FANDOM

Shigurekt

biệt danh Rekt

Hành chính viên Bảo quản viên
  • Sống tại Huế
  • Ngày sinh tháng 10 12
  • Tôi là Nam