thể cut-in)
   • Mẫu hạm đêm cùng với mẫu hạm trang bị đánh đêm cũng có thể thực hiện cut-in đêm.
   Chức năng này sẽ tiếp tục được phát triển trong tương lai
31-07-2017
 • Fumizuki kai ni.KHÔNG đòi hỏi Blueprint
  Bản thiết kế
  .
 • CG giới hạn về lễ hội Zuiun cho Fusou và Yamashiro
 • CG Yukata giới hạn cho: Fujinami, Asashimo, Ayanami, Shikinami, Furutaka
 • Phần CG Yukata còn lại sẽ được thêm vào ở lần cập nhật tiếp theo.
 • CG cơm chiên giới hạn cho Naganami
 • CG đồ bơi giới hạn dành cho: Mogami, Mikuma, Umikaze(có line mùa hè mới và sẽ drop ở summer event )
 • Thêm một số line mùa.
 • Làm mới của hàng nội thất. Cập nhật thêm : 文月の壁紙 , 文月の窓, 「日向」の掛け軸, 「伊勢」の掛け軸
 • Sửa lỗi liên quan đến Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom)
 • Quest C12 bị gỡ bỏ
 • Tất cả người chơi được tặng 1 Tiên nội thất nhân dịp Festival Zuiun.
 • Naka kai ni có line báo giờ và line Kai ni mới.
 • Buff chỉ số cho Naka kai ni(đối không tối đa, chống ngầm tối đa)
 • 2 quest mới: 精鋭「第二二駆逐隊」を再編成せよ!, 精鋭「第二二駆逐隊」出撃せよ!
 • Dev đang tiếp tục chuẩn bị cho nhiệm vụ mùa hè.
 • Lv tối đa của Kanmusu tăng lên từ 155 lên 165.
 • Quest mới:

精鋭「第二二駆逐隊」を再編成せよ!: Thiết lập 1 hạm đội có Fumizuki kai ni, Satsuki kai ni, Minazuki kai and Nagatsuki kai .

精鋭「第二二駆逐隊」出撃せよ!: S rank tại node boss 3-2 với Thủy lôi chiến đội ,trong đó phải cóFumizuki kai ni, Satsuki kai ni, Minazuki kai và Nagatsuki kai.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.

2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.