FANDOM

Ntnghia2001gtk

  • Sống tại Dân Lạng Sơn chính gốc
  • Ngày sinh tháng 11 2
  • Nghề nghiệp Học sinh
  • Tôi là Đực