FANDOM


Dòng 2: Dòng 2:
 
==Những cập nhật gần đây==
 
==Những cập nhật gần đây==
 
{{Recentupdates
 
{{Recentupdates
  +
|17-08-2018
 
|01-08-2018
 
|01-08-2018
 
|12-07-2018
 
|12-07-2018
 
|29-06-2018
 
|29-06-2018
|13-06-2018
 
 
}}
 
}}
   

Phiên bản lúc 11:37, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

17-08-2018

Cập nhật đổi mới HTML5 [Block-1]

Đổi mới các map

 • Tất cả các bản đồ từ Bản đồ 1 đến Bản đồ 6 đã được đổi mới (NGOẠI TRỪ 1-6,3-5 và Bản đồ 4 là bản đồ mới).
 • Thay đổi thứ tự của 4 Bản đồ:
  • World 4 cũ thành Bản đồ 5.
  • World 5 cũ thành Bản đồ 6.
  • World 6 cũ thành Bản đồ 7.
 • Thêm vào Bản đồ 4 mới.

HTML5

 • Thay đổi độ phân giải - HD Quaility. Và kích cỡ màn hình game (1200x720).
 • Thay đổi UI.
 • Tăng cap của HQ và Level tàu đã cưới (165 -> 175).
 • Tất cả mọi trang bị, tàu, vật phẩm đều được chuyển sang giai đoạn 2 này. Đồng thời tất cả mọi người được nhận thêm 20 slot trang bị miễn phí.
 • CG mùa hè dành cho Suzutsuki.
 • Thêm vào trang bị mới.
01-08-2018

Chuyển đổi server

 • Yokosuka, Kure, Maizuru, Sasebo, Oominato, Rabaul, Truk, Ringa - Những server này đã hoàn tất việc chuyển người chơi từ sever này sang server khác.

Mùa Hè

 • CG mùa hè dành cho:
 • Một số lời thoại mùa Hè đã trở lại và thêm vào mới cho những tàu như Ark Royal, Gambier Bay, Sam.B.Roberts, Hiburi, Daito,...
===Nhiệm vụ mới===
12-07-2018

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Shiratsuyu

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Tenryuu

Cập nhật nâng cấp lần hai cho Yuugumo

Khác

 • Hết hạn vé ăn Houshou.
 • Thêm nhiều CG về lễ hội Kancolle On Ice.
==Nhiệm vụ mới==

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.