FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
 
{{Maintenanceinfo| switch = article }}__NOTOC__
 
{{Maintenanceinfo| switch = article }}__NOTOC__
 
==Những cập nhật gần đây==
 
==Những cập nhật gần đây==
{{Recentupdates
+
{{-Recentupdates
  +
|01-08-2018
 
|12-07-2018
 
|12-07-2018
 
|29-06-2018
 
|29-06-2018
 
|13-06-2018
 
|13-06-2018
|15-05-2018
 
 
}}
 
}}
   

Phiên bản lúc 14:14, ngày 1 tháng 8 năm 2018

Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới

Những cập nhật gần đây

Bản mẫu:-Recentupdates

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26


Chú thích

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.