FANDOM

Yukari Mythra

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Sống tại The Swarm
  • Nghề nghiệp Dancho
MythraEditButtom01
To use this function you must have 50 points of Luck
Your current luck is: 0
Menu
MythraBadge-edit-3
Thông tin trong game
Ngày cập nhật 12/01/2016
MythraBadge-picture-4
Thông tin ngoài lề
MythraBadge-picture-3
Emoticon
MythraBadge-edit-4
Shiplist
Soundcloud-music-audio icon
Soundcloud

KanColle-160112-17232994

Mythra
Mythra
Chức vụ chính Bảo quản viên, điều phối viên tán gẫu
IGN Mythra
Server Iwagawa Kichi
Level 120
Tình trạng ĐÃ NGHỈ GAME
Liên kết bên ngoài Kênh Youtube
Liên lạc Chatbox, Facebook
Liên lạc trước với mình khi add nhé, mình rất ít khi trả lời tin nhắn hay nhận các request lạ trên đây
Sở thích Starcraft, Fate/GO, Skyrim, League of legends ....
Old paper stock
Daily upgrade label bg
My Ship List (30/01/2016)

MythraShipList

{{M01}}
Koko 36
{{M02}}
MythraKanadeEmo (2)
{{M03}}
MythraKanadeEmo (3)
{{M04}}
MythraKanadeEmo (4)
{{M05}}
MythraKanadeEmo (5)
{{M06}}
MythraKanadeEmo (6)
{{M07}}
MythraKanadeEmo (7)
{{M08}}
MythraKanadeEmo (8)
{{M09}}
MythraKanadeEmo (10)
{{M10}}
Kanade10
{{M11}}
Kanade11
{{M12}}
MythraKanadeEmo (13)
{{M13}}
Kanade12
{{M14}}
Kanade13
{{M15}}
Kanade14
{{M16}}
Sowhat
{{M17}}
Rilak leuleu
{{M18}}
Rilak doi
{{M19}}
Rilak brb
{{M20}}
Rilak tron
{{M21}}
Rilak yolo
{{M22}}
Nyanta tungtang
{{M23}}
Nyanta cuoitham
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.