FANDOM


Số.1753 Supply Depot Summer Princess
集積地夏姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

690

Icon Gun p2 Hỏa lực

115

Icon Armor p2 Giáp

129

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

108

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

74

Icon Aircraft p2 Sức chứa

32

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

40
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 16?
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 16?
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
BBV Supply Depot Summer Princess 1753 Full

Số.1754 Supply Depot Summer Princess II
集積地夏姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

690

Icon Gun p2 Hỏa lực

135

Icon Armor p2 Giáp

159

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

128

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

84

Icon Aircraft p2 Sức chứa

48

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

48
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24?
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24?
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0?
BBV Supply Depot Summer Princess 1753 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
None
Tấn công
Play
フフッ…ヤッテシマエ…。カエリウチダ! Heheh... Set them ablaze quickly... it's our counterattack...!
Bị tấn công
Play
イタイ…ヤメロッ!…モエテシマウ… It hurts...stop..! It's gonna burn...!
Chìm


Character Sửa

  • Seiyuu: Megumi Nakajima (中島愛)

Thông tin bên lềSửa

Xuất hiện lần đầu trong Sự kiện mùa hè 2017 ở E-4 và E-5.

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess