Kancolle Việt Wiki

Số.653 Tập Tích Địa Cơ
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

600

Icon Gun p2.png Hỏa lực

70

Icon Armor p2.png Giáp

100

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

88

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

60

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

36

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

34
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Supply Depot Princess 653 Full.png

Số.654 Tập Tích Địa Cơ II
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

600

Icon Gun p2.png Hỏa lực

90

Icon Armor p2.png Giáp

130

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

98

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

70

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

48

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

48
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Supply Depot Princess 653 Full.png

Số.655 Tập Tích Địa Cơ III
集積地棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

600

Icon Gun p2.png Hỏa lực

130

Icon Armor p2.png Giáp

160

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

118

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

80

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

72

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

68
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
BBV Supply Depot Princess 653 Full.png

Số.656 Tập Tích Địa Cơ - Damaged
集積地棲姫-壊
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

380

Icon Gun p2.png Hỏa lực

130

Icon Armor p2.png Giáp

130

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

88

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

70

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

48

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

48
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 6
BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 Full.png

Số.657 Tập Tích Địa Cơ - Damaged II
集積地棲姫-壊
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

430

Icon Gun p2.png Hỏa lực

160

Icon Armor p2.png Giáp

160

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

98

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

80

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

72

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

68
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 Full.png

Số.658 Tập Tích Địa Cơ - Damaged III
集積地棲姫-壊
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

480

Icon Gun p2.png Hỏa lực

190

Icon Armor p2.png Giáp

190

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

118

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

90

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

96

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

N/A

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

88
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 36
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 24
Máy bay ném bom bổ nhào Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
BBV Supply Depot Princess - Damaged 656 Full.png

Lời thoại[]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
アツメタ…ブッシ…ハ……ヤラセハ……シナイ……ッ!

マタ…キタノカ……。 モウ……カエレッ…ヨォ………!(Damaged)

Nhiên liệu của ta... Ta sẽ không để... các ngươi có nó..!!

Ngươi vẫn đến đây sao?... Cút về đi...!! (Damaged)

Tấn công
Play
Play
フフッ…ヤッテシマエ…。カエリウチダ!

イカシテカエスナ…。シズメ…シズメェェッ!(Damaged)

Hehe... Đốt cháy chúng đi... Phản công!!

Ta sẽ không để ngươi sống sót... Chìm đi... CHÌM ĐI! (Damaged)

Bị tấn công
Play
Play
イタイ…ヤメロッ!…モエテシマウ…

ヤメロヨ…。セッカクアツメタノニ…モエテシマウ…。ヤメロォッ!(Damaged)

Đau quá... Dừng lại!... Nó sẽ cháy mất...

Dừng lại đi... Nhiên liệu mà ta vất vả để có... sẽ cháy mất... DỪNG LẠI ĐI! (Damaged)

Nhắc tới thùng dầu của ẻm ~
Chìm
Play
モヤスノハヤメテ…。セッカク……アツメタノニ…。アッ……デモ…モエルホノオ……ナンダカ…綺麗だ。 Đừng đốt nhiên liệu của bọn ta nữa... Bọn ta... đã thu thập rất nhiều... Ahh... nhưng mà... ngọn lửa đang rực cháy kia... tại sao... lại đẹp đến thế.


Character[]

  • Seiyuu: Megumi Nakajima (中島愛)

Thông tin bên lề[]

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess