FANDOM


ChoukaiKai2-Idle.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 12s, 58kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện12:45, ngày 18 tháng 4 năm 2015
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 12:45, ngày 18 tháng 4 năm 2015
12s (86 kB)Yukari Mythra (tường | đóng góp)