FANDOM


(Những cập nhật gần đây)
Dòng 2: Dòng 2:
 
==Những cập nhật gần đây==
 
==Những cập nhật gần đây==
 
{{Recentupdates
 
{{Recentupdates
|07-12-2018
+
|8-2-2019
|16-11-2018
+
|22-1-2019
 
|26-10-2018
 
|26-10-2018
 
|10-10-2018
 
|10-10-2018

Phiên bản lúc 14:19, ngày 8 tháng 2 năm 2019

Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

8-2-2019

Nâng cấp lần 2 cho Kazagumo

Valentine 2019

Khác

22-1-2019


Kết thúc


Mùa Setsubun 2019

Sự kiện Mini Setsubun 2019

  • Sự kiện mini mới vào mùa Setsubun năm 2019, thu thập các hộp đậu từ nhiệm vụđể có thể đổi những vật phẩm và trang bị từ sự kiện.
Setsubun Beans Exchange

Nhiệm vụ

ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel Ammo Steel Bauxite Vật phẩm
BS1 【節分任務】節分演習! Đạt 3 S rank PvP với 2 DD trong hạm 23 23 0 0 Setsubun Beans Box Nhiệm vụ hàng ngày
BS2 【節分任務】鎮守府海域 南西方面防衛作戦 Đạt S rank ở 1-21-4 với CVL hoặc CL làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm 230 230 0 0 Setsubun Beans Box
Development materialx2
BS1
Nhiệm vụ hàng tuần
BS3 【節分任務】北方海域 威力偵察作戦 Đạt S rank ở 3-13-5 với AV hoặc CA làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 230 230 0 230 Setsubun Beans Boxx2
Bucketx3
BS2
Nhiệm vụ hàng tuần
BF4 【節分拡張任務】南方海域 艦隊決戦 Đạt S rank ở 5-45-5 với BB Hoặc CV(B) làm kì hạm cùng với 2 DD trong hạm. 2019 0 2019 0 Setsubun Beans Boxx2
+180 Điểm Ranking
BS3
Nhiệm vụ hàng tuần

CG Setsubun 2019

Buff

26-10-2018

Tanikaze D Kai

Kết thúc sự kiện Cá thu đao 2018

  • Chuỗi nhiệm vụ là lượng cá còn tồn trong đã thối.
  • Mặc dù đã kết thúc sự kiện này nhưng tinh thần lễ hội vẫn chưa tàn. Cho nên những CG Cá thu đao sẽ không mất đi bây giờ mà đồng thời thêm vào một số CG mới.

Khác

  • 3 Tàu của lớp Kagerou đã được cải thiện thêm một số chỉ số:
  • Thêm 5 nhiệm vụ mới.
  • Nâng cấp Akashi đã có thể nâng cấp thêm một số trang bị.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.