FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 06:22, ngày 14 tháng 6 năm 2018Hikoujou (tường | đóng góp)‎ . . (1.319 byte) (+1.319)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Template:Equipmentinfo |name = Suisei Mẫu 22 (Không đội 634 Tinh nhuệ) |id = 292 |japanesename = 彗星二二型(六三四空/熟練) |range=6 (…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.