Kancolle Việt Wiki

Số.530 Submarine Ka-Class
潜水カ級
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

19

Icon Gun p2.png Hỏa lực

0

Icon Armor p2.png Giáp

7

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

42

Icon Evasion p2.png Né tránh

1

Icon AA p2.png Đối không

0

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

6

Icon Range p2.png Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2.png May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Ngư lôi 21inch Torpedo -
Ngư lôi 21inch Torpedo -
-Khóa- -
-Khóa- -
Ka 1.png

Số.532 Submarine Ka-Class Elite
潜水カ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

27

Icon Gun p2.png Hỏa lực

0

Icon Armor p2.png Giáp

21

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

64

Icon Evasion p2.png Né tránh

5

Icon AA p2.png Đối không

0

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

8

Icon Range p2.png Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2.png May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi 21inch Torpedo -
Ngư lôi 21inch Torpedo -
-Locked- -
Ka 2.png

Số.534 Submarine Ka-Class Flagship
潜水カ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

37

Icon Gun p2.png Hỏa lực

0

Icon Armor p2.png Giáp

30

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

86

Icon Evasion p2.png Né tránh

10

Icon AA p2.png Đối không

0

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

10

Icon Range p2.png Tầm bắn

Gần

Icon Luck p2.png May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo -
Ngư lôi 21inch Torpedo -
-Khóa- -
Ka 3.png

Giới thiệu[]

  • Mẫu tinh nhuệKì hạm sẽ phóng lôi đầu trận
  • Khi bạn bước vào node có chứa từ 2 tàu ngầm trở lên , chúng sẽ xuất hiện trên bản đồ. Thật tốt!
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess